Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kædekontrol - Kontrol af kædevirksomheder

Foder- og fødevarekæder kan modtage kædekontrol fra Fødevarestyrelsen. Kædekontrollen tager hensyn til, at mange foder- og fødevarevirksomheder organiserer sig i kæder, som følger ensartede forretningskoncepter. Egenkontrol-programmer og mærkning af varer og /produkter bliver i mange tilfælde udarbejdet på kædernes hovedkontor.

​Kædekontrol er en frivillig ordning, der betyder, at Fødevarestyrelsen kontrollerer overholdelse af dele af lovgivningen hos den enkelte kædes hovedkontor. Det kan fx være egenkontrolprogrammet, mærkning og import.

Kontrollen foretages således der, hvor ansvaret og styringen for den er. Derfor er kædekontrol en intelligent kontrolordning, som understøtter den risiko- og behovsorienterede kontroltilgang. Fødevarestyrelsen kontrollerer øvrige emner, og implementering af procedurer udarbejdet af hovedkontoret, i de enkelte virksomheder.

 

Hvornår kan en kæde modtage kædekontrol?

Kæden skal bestå af en gruppe af kædevirksomheder, som via ensartet navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed, og hvor et hovedkontor via kontrakt eller ejerskab tager styring og ansvar for overholdelse af dele af lovgivningen i kædens virksomheder.

Fødevarestyrelsen har sat et minimum for, hvor mange virksomheder der skal være i en kæde, før kæden kan modtage kædekontrol. Minimumsgrænsen er:

  • Detailvirksomhederne: 10 eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden
  • Engrosvirksomheder: 5 eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden.
  • Fodervirksomheder: 5 eller flere virksomheder på forskellige adresser i kæden.
 
Hvad er et kædehovedkontor?
Et kædehovedkontor har instruktionsbeføjelser eller som minimum styring og ansvar i forhold til overholdelse af dele af fødevare- eller foderlovgivningen i kædens virksomheder.
 
 
Vil du søge om at få din kæde med i kædekontrolordningen?

Kæder kan ansøge Fødevarestyrelsen om at blive omfattet af ordningen. Der er nogle krav, som skal opfyldes, for at en kæde kan blive omfattet af kædekontrolordningen. Dem kan du læse om under "hvornår kan en kæde modtage kædekontrol?" og "hvad er et kædehovedkontor?"

Blanket til ansøgning om at få en kæde omfattet af kædekontrolordningen

Hvis der er tekniske problemer med at sende ansøgningsblanketten på virk.dk, kan kæder i stedet sende en mail til Fødevarestyrelsens kontrolenhed  med de oplysninger, som er beskrevet her: Vejledning om tilmelding til kædekontrolordning via mail.

Fødevarestyrelsen kan hjælpe med afklaringer, når I skal ansøge om at blive omfattet af kædekontrolordningen
Nogle kæder kan have behov for interne afklaringer i kæden, om hvem der har ansvaret for de forskellige fødevareaktiviteter, som skal fremgå af ansøgningen. Hvis der er brug for hjælp til denne afklaring eller til dokumentationen til ansøgningen, så kan vi hjælpe via mail eller ved det første besøg i kædehovedkontoret.
 

Samler Fødevarestyrelsen sammen til større bøder i kædens hovedkontor?
Nej, ved størstedelen af sanktioner gør Fødevarestyrelsen det ikke.
Ja, i særlige og sjældne tilfælde, når hovedkontoret ikke har rettet op på et forhold inden for rimelig tid.
 

Det er som udgangspunkt den butik, som er blevet kontrolleret, som får sanktionen, når resultatet af en kontrol giver anledning til en indskærpelse eller bøde. Men når kædehovedkontoret har ansvar for forhold, som ikke er i orden, så vil den butik, der er kontrolleret, ikke blive sanktioneret (dog undtagelser ved åbenlyse fejl), hvis den hurtigst muligt retter op på forholdet. Kædekoordinator vil informere kædehovedkontoret om, hvad der er fundet, og vurdere om kædehovedkontoret skal sanktioneres.

 
Stiller Fødevarestyrelsen mere skarpt på nye områder i butikkerne, når der er dokumentation som kun kontrolleres i hovedkontoret?
Nej, det er ikke hensigten med kædekontrol, at kontrollere fx rengøring mere grundigt eller kontrollere nye områder, når Fødevarestyrelsen ikke længere skal kontrollere f.eks. risikoanalyse og egenkontrolprogram i butikkerne.
 
Har du spørgsmål til kædekontrolordningen?
Du kan kontakte os på 62@fvst.dk, og hvis der er behov kan vi aftale et møde.
 
Læs mere om kædekontrolordningen

Vejledning om kædekontrol

 

Ændret 19. januar 2022