Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hjælp til innovation og opstart

Her kan du danne dig et overblik over barrierer ved opstart, samt et overblik over de relevante aktører i ingrediensbranchens såkaldte økosystem.

​​Har du et spørgsmål om udvikling eller produktion af ingredienser eller råvarer?

I Fødevarestyrelsen har vi gjort det lettere for foder- og fødevarevirksomheder at komme i kontakt med os. Vi har nemlig oprettet én indgang for spørgsmål om fx udvikling af nye ingredienser, alternative proteiner eller lignende. Vi kalder det en one-stop-shop.

Du kan komme i direkte kontakt med Fødevarestyrelsens ingrediensteam ved at sende dit spørgsmål til one-stop-shop@fvst.dk.


Det kan fx være spørgsmål vedrørende produktion og udvikling af produkter såsom tilsætningsstoffer, aromaer, emulgatorer, kulturer, enzymer og alternative proteinkilder (fx mikroalger, græs eller insekter) til både foder og fødevarer.

 

Har du andre spørgsmål relateret til foder eller fødevarer?

Har du spørgsmål af mere generel karakter som vedrører fx opskrifter, egenkontrol, indretning af virksomheder, hygiejne, animalske biprodukter og lignende kan du finde mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside, eller du kan henvende dig til din lokale fødevareenhed eller Fødevarestyrelsens kundecenter.

 

Her finder du mere information om regler for fødevarer

Her finder du mere information om regler for foder

 
Innovation og barrierer ved opstart

Uanset om man taler om innovation i en etableret eller ny, stor eller lille ingrediensvirksomhed, er der en række faser og tilhørende overvejelser, som virksomheden må gennemgå i processen fra ide til et kommercielt produkt. Innovationsprocessen kan forløbe forskelligt, ligesom der er mange definitioner på innovation. Ens for alle er dog, at jo tidligere der indledes en dialog med relevante myndigheder om eventuelle lovgivningsmæssige barrierer, desto mindre er risikoen for, at din virksomhed står med et markedsklart produkt, som det viser sig ikke må markedsføres af den ene eller den anden årsag. Vi har forsøgt at skitsere innovationsprocessen på en tidslinje, med de tilhørende væsentligste barrerier, som bør iagttages. Samtidigt er der givet eksempler på forskellige aktører, som eventuelt kan understøtte din virksomhed inddelt efter hvilken fase den befinder sig i.

De fem faser i innovationsprocessen med tilhørende barrierer 

Tryk her og se billedet  i stort formatDe fem faser og mulige aktører

Tryk her og se billedet  i stort format’Figurer baseret på forlæg fra COWI 2020 rapport’.

Virksomhedsnetværk og branchens økosystem


Vi har forsøgt at skabe et overblik over de relevante aktører i ingrediensbranchens såkaldte økosystem, dvs. de myndigheder, organisationer m.v., som er relevante for ingrediensbranchen. Fødevarestyrelsen har allerede et samarbejde med flere aktører, da de udgør en central rolle i at understøtte udvikling, innovation og vækst i ingrediensbranchens virksomheder. Listen er ikke udtømmende, og Fødevarestyrelsen kan ikke give nogen garantier for, at de nævnte aktører kan være direkte behjælpelige med de specifikke udfordringer, den enkelte virksomhed måtte have. Har du spørgsmål til ingrediensbranchens økosystem og virksomhedsnetværk, kan du skrive til ingrediensteamets one-stop-shop, one-stop-shop@fvst.dk.

 

Erhverv der er relevante aktører i ingrediensbranchen:


Offentlige myndigheder ​der er relevante aktører i ingrediensbranchen: 

 

Finansieringskilder der er relevante aktører i ingrediensbranchen: 


Vidensinstitutioner ​der er relevante aktører i ingrediensbranchen: 

 

Klynger, Netværk og Innovationsmiljøer der er relevante aktører i ingrediensbranchen:


Listen er ikke udtømmende, og såfremt du har forslag til flere aktører, der kan fremgå af listen, er du mere end velkommen til at skrive til vores one-stop-shop, one-stop-shop@fvst.dk.

 

Læs mere om ingrediensstrategien og ingrediensteamets one-stop-shop her:

Har du et spørgsmål om udvikling eller produktion af ingredienser eller råvarer?

 

Bestilt vejledning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter (rekvireret vejledning)

Læs mere og bestil et vejledningsmøde om emner inden for lovgivning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter:

Bestilt vejledning om fødevarer, økologi og animalske biprodukter (rekvireret vejledning)


Forhåndsgodkendelse af din fødevarevirksomheds indretning


Læs og ansøg om forhåndsgodkendelse af din fødevarevirksomheds indretning: 

Ændret 26. september 2022