Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Auditenheden og kontrol af eksportvirksomheder

Fødevarestyrelsen fører kontrol med virksomheder der eksporterer fødevarer. Der er nedsat en særlig auditenhed, der fører kontrol af virksomheder der eksporterer kød til USA.

 
En gang om året sender USA en inspektion til de danske virksomheder, der eksporterer kød til USA for at se, om alt foregår efter reglerne, og om virksomhederne lever op til de ekstra krav, USA stiller.
 
Auditenheden og dens arbejde
Auditenheden er opstået efter et krav fra de Amerikanske myndigheder om, at Fødevarestyrelsen som den centrale kompetente myndighed, skal være aktivt involveret i den periodiske audit og supervision udført af Kødkontrollen og Fødevarekontrolenhederne på de danske USA-godkendte kødvirksomheder. Auditenheden skal herved sikre implementeringen og vedligeholdelsen af et succesfuldt inspektionssystem på disse.
 
Auditenheden foretager en stikprøvevis kontrol af Kødkontrollen og Fødevareenhederne herunder, at enhedernes arbejde sker systematisk, ensartet og på samme faglige niveau på alle USA-godkendte virksomheder.
 
Auditenhedens arbejde bliver dokumenteret i en auditrapport. Rapporten betragtes som et internt arbejdsredskab for kontrolchef og supervisor.
 
De individuelle auditrapporter sammenskrives en gang i kvartalet til en rapport, som publiceres til en bredere kreds, bl.a. brancheorganisationer. Kvartalsrapporterne sammenskrives en gang om året til en rapport, der ligeledes publiceres til en bredere kreds.
 
Audit af Kødkontrollens og Fødevarekontrolenhedernes hovedkontorer sker som udgangspunkt en gang om året. Her gennemgås forhold vedrørende Fødevarestyrelsens enheder og virksomheder henhørende under disse. Disse audits bliver dokumenteret i en auditrapport.
 
Auditenheden afholder kurser for Fødevarestyrelsens personale og deltager i Fødevarestyrelsens møder med branchen.
 
  
Kontrol med virksomheder, der eksporterer til tredjelande
Fødevarekontrolenhederne og Kødkontrollen fører kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande i henhold til Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Påbud om rådgivningPåbud om rådgivninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Påbud-om-uddannelse-og-rådgivning.aspx015430aspx0htmlEmneside
Årlig afgift på 682 kr. som opkræves alle engrosvirksomheder Årlig afgift på 682 kr. som opkræves alle engrosvirksomheder https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Årlig-afgift-.aspx018670aspx0htmlEmneside
KosttilskudsgruppenKosttilskudsgruppenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kosttilskudsgruppen.aspx018764aspx0htmlEmneside
Kontrol med beskyttede betegnelserKontrol med beskyttede betegnelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-beskyttede-betegnelser.aspx02456aspx0htmlEmneside
Sante F auditsSante F auditshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sante-F-audits.aspx019217aspx0htmlEmneside
Betaling af kampagnekontrolafgift 2018Betaling af kampagnekontrolafgift 2018https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aarlig-afgift-kampagnekontrol.aspx018668aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 18. oktober 2017