Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Gebyrer for eksport og import - spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om Fødevarestyrelsens nye gebyrtakst for import og eksport via grænsekontrolsteder samt særlige undersøgelser ved udstedelse af sundhedscertifikater

​Fra 1. januar 2020 benytter Fødevarestyrelsen en ny gebyrtakst – en såkaldt totaltidstakst -  som gælder disse gebyrordninger:  

 • "Grænsekontrol", som vedrører import- og eksportkontrol via et grænsekontrolsted, et toldoplag, en frizone eller ved skibsproviant.
 • "Certifikater og plomberinger", som vedrører særlige undersøgelser eller kontrol af virksomhed eller varer i forbindelse med udstedelse af sundhedscertifikater og zoosanitære erklæringer til brug ved eksport til tredjelande af fødevare.
Formålet med den nye gebyrtakst

Virksomhederne skal betale for det arbejde og de opgaver, som Fødevarestyrelsen udfører i forbindelse med de kontroller, der vedrører den enkelte virksomhed.  

Gebyrtakst

Gebyrsatsen pr. 1. januar 2021 er en totaltidstakst på 756 kr., som vi opkræver for hvert påbegyndt kvarter, der bliver brugt på den enkelte kontrol pr. sending. Vi bruger tid på forberedelse, selve kontrollen og efterbehandling af en sending.

Hvad består gebyrtaksten af?

Gebyrtaksten dækker ligesom de tidligere gebyrer følgende udgifter hos Fødevarestyrelsen: 

 • Forberedelse af kontrollen fx tidsbestilling, forhåndsanmeldelse og evt. afklaring af spørgsmål i forbindelse med kontrollen, eksempelvis telefonisk kontakt med importører/speditører om afklaring af problemstillinger, der knytter sig til en bestemt sag.  
 • Selve kontrollen, fx dokumentkontrol og udarbejdelse af sundhedscertifikat.
 • Efterbehandling af kontrollen, som fx underskrift og udlevering/fremsendelse af CHED eller sundhedscertifikat.
 • Laboratorieomkostninger, fx prøveudtagning og laboratorieanalyser
 • Generelle omkostninger (IT-systemer, transport m.v.)
Hvad betyder gebyrtaksten for virksomheder?

Virksomheden kan både komme til at betale mindre eller mere end før den nye gebyrtakst.
Totalt set kommer virksomheder til at betale det samme for Fødevarestyrelsens kontroller, og omvendt bliver Fødevarestyrelsens samlede gebyrindtægter uændrede efter indførelsen af totaltidstakst.


Det nye er, at Fødevarestyrelsen opkræver gebyrbetaling på baggrund af al den tid, som Fødevare-styrelsen anvender i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af de enkelte kontroller.

Kan virksomheden begrænse gebyropkrævningen?

Ja. Når virksomheden bliver opkrævet gebyr på baggrund af den tid, Fødevarestyrelsen anvender i forbindelse med kontrollen, kan virksomheden selv reducere Fødevarestyrelsens tidsforbrug ved at forberede grænsekontrollen og certifikater bedst muligt, og effektivisere sin egne procedurer.           

 

Minimer tidsforbruget ved grænsekontrollen sådan

I forbindelse med grænsekontrollen og certifikater og plomberinger:  

 

Grænsekontrollen
 1. Forhåndsanmeldelse og evt. tidsbestilling
  • Vær altid i så god tid som muligt, og til tiden, jf. de gældende regler for forskellige produktkategorier.
  • Husk IUU hvis relevant.
  • Skriv de relevante og korrekte oplysninger i mailen; fx produktkategori, dato og tidspunkt for ankomst, ønsket tid til kontrol, AWB- eller BLL-nummer, flynummer eller container-nummer, evt. antal cll og mængde i kg.
  • Brug det korrekte grænsekontrolsted
   Husk grænsekontrolstedernes åbningstider
  • Send gerne de relevante dokumenter, herunder CHED, kopi af sundhedscertifikat, fragtdokumenter, handelsdokumenter m.v. sammen med forhåndsanmeldelsen.

 2. Kontrollen kan først begynde efter gennemgang af de originale dokumenter, dvs. originalt og underskrevet CHED.
  • Du kan selv gå sundhedscertifikatet m.v. igennem, før det sendes. Hvis der findes fejl og mangler i forhold til gældende lovgivning, kan du bede udsteder om et erstatningscertifikat, inden forsendelsen føres til kontrol hos grænsekontrollen. Husk at give grænsekontrollen besked om dette.
 3. Ved flyfragt: Giv grænsekontrollen besked, når forsendelsen er landet, send evt. Notice Of Arrival (NOA)
 4. Bring de originale dokumenter til grænsekontrollen. Fjern irrelevante dokumenter og samtlige hæfteklammer.
 5. Er der spørgsmål i forbindelse med grænsekontrollen, så sørg for at være konkret, og svar så kort og præcist som muligt på eventuelle spørgsmål fra Fødevarestyrelsens medarbejdere.
 6. Hvis du har kendskab til eventuelle udfordringer i forbindelse med forsendelsen, så giv grænsekontrollen besked om det, så snart det er muligt.
 7. Hvis der er problemer med dokumenter eller forsendelse, vil du blive kontaktet af grænsekontrollen.

 

Minimer tidsforbruget for certifikater og plomberinger sådan
 1. Send alle relevante dokumenter til Fødevarestyrelsen med certifikatet, så dokumentkontrollen bliver så effektiv som muligt.
 2. Gå til Vejledning om certifikater på Fødevarestyrelsens hjemmeside
  Gå til Certifikatdatabasen[PB(1] .  
    
 3. Abonner på Fødevarestyrelsens nyheder om eksport og certifikater.
 4. Brug brancheforeninger til vejledning om certifikater.
 5. Etabler effektive skriftlige procedurer til eksportegenkontrol, der:
  • registrerer og lærer af certifikatfejl.
  • der sikrer, at der til enhver tid er baggrund (indenrigserklæringer eller EU intertrade dokument eller lignende) for særkrav stillet i certifikater.
    
 6. Etabler et kvalitetssikringssystem, der opdager fejl i certifikater, inden de sendes til Fødevarestyrelsen.
 7. Få certifikater kvalitetssikret ved kunden i 3. landet.
 8. Certifikater er en specialopgave, og det kan derfor være en fordel at uddanne personale, der tager sig af denne opgave, evt. også i perioder med ferie og personaleudskiftning.
Gebyrtaksten er aftalt med brancheorganisationerne

Den nye totaltidstakst er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareministeriets betalingsprincipper, som blev godkendt af den daværende Miljø- og Fødevareminister i 2017. I forbindelse med udarbejdelse af disse betalingsprincipper blev der afholdt interviews med brancheorganisationerne, som tilsluttede sig princippet om en totaltidstakst og grundlaget for beregningen af taksten.

Ændret 31. maj 2021