Gå til navigation Gå til hovedindhold

Mærkning med økologi

Betegnelsen "økologisk" samt de andre EU-landes betegnelser for "økologisk" (f.eks. organic og biologico) samt alle forkortelser af disse betegnelser (f.eks. øko og bio) må kun anvendes på fødevarer, når de overholder økologireglerne.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Reglerne om mærkning af økologiske fødevarer findes i EU's økologiforordninger. ​

Fødevarer, der mærkes som "økologiske", skal være fremstillet af råvarer, som stammer fra økologicertificerede landbrug og akvakulturbrug. Derudover skal de overholde særlige krav til sammensætning og forarbejdning. De må under ingen omstændigheder være fremstillet ved brug af GMO eller ioniserende stråling eller være fremstillet af industrielt fremstillede nanomaterialer.

Kravene til mærkning, sammensætnin​g og forarbejdning af økologiske fødevarer er udførligt beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, afsnit 3.

Sammensætning af økologiske fødevarer

​Økologiske fødevarer skal som udgangspunkt indeholde 100 % økologiske landbrugsingredienser. Dog er det tilladt, at en økologisk fødevare må indeholde op til 5 % ikke-økologiske landbrugsingredienser (herunder også akvakulturingredienser). Det skyldes, at det endnu ikke er alle landbrugsingredienser, der fremstilles i tilstrækkelige mængder på økologisk form. Der er udarbejdet en EU-liste over de landbrugsingredienser, der tillades på ikke-økologisk form, og det er kun ingredienserne på listen, som må anvendes indenfor 5 %-grænsen.​​

Ansøgning om midlertidig tilladelse til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser

Virksomheder, som ønsker at anvende andre ikke-økologiske landbrugsingredienser, kan søge Fødevarestyrelsen om midlertidig tilladelse til at anvende disse i økologiske fødevarer, hvis det i en periode ikke er mulige at fremskaffe på økologisk form i tilstrækkelig mængde eller kvalitet, jf. artikel 25 i Økologiforordningen (2018/848):

Fremover er disse midlertidige tilladelser ikke længere virksomhedsspecifikke, men derimod nationale tilladelser, som kan bruges af alle danske virksomheder. Når der gives en national tilladelse til én virksomhed, vil tilladelsen blive offentliggjort herunder, på denne side. Tilladelsen gælder for en afgrænset 6 måneders periode og kan anvendes i Danmark af alle økologiske virksomheder i samme periode.


Liste over nationale tilladelser til brug af ikke-økologiske landbrugsingredienser 

​Ikke​-økologisk landbrugsingrediens
​Til anvendelse i​

​Startdato
​Udløbsdato
​Status
​Sagsnummer
​OFIS reference
​Rapslecithin


​Margarine, plantebaserede drikke og plantebaserede smørbare produkter
​01/10/2022
​31/03/2023
​​Ikke længere aktiv
​2022-29-79-02254
​INGR-057, 058 og 059/2022
​Solsikkelecithin

​Margarine, plantebaserede drikke og plantebaserede smørbare produkter
​01/10/2022
​31/03/2023
Ikke længere aktiv
​​2022-29-79-02254
​INGR-060, 061 og 062/2022
Æggeh​videpulver, med funktionen 
"Low Whip"

Flødeboller
01/06/2022

30/11/2​022
Ikke længere aktiv
2022-20-712-59322
INGR-022/2022
Humle: Mosaic og Citra

​Alkoholfri øl
​01/07/2022
​31/12/2022
Ikke længere aktiv
2022-29-79-02379​
​INGR-029/2022
​Citra humle

​Kombucha
​01/10/2022
​31/03/2023
Ikke længere aktiv
​2022-29-79-02500
​INGR-064/2022
​Jin Xuan Milky Oolong te
​Sirup
​01/10/2022
​31/03/2023
Ikke længere aktiv​
​2022-29-79-02501
​INGR-065/2022
​Humle: Hallertauer Blanc og Centennial

​Øl
​01/05/2023
​31/10/2023​
​Aktiv
1. forlængelse

​2022-29-79-02609
INGR-096/2022
​Zedoariarod (Curcuma zedoaria)

​Snaps
​21/11/2022
​20/05/2023
Ikke længere aktiv​
​2022-29-79-02658
​INGR-097/2022​
​Humle: Nelson Sauvin og First Gold
​Øl
​21/11/2022
​20/05/2023
Ikke længere aktiv​
​2022-29-79-02662​
​INGR-100/2022
Vaxy majsstivelse

​Suppe​
​01/12/2022
​31/05/2023
​Aktiv
​2022-29-79-02679
​INGR-102/2022​
​Kærnemælkspulver

