Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Videreførelse af kontrolrapporter ved ejerskifte eller flytning

Hvis din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, kan du ved ejerskifte eller flytning få kontrolrapporter videreført fra tidligere ejer eller virksomhed. De videreførte resultater vil indgå i beregning af eventuel reduceret kontrolfrekvens.

 ​Form​ålet er hurtigere​ reduc​eret frekvens

​Hvis din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, i en af risikogrupperne "lav", "middel", "høj" eller "særlig høj", kan den få reduceret frekvens, hvis de seneste fire kontroller gav en glad smiley på kontrolrapporten, og hvis alle kontroller de seneste 12 måneder gav glade smileyer.

Hvis din nye virksomhed er ejerskiftet vil den uden forudgående anmodning få de seneste op til tre kontrolresultater med fra den tidligere virksomhed og på den måde opnå reduceret frekvens hurtigere.

Hvis din nye virksomhed er flyttet kan den ved anmodning få de seneste op til tre kontrolresultater med fra den tidligere virksomhed og på den måde opnå reduceret frekvens hurtigere.

For at få videreført kontrolrapporter, skal den seneste kontrolrapport være uden anmærkninger og de op til tre seneste kontrolrapporter i en ubrudt række skal være uden anmærkninger. Du får således kun overført kontrolrapporter uden anmærkninger.

Hvis den tidligere ejers eller virksomheds seneste kontrolrapporter er uden anmærkninger, dvs. kun har 1-taller og glade smileyer, kan de medvirke til, at din nye virksomhed hurtigere kan få reduceret frekvens. Hvis der er videreført tre kontrolrapporter uden anmærkninger, kan du opnå reduceret frekvens ved førstkommende kontrol, hvis der er gået minimum 12 måneder siden den første af de tre videreførte kontroller.

 

 Kontrolrap​porterne kan ​videreføres ved ejerskifte og ved flytning

Du kan få kontrolrapporterne videreført i to situationer:

1) Ved ejerskifte uden forudgående anmodning, hvis virksomheden i øvrigt fortsætter uændret.


2) Ved flytning, hvis virksomheden i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler. Ved flytning skal du anmode om at få overført kontrolrapporter

Ved væsentlige ændringer i din eksisterende fødevarevirksomhed, fx udvidelse af varesortiment fra ikke-kølevarer til også at have kølevarer eller opstart af økologiske aktiviteter, bliver dine kontrolrapporter automatisk videreført i forbindelse med fornyet autorisation eller registrering.

 

 Hvad skal du gøre for ​​​at få videreført kontrolrapporter?

Du vil enten automatisk eller efter anmodning få videreført kontrolhistorikken fra tidligere ejer eller virksomhed – det afhænger af om der er tale om ejerskifte eller flytning. Læs mere nedenfor.

Ejerskif​te

​Ved ejerskifte får du uden forudgående anmodning videreført de op til tre seneste kontrolrapporter, hvis din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og den seneste kontrolrapport er uden anmærkninger.

 

Flytnin​​g

Ved flytning til en ny adresse er der tale om oprettelse af en ny virksomhed, som skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, før den må starte sine fødevareaktiviteter.


Når du lukker din virksomhed på den gamle adresse, skal du melde ophør af den virksomhed senest på ophørsdagen.

Det betyder, at du skal give to meddelelser til Fødevarestyrelsen:

1) Du skal meddele start af den nye virksomhed på den nye adresse.
2) Du skal meddele ophør af den gamle virksomhed på den gamle adresse.

Du skal til begge meddelelser anvende den digitale blanket for autorisation/registrering/ejerskifte/ændring/ophør.

Når du har udfyldt blanketten, skal du underskrive den digitalt. Du kan underskrive digitalt med et NemID medarbejdercertifikat eller med privat NemId. Fødevarestyrelsen modtager automatisk din blanket. Du får din svarskrivelse fra Fødevarestyrelsen med det samme.

Det er også via denne blanket du anmoder om at få videreført kontrolrapporter. Det er dog en betingelse, at din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og at den seneste kontrolrapport er uden anmærkninger.

Gå til den digital blanket for autorisation/registrering/ejerskifte/ændring/ophør.

 

 Lovstof

Lovgivning indenfor Fødevarestyrelsens kontrol​ 

​​​​​


Ændret 14. juli 2022