Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

USA-enheden og kontrol af eksportvirksomheder

USA-enheden er en enhed i fagkontoret International Handel, nedsat med baggrund i et krav fra de amerikanske myndigheder. Kravet er, at der skal gennemføres periodiske supervisioner af kontrolenheder på virksomheder, der er godkendt til eksport af kød og produkter heraf til USA, for at sikre, at det danske kontrolsystem opfylder krav svarende til det amerikanske kontrolsystem.

Ansvarsfordeling

Kontrolenhederne sikrer og verificerer virksomhedens efterlevelse af gældende regler, både EU-lovkrav og USA-særkrav, og har myndighedsforpligtigelsen over for virksomheden.

Det er altså kontrolenhederne, der udfører kontrol af virksomhederne.

USA-enheden verificerer, at kontrolenhederne følger retningslinjer for kontrol og andre myndighedsopgaver.

USA-enheden verificerer kvalitet, effekt og ensartethed i kontrollen.

 

Metode

Dette gøres ved, at USA-enheden overværer kontrolenhedernes kontrol på virksomhederne, gennemgår kontroldokumentation og interviewer tilsynsførende.

USA-enheden foretager også en årlig audit af Kødkontrollens og Fødevareenhedernes overordnede system.

 

Øvrige opgaver

USA-enheden bidrager også til kompetenceudvikling gennem træning, faglig sparring og kursusaktiviteter.

  ​
Kontrol med virksomheder, der eksporterer til tredjelande
Fødevarekontrolenhederne og Kødkontrollen fører kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande i henhold til Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande.
 

 
 
Ændret 22. februar 2022