Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ændringer af kontrolsystemet for fødevare- og fodervirksomheder fra 1. januar 2017

Fødevarestyrelsens risiko- og behovsorienterede kontrolkoncept er videreudviklet i Fødevareforlig 3, der blev indgået i april 2015. Her på siden kan du finde de væsentligste ændringer for planlægning og gennemførelse af kontrollen.

​​Kontrol ud fra virksomhedens behov

Kontrolfrekvensen for en fødevarevirksomhed er individuel og er baseret på virksomhedens adfærd og samlede aktiviteter. Kontrollen - for både detail- og engrosvirksomheder - omlægges i endnu højere grad fra basiskontrol til flere målrettede prioriterede kontroller og flere dybdegående kampagnekontroller. Det samlede antal kontroller fastholdes.

 

Ny kontrolordning for 3. partscertificerede foder- og fødevarevirksomheder

Fødevarestyrelsen indfører fra 1. januar 2017 en ny kontrolordning for foder- og fødevarevirksomheder, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Virksomhederne får automatisk og permanent nedsat kontrolfrekvensen. Ved kontrolbesøgene vil de tilsynsførende inddrage resultaterne fra den kontrol, som certificeringsorganet har udført. Den tilsynsførende vil bl.a. vurdere, om der er emner, hvor kontrollen kan reduceres, fordi certificeringsorganet allerede har set på det og fundet det i orden. De tilsynsførende kan så fokusere på andre områder.

De nuværende ordninger med kontrol af 3. partscertificerede foder- og fødevarevirksomheder stopper med udgangen af 2016.

Ordningen er frivillig.

Læs mere om ordningen:
Kontrol af 3. partscertificerede virksomheder

 

Mere intelligent kontrol af foder- og fødevarekæder

En foder- eller fødevarekæde er en gruppe af virksomheder, som med fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed. Kæden skal have tilknyttet et hovedkontor som - via ejerskab eller kontrakt - har ansvar og styring over kædens overholdelse af dele af foder- eller fødevarelovgivningen.

Ved kædekontrol kontrollerer og vejleder Fødevarestyrelsen om overholdelse af dele af fødevare-/foderlovgivningen på kædens hovedkontor. Implementeringen af hovedkontorets procedurer og de områder, som hovedkontoret ikke har ansvar for, kontrolleres i de enkelte virksomheder i kæden.

Ordningen er frivillig for kæderne.

Læs mere om ordningen:
Kontrol af kædevirksomheder

Hvis du vil læse mere om de nye ændringer

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater 
Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Ændret 19. januar 2022