​Konfekture
​01/01/202​3
​30/06/2023
​Aktiv
2022-29-79-02661​​
INGR-002/2023
Hallentauer Mittelfruh humle​
​Øl
​09/02/2023
​08/08/2023
​Aktiv
​2023-29-79-02840
INGR-017/2023
​Limeblade

​Boller i karry og Tom ​kha gai suppe
​06/03/2023
​05/09/2023
​Aktiv
1. forlængelse
​2020-29-79-01177
INGR-018/2023​

​​Amarillo humle

​Øl
​01/05/2023
​31/10/2023
​​Aktiv
2023-29-79-03000
​INGR-037/2023


Forudsætninger for brug af de midlertidig tilladte ikke-økolog​​iske ingredienser

Ovennævnte ingredienser må kun anvendes i de pågældende produkter, og forudsætter, at alle regler og betingelser i økologilovgivningen for anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser overholdes. 

Dvs. f.eks., at der i økologiske fødevarer maksimalt må anvendes op til 5% ikke-økologiske landbrugsingredienser beregnet på baggrund af den samlede mængde landbrugsingredienser i fødevaren. 

Bemærk også, at der ikke kan dispenseres fra mærkningsreglerne for økologiske produkter. Dvs. der kan f.eks. ikke dispenseres fra, at indhold af ikke-økologiske ingredienser skal fremgå af ingredienslisten. 

Herudover må mærkningen ikke vildlede – læs mere i afsnit 3.4.1 i Økologivejledningen.

Hensigten med at tillade ikke-økologiske ingredienser er at give en midlertidig løsning på 6 måneder, indtil en økologisk variant eventuelt kan fremskaffes. En tilladelse kan maksimalt forlænges to gange 6 måneder, jf. forordning 2018/848, artikel 25, stk. 3.  

Det er en mulighed, at Fødevarestyrelsen kan anmode EU-Kommissionen om at sætte en ikke-økologilogisk landbrugsingrediens på det faste bilag over tilladte ikke-økologiske ingredienser i forordning 2021/1165 - Bilag V – Del B. Det forudsætter at man kan påvise en strukturel mangel af ingrediensen som økologisk.

Indberetning om brug af midlertidig tilladte ikke-økologiske ingredienser​

Når I som virksomhed vælger at anvende én af de oplistede ikke-økologiske landbrugsingredienser, beder vi jer om at sende en mail til okologi@fvst.dk, hvor I oplyser, hvilken ik​​​​ke-økologisk landbrugsingrediens I ønsker at anvende, forventet mængde og i hvilket produkt.

Herved vil Fødevarestyrelsen blive oplyst om det reelle behov for, at den pågældende ingrediens optages på EU-listen over tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, hvilket vil være til gavn ved EU-forhandlingerne.

Find også listen over midlertidige tilladelser fra alle de øvrige​​​ EU-lande på EU-Kommissionens hjemmeside OFIS (Organic Farming Information System):

Listen giver branchen mulighed for at holde øje med efterspørgslen af bestemte økologiske ingredienser, som endnu ikke findes i tilstrækkelig mængde i økologisk kvalitet.

 

Brug af tilsætningss​​​​​​​​toffer og andre stoffer til økologiske fødevarer

Foruden de op til 5 % særligt tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, må der også til økologiske fødevarer anvendes et begrænset antal tilsætningsstoffer. Der findes en EU-liste over, hvilke tilsætningsstoffer der er tilladt til økologiske fødevarer:

Herudover må der anvendes enkelte andre ingredienser, som f.eks. mikroorganismer og visse typer af naturlige aromastoffer. 


Mere information om sammensætning af økologiske fødevarer ​

Læs mere om sammensætning af økologiske fødevarer i kapitel 3 i Vejledning om økologiske fødevarer.

Forarbejdning af økologiske fødevarer
Forarbejdningen af økologiske fødevarer er reguleret ved, at der er udarbejdet en EU-liste over tilladte hjælpe​​stoffer. Brug af andre hjælpestoffer er forbudt. Traditionelle fysiske forarbejdningsmetoder, som kogning, tørring m.v. er derimod ikke reguleret (hvis man ser bort fra fremstilling af økologisk druevin). Det betyder, at f.eks. homogenisering er tilladt.

Mærkning af økologiske fødevarer
Når fødevarerne overholder økologireglerne og er fremstillet og forhandlet af økologicertificerede virksomheder, så kan de mærkes "økologisk" i varebetegnelsen.
 
Det skal fremgå af ingredienslisten, hvilke af ingredienserne der er økologiske. Dette gælder dog ikke for fødevarer, som f.eks. vin, hvor der ikke er et generelt krav om mærkning med en ingrediensliste, jf. en fortolkning fra EU-Kommissionen:

Økologiske fødevarer, der færdigpakkes i EU, skal desuden mærkes med EU-logoet, et kodenummer for økologicertificerings-instansen, som har stået for certificeringen af virksomheden, der har foretaget den seneste økologimærkning af produktet, og angivelse af den geografiske oprindelse af råvarerne. For økologiske fødevarer, der færdigpakkes uden for EU, er EU-logoet frivilligt; angivelse​n af den geografiske oprindelse skal her kun ske, hvis EU-logoet anvendes.

