Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

National kontrolplan

Danmarks nationale kontrolplan beskriver kontrolsystemerne for fødevarer, foder, dyrevelfærd, dyresundhed, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler

​Den nationale kontrolplan, som udspringer af EU's kontrolforordning, handler om, hvordan den offentlige kontrol skal udføres, og pålægger bl.a. alle EU's medlemslande at udarbejde en flerårig national kontrolplan.

Kontrolplanen skal være med til at sikre, at kontrolsystemerne fungerer effektivt i alle led i fødevare- og foderkæden. Kontrolplanen er på den måde et vigtigt redskab i kvalitetssikringen af de offentlige myndigheders kontrol.

Kontrolplanen er blevet til i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Skat, Miljøstyrelsen og Politiet.

Kontrolplanen dækker perioden 2017-2021:

 
Plan for kontrolsystemer og mål for kontrollen
Planen gennemgår Fødevarestyrelsens kontrolsystemer for fødevarer, foder, dyresundhed og dyrevelfærd, og nævner planer og mål for kontrollen. Planen beskriver også, hvordan Fødevarestyrelsen koordinerer tværgående kontrolområder i samarbejde med andre kontrolmyndigheder, fx Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolsystemer for plantesundhed og ferske fisk m.v. omtales også.
 ​​​
Lovstof og regler – Kontrolforordningen
​Kontrolforordningen:
 
Ændret 19. januar 2022