Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Stikprøvekontrol af transport af levende dyr

Fra 1. januar 2020 udpeger og gennemfører Fødevarestyrelsen hver måned en risikobaseret stikprøvekontrol af 250 svinetransporter.
Transporterne bliver udtaget til kontrol på baggrund af en risikoberegning, som inkluderer oplysninger om transportøren og den enkelte transport.

​​​​Kontrollens indhold

Under stikprøvekontrollerne kontrollerer Fødevarestyrelsen, om transportdokumenterne er korrekt udfyldt, om chaufførens papirer er i orden, om køretøjets indretning og anvendelse overholder reglerne og blandt andet har nok plads til dyrene.

De målrettede stikprøvekontroller er et supplement til de syn, Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger altid foretager, inden dyr transporteres ud af landet.

De stikprøvebaserede kontroller sker enten hos landmanden eller på samlestedet.

Følgende risikokriterier indgår i risikoberegningen:

  • Transportens længde
  • Antal dyr på transportmidlet
  • Afgangstidspunkt
  • Pålæsningssted
  • Risikovurdering af logbogen
  • Kontrolhistorik, herunder tidligere kontroller og sanktioner

Kontrollen udføres i hht. artikel 9 og 21, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (forordningen om offentlig kontrol).

 Du kan læse mere om transport af dyr her.


Ændret 13. juni 2022