Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Information om forordning vedrørende metoder til identifikation af enhovede dyr

Information vedrørende Kommissionens forordning (EF) Nr. 504/2008 om gennemførelses af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr

Information in relation to Commission Regulation (EC) No 504/2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae

Kompetent myndighed / Competent authority:

Fødevarestyrelsen / Danish Veterinary and Food Administration
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Artikel 4 (5) / Article 4 (5)

Udstedende organ for pas til dyr af hesteslægten, der holdes til opdræt og som brugsdyr / Issuing body for passports for equidae for breeding and production:

Seges, Heste / Seges, Horses
Agro Food Park 15
8200 Århus N
info@seges.dk
UELN code: 208-333

Udstedende organer, jf. Artikel 2, litra c I direktiv 90/426/EØF, som er officielt godkendt eller anerkendt til at føre eller oprette stambøger

Artikel 5 (6)/ Article 5 (6)

Muligheden er ikke udnyttet / The derogation is not applied

Artikel 7 (2) / Article 7 (2)

Muligheden er ikke udnyttet / The derogation is not applied

Artikel 12 (4) / Article 12 (4)

Muligheden er ikke udnyttet / The derogation is not applied

Artikel 14 (2) / Article 14 (2)

Muligheden er ikke udnyttet / The derogation is not applied

Artikel 23 (3) / Article 23 (3)

Den centrale database er etableret hos / The central database is established at:

Seges, Heste / Seges, Horses
Agro Food Park 15
8200 Århus N
info@seges.dk
UELN code: 208-333

Artikel 23 (4) / Article 23 (4)

Kontaktpunktet er / The contact point is:

Agro Food Park 15
8200 Århus N
UELN code: 208-333

Ændret 26. januar 2021