Gå til navigation Gå til hovedindhold

Skraldning

Det er ”skraldning”, når private indsamler og spiser madaffald fra affaldscontainere.

​​​​​​​Kasserede madvarer kan udgør​e en risiko


Mad, der ligger i butikkernes con​tai​nere, er affald, og madaffald må ikke gives til andre som fødevare.​

I fødevarelovgiv​ningen er der regler om, hvordan affald skal håndteres og opbevares i fødevarevirksomheder. Kasserede madvarer, der er smidt ud i affaldscontainere, er ikke længere fødevarer efter disse regler. Desuden ender madaffaldet i den samme container som alt andet affald (f.eks. papkasser og glasskår).


Fødevarestyrelsen ​arbejder for, at der bliver mulighed for i højere grad at genbruge og indsamle mad, før det ender i containeren.

 ​
Hvad kan faren være ved at spise madaffald fra affaldscontainere?

Der kan være en sundhedsrisiko ved at spise dette madaffald. Der kan nemlig være mange årsager til, at et supermarked eller en anden fødevarevirksomhed har smidt madvarer ud:

  • Sidste anvendelsesdato er overskredet, så varen er ulovlig både at sælge og give væk.

  • Varen lever ikke længere op til butikkens standarder.

  • Varen kan være blevet forurenet enten i butikken eller i affaldscontaineren med fx glasskår, eller fået en anden fysisk eller kemisk påvirkning, som man måske ikke umiddelbart kan se med det blotte øje. 

  • Fødevarerne kan være trukket tilbage og kasseret pga. sundhedsfare.

  • Det kan være kølevarer, som har været uden for kølekæden, og som derfor er potentielt sundhedsfarlige. Der er en større risiko ved at skralde kølepligtige fødevarer som kød, fisk og mælk, fordi sygdomsbakterier som salmonella og campylobacter kan vokse ved temperaturer, der er højere end køleskabstemperaturer.

  • Affaldet kan være forurenet af skadedyr, fugle, snavs fra omgivelser osv. 

  • Varen er på anden måde uegnet til at blive spist. 

Skraldning kan give gener for virksomhederne, f.eks. risiko for rotter

Hvis skraldere efterlader rester af det kasserede madaffald i containerområdet, er der risiko for at tiltrække skadedyr. Det kan komme til at ligge fødevarevirksomheden til last.


Må butikken overhælde madvarer i affaldscontainere med f.eks. klorin?

Fødevarelovgivningen forholder sig ikke til, om der må hældes f.eks. klorin ud over madaffald i en affaldscontainer. Denne problematik hører under Miljøministeriet.

 
Ikke lovligt at trænge ind og skralde på privat område

Skraldning kan være ulovlig indtrængning på privat grund på et indhegnet og aflåst område. Denne problematik er ikke omfattet af fødevarereguleri​ngen.

 

Ændret 28. september 2022