Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Grundlag for kontrol

Den kontrol, der udføres af Fødevarestyrelsen, har baggrund bl.a. i EU regler og danske love og bekendtgørelser.

Rammer og koncept for kontrollen

Rammer og koncept for kontrollen fastlægges ofte i forbindelse med politiske forlig. Fødevarestyrelsen har flere vejledninger til de tilsynsførende, som kontrollerer virksomhederne. 
Fødevarestyrelsens kontrol følger blandt andet EU´s kontrolforordning 882/2004. Det betyder fx at kontrollen er risikobaseret, uafhængig og har høj grad af åbenhed.

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver de generelle forhold vedr. kontrollen, mens der er særlige vejledninger om kontrol af mere specifikke områder, som fx økologiske fødevarer og dyrevelfærd. 

Gå til kontrolvejledningen

 
Kontrollens rammer bestemmes politisk
De nærmere rammer for Fødevarestyrelsens kontrol bliver bestemt i forbindelse med politiske forlig i Folketinget. Fødevareforlig 3 om fødevarekontrollen gælder i årene 2015-2018. Veterinærforlig 2 om kontrol på veterinærområdet gælder i årene 2013-2016.
 
 
 
 
Konceptet for Fødevarestyrelsens kontrol
Det er altid den enkelte virksomheds ansvar at sætte sig ind i reglerne og sørge for, at de bliver overholdt. Fødevarestyrelsens kontrol skal medvirke til, at reglerne bliver overholdt ved at vejlede og ved at reagere på overtrædelser med de nødvendige sanktioner.
  
Fødevarestyrelsens kontrol er stikprøvebaseret, og derfor er det vigtigt, at den også rammer rigtigt. Konceptet for Fødevarestyrelsens kontrol er designet til at få mest mulig effekt af kontrollen ved at bl.a. at målrette den de områder og virksomheder, hvor risikoen og behovet er størst.
 
Kontrolkonceptet er en dynamisk og helhedsorienteret indsatsmodel, som både fødevarekontrollen, foderkontrollen og kontrollen på veterinærområdet bygger på.
 
Konceptet består af tre forskellige kontrolindsatser med hvert deres fokus:
 
- Basiskontrol
Basiskontrol er bl.a. de kontroller, der udføres efter faste frekvenser eller en fast procentdel af virksomheder, der skal kontrolleres. Basiskontrollen omfatter også opfølgning på overtrædelser af reglerne og kontrol i forbindelse med autorisation af en virksomhed.
 
- Prioriteret kontrol
Prioriteret kontrol svarer indholdsmæssigt til basiskontrollen, men bliver kun gennemført hos de typer af virksomheder, som af forskellige årsager har behov for ekstra kontrol. Indsatsen bliver tilrettelagt årligt på baggrund af bl.a. faglige vurderinger og tendenser i kontrolresultaterne.
 
- Kontrolkampagner
Kontrolkampagner går i dybden på afgrænsede områder, hvor der er mistanke om eller kendskab til problemer med at overholde reglerne. Kampagnerne bliver planlagt år for år bl.a. på baggrund af praktiske erfaringer og indmeldte risici. Læs mere om kontrolkampagner

På foder- og veterinærområdet omfatter konceptet også nulpunktskontrol.
 
Du kan læse mere om, hvordan kontrolkonceptet fungerer i praksis for:
• Fødevarekontrollen
 

 

 

Sante.F auditsSante.F auditshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sante-F-audits.aspx06783aspx0htmlEmneside

Ændret 30. januar 2017