Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af frugt og grønt

Både fødevarevirksomheder og Fødevarestyrelsen fører kontrol med frugt og grønt.

​Det er virksomhedernes ansvar, at deres produkter af frugt og grønt ikke er sundhedsskadelige. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at virksomhederne overholder reglerne. 
 
Virksomhedens ansvar for frugt og grønt
Det er fødevarevirksomhederne – og dermed importører og forhandlere af frugt og grønt – der har ansvaret for fødevaresikkerheden af deres produkter. Virksomhederne skal fx sikre, at spiseklare frugter og grønsager er fri for sygdomsbakterier.
 
Det gør de ved at stille krav til deres leverandører, fx om at der bruges rent vand til vanding, at der er ordentlige toiletforhold til medarbejderne, og at der ikke går husdyr på marker med grønsager.
 
Virksomhederne skal føre egenkontrol, og både virksomheder og importører kan bruge laboratorieundersøgelser for at tjekke, om leverandørerne overholder kravene, og sikre, at produkterne er i orden, når de kommer ud til forbrugerne.
 
Fødevarestyrelsens kontrol med frugt og grønt
Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen fører løbende tilsyn, kører kontrolkampagner og udtager prøver hos producenter, importører og forhandlere af frugt og grønt.  
 
Fødevarestyrelsen kontrollerer, at virksomhederne overholder reglerne og tager løbende stikprøvekontrol af frugt og grønt for skadelige bakterier hos importører og forhandlere. Stikprøverne tages i virksomheden som led i tilsynet, hvor det vurderes nødvendigt og relevant.
 
Hovedparten af kontrollen foregår som kontrolprojekter målrettet produkter med størst sundhedsrisiko. Igennem en årrække er der gennemført en række kontrolprojekter om sygdomsbakterier i frugt og grønt fx om frosne bær, salater og krydderurter.
 
Eksempler på kontrol med frugt og grønt:
  • I 2013 en kontrolkampagne om ”Kontrol af frugt - og grønt importørers egenkontrolprocedurer for mikrobiologiske risici”.
  • I 2012 en kontrolkampagne om ”Håndtering af vegetabilske risiko-fødevarer i detailleddet”.
  • I 2011 havde Landbrugsstyrelsen kontrolkampagne fokus på hygiejnen hos producenter af jordbær, agurker, ærter og lignende over hele landet. Der var fokus på toiletforhold, rent udstyr, beholdere, kasser, at dyr og skadedyr var holdt ude, brug af rent vand til vanding eller vask, og at personalet var undervist i sundhedsrisici. Kampagnen viste, at 3 ud 19 ikke overholdt alle regler, især var der utilstrækkelige toiletforhold, manglende hindring af dyr/skadegøres adgang til emballagelager og manglende analyser for vandkvalitet.
  • I 2011 to kontrolkampagner overfor importører hhv. samhandlere, og en kampagne i 2010 overfor potentiel illegal import af fødevarer via de danske grænseovergange. Alle tre kampagner havde fokus på kontrol af ikke-animalske fødevarer under intensiveret kontrol/restriktion. Ved kontrolkampagnerne i 2010 blev der konstateret ulovlig import af frugt og grønt, herunder krydderurter. Derfor er der fokus på denne type produkter. 
 ​
Fund af bakterier og virus i frugt og grønt
Fødevarestyrelsens kontrolresultater viser, at forekomsten af bakterier og virus i frugt og grønt i danske produkter er lav. Ved disse undersøgelser er der hyppigere fund, men stadig sjældne, i importeret frugt og grønt.
 
Fødevarestyrelsen påbegyndte i maj 2009 løbende undersøgelser for salmonella, campylobacter og E. coli i danske og importerede spiseklare grønsager og krydderurter. De undersøgte produkter er bl.a. bladgrønt, krydderurter, spirer, bælgfrugter og babymajs. Resultaterne bliver offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Samlet har undersøgelserne indtil nu vist, at salmonella og campylobacter forekommer i lavt niveau i grøn salat, sukkerærter, babymajs og krydderurter.
 
Laboratorieundersøgelserne udbygges fra 2012 med spiseklare importerede og dansk producerede frugter. Der er i perioden fra 2009 til 2011 undersøgt ca. 3.400 prøver og i 2012 yderligere 2.000 prøver.
 
Initiativer i kontrollen med frugt og grønt
Fødevarestyrelsen har i 2011 udarbejdet en redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt. Redegørelsen vurderer mulighederne for at forbedre den danske kontrol med frugt og grønt og opstiller en række anbefalinger først og fremmest i primærproduktionen og på importsiden.
 
Anbefalingerne går bl.a. på krav om kogning af frosne hindbær, krav til produktion af spirer, vejledning til producenter og importører af frugt og grønt.
Import af frugt og grønt
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan importørerne finde praktiske oplysninger og regler om import af fødevarer. Her kan man også finde en oversigt over ikke-animalske fødevarer under særlig intensiv kontrol, og det er muligt at få et nyhedsbrev om potentielle risici, ny lovgivning med mere.
 
Se guiden om, hvilke krav importører kan stille til deres leverandører for at sikre, at der ikke er sygdomsbakterier eller virus i importeret frugt og grønt.
 
 
Internationalt arbejde om frugt og grønt
Der er også internationalt fokus på frugt og grønt. Bl.a. har WHO udarbejdet to rapporter om mikrobiologiske risici i frugt ​og grønt og om mikrobiologiske risici i bladgrønt og krydderurter.
 
I Codex Alimentarius er der i de senere år blevet udarbejdet særlige retningslinjer for god produktionspraksis for bl.a. spirer, bladgrønt og meloner. Retningslinjerne er udarbejdet som bilag til de generelle retningslinjer for produktion af frugt og grønt. I øjeblikket arbejdes på retningslinjer for produktion af bær.
 
 
Læs mere 
 
Ændret 18. november 2019