Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Certificering og kontrol af økologiske fødevarevirksomheder

Virksomheder, der vil forarbejde, pakke, mærke eller importere økologiske fødevarer eller vil markedsføre eller opbevare økologiske fødevarer, samt slagterier, der vil slagte økologiske dyr, skal forinden have udstedt dels en  "økologirapport" og dels et "økologicertifikat" af Fødevarestyrelsen.

​​​​​​Har du et køkken, der tilbereder økologisk mad, skal du i stedet se, hvordan du kan skilte med din økologi på siden "Økologi for professionelle køkkener":

Krav om anmeldelse og kontrol af økologiske fødevarevirksomheder

For at få udstedt en økologirapport og et økologicertifikat, skal en virksomhed anmelde de påtænkte økologi-aktiviteter til Fødevarestyrelsen og udarbejde egenkontrolprocedurer, som skal sikre, at økologireglerne overholdes.

Detailbutikker, der kun forhandler færdigpakkede økologiske fødevarer, og evt. herudover kun forhandler uindpakkede økologiske fødevarer under bagatelgrænsen på 5.000 kg eller 20.000 EUR (ca. 149.200 DKR) årligt, er undtaget fra kravet om anmeldelse og økologicertificering.

  • Læs mere på siden ​Anmeldelses- og kontrolkrav​​ til økologiske virksomheder

Vejledning om økologiske fødevarer - afsnit 6

I vejledningens afsnit 6 får du hjælp til at udarbejde virksomhedens egenkontrolprogram, som skal indgå i økologirapporten.

Listen over økologikontrollerede virksomheder
Alle virksomheder, der har fået udstedt en økologirapport (er "certificeret") bliver registreret på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder, som kan ses på linket nedenfor.

Generel vejledning om egenkontrol

Her finder du generel vejledning om udarbejdelse af egenkontrol i fødevarevirksomheder - økologi-egenkontrolprocedurerne skal supplere virksomhedens generelle egenkontrol.

Årsrapporter om resultaterne af økologikontrollenÆndret 5. maj 2022