Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarestyrelsen samarbejder med Lægemiddelstyrelsen om lægemidler til dyr

Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen er gået sammen i en fælles indsats med øget fokus på fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen har etableret et tæt samarbejde med etablering af en såkaldt 'task force', som skal forene og koordinere de to styrelsers indsatser i forhold til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Task forcen er dannet på baggrund af en politisk aftale fra 2006 om en række initiativer, der skal skabe større klarhed og gennemsigtighed på medicinområdet og desuden sikre, at der bliver taget hensyn til dyrs velfærd og sikkerheden ved vores fødevarer.
 
Koordineret indsats med kontrol og overvågning

Task forcens opgave er at koordinere de to styrelsers inspektioner, kontrollere at de praktiserende dyrlæger og veterinære forhandlere er økonomisk uafhængige af lægemiddelvirksomheder, samt kontrol med og overvågning af dyrlægers ordinationer og landbrugets forbrug af medicin.

Skat deltager i arbejdsgruppen med henblik på at styrke Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsens muligheder for at kontrollere, at dyrlægerne og de veterinære forhandlere er økonomisk uafhængige.

Relevante links

Find lovstof, bekendtgørelser mm. inden for lægemidler til dyr 

Grænseværdier (Maximum Residue Limits) for veterinære lægemiddelrester

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 
Ændret 25. januar 2023