Gå til navigation Gå til hovedindhold

Rejseholdsafgift

Her kan du læse om den årlige rejseholdsafgift, som skal betales til Fødevarestyrelsen.

​​​​A​lle virksomheder, der er registreret i Fødevarestyrelsen som engrosvirksomheder skal betale en fast årlig rejseholdsafgift. Afgiften opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret den 1. februar.

Det gælder for virksomheder:

  • ​der sælger, formidler og tr​​​​ansporterer fødevarer til andre virksomheder

  • der opbevarer fødevarer ​​for andre virksomheder

  • der fremstiller eller dis​tribuerer materialer og genstande bestemt til konta​kt med fødevarer.​

  • ​​​alle virksomheder skal betale, uanset om de er blevet udsat for kontrol af rejseholdet eller ej.

Rejseholdsafgiften opkræves ud ​fra virksomhedens eller institutionens p-nummer. 
Til ethvert CVR-nummer hører et eller flere p-numre.

Rejseholdsafgift 2023 er 718 kr. pr. p-nummer. Hvis virksomheden har flere p-enheder, der er registreret som engrosvirksomheder​, skal den betale én afgift pr. p-nummerenhed.

Samlet faktura på kampagnekontrol- og rejseholdsafg​​ift

Hvis din virksomhed skal faktureres for begge afgifter, modtager du én samlet faktura på kampagnekontrol-​ og rejseholdsafgift​, da begge afgifter har samme skæringsdato​.

Læs ​​mere​

Læs om fødevarekontrollens rejsehold

Læs om ændret finansiering af kontrolkampagner

Læs mere om den årlige kampagnekontrolafgift

Spørgsmål og s​​​​var

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om betaling af den årlige rejseholdsafgift her.​

Hvis du har an​dre spørgsmål til afgiften, kan du skrive til Fødevarestyrelsen eller ringe på tlf. 72 27 69 00.​​

Hvad dækk​​er rejseholdsafgiften?

Fødevarestyrelsens Rejsehold finansieres ved, at alle fødevareengrosvirksomhederne betaler et fast årligt beløb. Indtægterne fra afgiften skal dække omkostninger til rejseholdets kontroller af virksomhederne.

Sammen med fødevareafdelingerne kontrollerer Fødevarekontrollens Rejsehold fødevarevirksomhedernes regnskaber, dokumenter og andre forhold. Rejseholdet reagerer fx på anmeldelser om ulovlige virksomheder og ulovlige slagtninger.

Afgiften har ikke noget med den almindelige regelmæssige fødevarekontrol eller opfølgende kontrol at gøre. Virksomhederne betaler fortsat særskilt for denne kontrol.

Har du spø​​rgsmål til fakturaen?

Fødevarestyrelsen udsender hvert år faktura til engrosvirksomheder på rejseholdsgebyr.

Hvis du har spørgsmål til din faktura, kan du skrive til Fødevarestyrelsen. Husk at oplyse virksomhedsnavn og kundenummer.

I tekstfeltet skal du skrive 'Rejseholdsafgift 2023'.

Vi har en ekspeditionstid på ca. 14 dage.​

Lov​stof

Læs hjemmel for afgiften i § 69, stk. 1 i ​Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Læs bekendtgørelsen​

Ændret 21. februar 2023