Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Økologi

Her finder du information om produktion og salg af økologiske fødevarer, og hvordan du kan omstille et spisested til økologi.  

​Find vores sider om økologi under boksen "Relateret indhold" og i de efterfølgende bokse.​ 

 
​​​​​​​​​​​Lovgivning og vejledning om økologi
Få oversigt over lovgivningen indenfor produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer:
Læs den tilhørende vejledning​ om økologiske fødevarer:

Læs om økologisk landbrug og den tilhørende kontrol på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

  ​​
Ny økologiforordning - anvendelse udsat til 1. januar 2022
 
 
Danske økologikontrollerede fødevarevirksomheder
Se listen over virksomheder, der er økologikontrolleret af Fødevarestyrelsen. Listen indeholder links til virksomhedernes økologikontrolerklæringer.
BEMÆRK: GRUNDET IT-SYSTEMSKIFT VIL LISTEN IKKE BLIVE OPDATERET FRA 23. JUNI 2021 OG OP TIL EN UGE FREM

Læs mere her:
 ​
Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder
 Virksomheder, som er registreret i Fødevarestyrelsen og som gerne vil omfattes af økologikontrol, skal være opmærksomme på de særlige krav de skal opfylde.
 
Læs mere om 
  
Institutionskøkkener, kantiner, restauranter, cafeer m.fl

Når du vil markedsføre, at du har økologi på menuen, har du flere muligheder:

Det Økologiske Spisemærke til markedsføring af et spisested

Du kan bruge ét af de økologiske spisemærker, som er afbildet her, enten et bronzemærke ved 30-60% økologi, et sølvmærke ved 60-90% økologi eller et guldmærke ved 90-100% økologi:

De tre økologiske spisemærker - bronze, søl og guld

Det Økologiske Spisemærke er en gratis mærkningsordning for spisesteder, som bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Det Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan efter ansøgning til Fødevarestyrelsen bruge ét af de økologiske spisemærker.

Du kan få mere information og ansøge om det økologiske spisemærke på Det Økologiske Spisemærkes hjemmeside.

Anprisning af, at en eller flere råvarer, fx gulerødder og æbler, altid bruges på økologisk form

En sådan anprisning kræver ikke, at køkkenet omfattes af en særlig kontrolordning - men det skal kunne dokumenteres over for Fødevarestyrelsen, at anprisningen er rigtig. 

Læs mere om anprisningsmulighederne i Vejledningen om økologisk storkøkkendrift, afsnit 6-10.

 

Lovgivning og vejledning om økologisk storkøkkendrift

Læs mere om logivningen om økologisk storkøkendrift samt den tilhørende vejledning på denne side.

Politikker for økologi
 
Af strategien fremgår, at Kommissionen vil fremlægge en handlingsplan for økologisk landbrug, som "vil gøre det lettere for medlemsstaterne at stimulere både udbuddet af og efterspørgslen efter økologiske produkter. Den vil sikre forbrugernes tillid og øge efterspørgslen via oplysningskampagner og grønne offentlige indkøb. Denne tilgang vil bidrage til at nå målet om, at andelen af det samlede landbrugsareal i EU, der dyrkes økologisk, skal være nået op på mindst 25 % inden udgangen af 2030, og om en væsentlig stigning i omfanget af økologisk akvakultur."

 

EU-Kommissionens sider om økologireglerne og -kontrollen

På EU-Kommissionens hjemmeside kan du læse mere om økologireglerne og -kontrollen, om EU's politik for økologi m.m. Der kan du også finde økologistatistik, downloads af EU's økologilogo m.v. Bemærk også, at der under "Organics at a glance" / "Documents" findes et Q&A-dokument.

Ændret 21. juni 2021