Danske økologikontrollerede virksomheder kan frivilligt påsætte Ø-mærket med teksten "statskontrolleret økologisk" på de økologiske fødevarer.

Se siden om Ø-mærket


Økologiregler for salt forventes 2. september* 2023

En nye økologiforordning om produktion og markedsføring af økologisk salt forventes offentliggjort 2. september* 2023, med ikrafttræden på tyvendedagen efter offentliggørelsen. 

Ifølge de nye regler skal økologisk salt udvindes fra havet, fra bjergsaltaflejringer, fra naturlig saltlage eller fra saltsøer. Ved udvindingen skal en række krav overholdes. Udvindingskilderne må ikke være udsat for forurening og myndighederne skal forelægges en miljøvurdering. Herudover er det f.eks. forbudt at bryde stensalt ved hjælp af sprængstoffer og at foretage re-krystallisation. Ved fordampning og tørring af saltet må der kun anvendes energi fra vedvarende kilder; dette krav finder dog først anvendelse 2 år efter ikrafttræden af de nye regler. 

Ved udvindingen af saltet er der en omlægningsperiode på 6 måneder. Dvs. de økologiske produktionsregler skal være anvendt i 6 måneder før det udvundne salt er økologisk. Omlægningsperioden kan dog forkortes under særlige omstændigheder. 

For at kunne forhandle salt med henvisninger til økologi skal saltet være økologisk og udgøre mere end 50 % af tørstoffet målt i vægt. Herudover skal alle de ingredienser af landbrugsoprindelse, der tilsættes saltet (f.eks. urter), være økologiske. Der må i øvrigt ikke anvendes hverken tilsætningsstoffer eller tekniske hjælpestoffer. Mineraler er ligeledes forbudt, men der må dog gerne tilsættes jod.

Bestemmelserne om salt i de nye økologiregler skal, efter Fødevarestyrelsens vurdering, fortolkes sådan, at de vedrører produkter, hvor salt er hovedingrediensen. F.eks. krydderurtesalt og salt med krydderurter. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at henvise til økologi i varebetegnelsen eller i ingredienslisten for sådanne produkter, med mindre der anvendes økologisk salt. Dvs. at konventionelt salt ikke længere kan anprises med henvisninger til, at der er tilsat økologiske krydderurter. 

Som for alle nye regler vil fortolkningen kunne ændre sig på baggrund af eventuelle udtalelser fra Kommissionen. 

Produktion og markedsføring af økologisk salt, krydderurtesalt m.v. skal økologicertificeres lige som øvrig økologisk produktion og markedsføring. 

Det vil stadig være muligt at anvende ikke-økologisk salt i øvrige økologiske fødevarer. 

Der er ikke fastsat overgangsbestemmelser i de nye regler. Det betyder, at kun produkter, der er mærket inden ikrafttræden af de nye regler kan markedsføres som økologiske i overensstemmelse med de gamle regler. 

Læs mere om de kommende EU-økologiregler for salt i den nye økologiforordning, som er godkendt af Parlamentet, og som forventes offentliggjort primo september* (med mindre der i indsigelsesperioden viser sig et blokerende mindretal blandt EU-landende):


Skiltning med økologi i detailbutikker
Detailbutikker, der kun sælger færdigpakkede økologiske fødevarer, eller forhandler mindre mængder uindpakkede økologiske fødevarer, jf. økologivejledningens afsnit 6.2.3.2, skal ikke økologicertificeres. Butikkerne skal dog under alle omstændigheder sikre, at skiltningen ud for de økologiske varer sker på en måde, der er korrekt og ikke vildledende med hensyn til, hvilke varer der er økologiske. 
 
Herudover skal butikkerne sikre sig dokumentation for, at de forhandlede økologiske fødevarer vitterlig er økologiske. Dette er ikke mindst vigtigt, når der er tale om ikke-færdigpakkede fødevarer – f.eks.​ frugt, der forhandles i løs vægt. Dokumentationen skal kunne fremvises, når Fødevarestyrelsen er på kontrolbesøg.

Anvendes Ø-mærket i skiltningen skal markedsførings-Ø’et anvendes – dvs. Ø’et uden teksten ”statskontrolleret økologisk”.

Læs mere om kravene til detailforhandling af økologiske fødevarer i  Vejledning om økologiske fødevarer – se særligt kapitlerne 6.6 og 3.8.1.

Lovgivning om økologi
Ændret 26. maj 2023