Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kosttilskud

Virksomheder og alternative behandlere, der markedsfører kosttilskud, kan finde relevante regler fra denne side.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvad er kosttilsk​​ud?​​​​​

Kosttilskud er produkter, der tages for at supplere den normale kost. ​​
 
Kosttilskud kan indeholde vitaminer, mineraler, plantedele, animalske ingredienser, mineralske ingredienser eller opkoncentrerede stoffer, fx fiskeolier og koncentrerede n-3 fedtsyrer. De kan også indeholde andre næringsstoffer, som fx er kemisk fremstillet.
 
For alle kosttilskud gælder, at de skal indeholde vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer med ernæringsmæssig og/eller fysiologisk virkning.
 
Kosttilskud skal markedsføres i mindre, afmålte mængder (fx i form af piller, kapsler, væsker eller pulver) med en angivelse af den anbefalede daglige dosis.
 
Kosttilskud eller lægemiddel?
Produkter, der markedsføres med en forebyggende eller helbredende effekt overfor sygdomme og sygdomssymptomer, skal være godkendt som lægemidler. Disse produkter må ikke sælges som kosttilskud.  
 
Grænsen for, hvornår et produkt ikke er et kosttilskud, men et lægemiddel, beror på en konkret vurdering, som foretages af Lægemiddelstyrelsen. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en mere udførlig beskrivelse af, hvad der som udgangspunkt gør et produkt til et lægemiddel.
 
 
Spørg Lægemiddelstyrelsen, hvis der er ​tvivl om, hvorvidt et produkt er et lægemiddel.
​​
Kosttilskudsregister
Fødevarestyrelsens kosttilskudsregister er et register ove​r alle de kosttilskud, der er anmeldt til salg i Danmark.

 
Mærkning og sammensætning
Hvis du som virksomhed ønsker information om reglerne for markedsføring af kosttilskud, kan du læse i vores guide ”Sådan markedsfører du kosttilskud”.

Vitaminer og mineraler i kosttilskud

I EU er der ikke fastsat maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler i kosttilskud. Virksomheder skal derfor selv sikre sig, at deres markedsførte kosttilskud ikke er sundhedsskadelige.
 
Virksomhederne kan fx følge Fødevarestyrelsens vejledende værdier som kan findes i kosttilskudsvejledningen, bilag A-C. Disse værdier er fastsat ud fra en videnskabelig risikovurdering. 

Vælger virksomheden at tilsætte mere end de vejledende værdier, skal virksomheden selv dokumentere sikkerheden af indholdet. Virksomheden kan i sin risikoanalyse henvise til, at de holder sig under de øvre sikre grænser, der er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) eller DTU Fødevareinstituttet – hvis dette er tilfældet. Læs mere om krav til sikkerhedsdokumentation i Kosttilskudsvejledningen. ​​​
 
Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for indhold af vitaminer og ​mineraler i kosttilskud?". 

​Visse andre stoffer i k​osttilskud
I Danmark er der indført nationale regler for tilsætning af visse andre stoffer, da der ikke er nogle EU-regler om visse andre stoffer. Disse kan læses i Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. Virksomheder, der ønsker at markedsføre kosttilskud med visse andre stoffer i Danmark, skal overholde reglerne. Reglerne indeholder en lang række generelle tilladelser og en ansøgningsprocedure for tilsætninger, der ikke er inkluderet som en generel tilladelse. Kun hvis Fødevarestyrelsen efter sagsbehandling vurderer, at mængderne af stofferne er sundhedsskadelige, må Fødevarestyrelsen forbyde markedsføring i Danmark.

Læs mere om reglerne i guiden "Hvilke regler gælder for tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til kosttilskud". 

​Planter og stoffer med risikovurderinger

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en liste ​over risikovurderinger af planter. Virksomheder kan bruge risikovurderingerne til at sikkerhedsvurdere deres potentielle produkter.

Probiotika

Probiotika kan bruges so​​m obligatorisk kategoribetegnelse på kosttilskud

Kosttilskud er per definition produkter, der er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, har til formål at supplere den normale kost samt markedsføres i dosisform. Anprisningsreglerne gælder også for kosttilskud. Der er særlige mærkningskrav for kosttilskud, som supplerer de generelle mærkningskrav for almindelige fødevarer. 

Efter kosttilskudsbekendtgø​relsens § 9 er det derfor bl.a. obligatorisk i mærkningen af kosttilskud at angive navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet, eller en angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer.

En obligatorisk mærkning på kosttilskud er ikke omfattet af anprisnings­reglerne.

Den almindelige forståelse har hidtil været, at det eksempelvis er "mælkesyrebakterier" eller "bifodobakterier", som er de mulige kategoribetegnelser for de pågældende mikroorganismer.

Nederlandene og Polen har for nylig oplyst, at de fremover betragter "probiotika" som en obligatorisk kategoribetegnelse for kosttilskud. Danmark har valgt at følge denne fortolkning.

Det betyder, at betegnelsen "probiotika" for kosttilskud også kan betragtes som en obligatorisk kategori­betegnelse.

 

Anvendelse af "probiotika" på kosttilskud

Kosttilskudsprodukter kan derfor nu mærkes med betegnelsen "probiotika" som en obligatorisk kategori­betegnelse, når produktet indeholder levende bakterier, for eksempel mælkesyrebakterier eller bifidobakterier. Det forud­sættes, at betegnelsen "probiotika" anvendes på en sådan måde, at det ikke fremstår som en anprisning af produktet.
Det er alene betegnelse "probiotika", der må anvendes, og ikke supplerende oplysninger som fx "probiotisk effekt" eller lignende oplysninger, som kan blive betragtet som en sundhedsanprisning, der skal overholde anprisningsreglerne.

Kategoribetegnelsen "probiotika" skal angives på mærkningen af produktet, dog ikke i ingredienslisten. I ingredienslisten skal angives den specifikke betegnelse på stoffet, her mikroorganismen, som skal angives med familie, art og stamme for den pågældende mikroorganisme. Kravene til mærkning af kosttilskud er i øvrigt beskrevet i Kosttilskudsvejledningen.
 

A​nvendelse af "probiotika" gælder ikke for almindelige fødevarer

For almindelige fødevarer betragtes en sådan kategoribetegnelse som en frivillig mærkningsoplysning, og angivelsen "indeholder​ probiotika" vil være underlagt anprisningsforordningens regler. Betegnelsen "probiotika" kan derfor pt. kun anvendes på kosttilskud, men ikke på andre fødevarer eller fødevare­ingredienser.
 
Særlig kontrol af kosttilskud
Kosttilskud er underlagt særlig kontrol. 


Lovstof og regler

 
​Se bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler på siden Find reglerne på lovstofsiden om tilsætning af næringsstoffer
 
Ændret 24. januar 2023