Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler for spirevirksomhed

Fødevarevirksomheder, der producerer og sælger spirer eller importerer frø til spiring fra tredjelande og forhandler frø til spiring, skal overholde særlige regler. Reglerne blev fastsat efter et større sygdomsudbrud i EU på grund af bakterier i spirer.

​​Hvad er spirer?

Definitionen på spirer er:

Et produkt, der er fremstillet ved spiring af frø og deres udvikling i vand eller et andet medium, høstet før udvikling af rigtige blade og beregnet til at spises helt, inklusive frøet.

Hvad er "Mikrogrønt"?

Mikrogrønt er ikke spirer, men defineres som forskellige typer produkter, der er udviklet fra frø. Det er afgørende, om frøet er indeholdt i produktet, som bliver høstet og konsumeret. Hvis frøet er indeholdt i produktet, er der tale om spirer.

Man skelner mellem "ægte" og "uægte" frø. Eksempler på ægte frø er f.eks. frø og korn, mens uægte frø er f.eks. løg.

Shoots / skud: er et produkt, der er fremstillet ved spiring af "ægte" frø, knolde eller bælgplanter i vand. Skuddet bliver høstet med kimblade eller de første meget unge blade. Frøet indgår ikke i det endelige produkt. Ærteskud er et eksempel på et sådant produkt.

Cress / karse: er et produkt, der er fremstillet ved spiring af "ægte" frø i jord eller i et hydroponisk substrat, til et grønt skud med meget unge blade og / eller kimblade. Karse bliver solgt med det medie, det har vokset i, og den spiselige del bliver høstet af forbrugeren. Karse og brøndkarse er eksempler på sådanne produkter.

Producenter af spirer skal autoriseres

Fødevarevirksomheder, som producerer spirer for at afsætte dem til andre fødevarevirksomheder, skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen, før produktionen må starte. Autoriserede spirevirksomheder får dog ikke et autorisationsnummer.

Mikrobiologiske kriterier/grænseværdier for spirer

Der er mikrobiologiske kriterier for indhold af visse bakterier i spirer.
Læs om kriterierne her i mikrobiologiforordningen, Bilag I, 1.18 og 1.29
Og i mikrobiologivejledningen, afsnit 23.3, 23.4 og 23.5

Sporbarhed for frø og spirer

Virksomheden skal sikre, at der er sporbarhed på frø og spirer.

 

Certifikat ved import af frø og spirer til EU

Spirer og frø til produktion af spirer skal være ledsaget af certifikat ved import fra tredjelande til EU (ifølge EU-forordning om certifikater).


Lovgivning

Find reglerne på disse oversigtssider:
Nedenstående forordninger og vejledninger er relevante for spirevirksomheder:
  • Fødevareforordningen
  • Hygiejneforordningen
  • Forordning om autorisation af spirevirksomheder
  • Autorisationsvejledningen
  • Mikrobiologiforordningen
  • Mikrobiologivejledningen
  • Forordning om sporbarhed af frø og spirer: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013 om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer Find link på denne side: Sådan sikrer du sporbarhed på spirer, frø og animalske fødevarer (foedevarestyrelsen.dk)
  • Forordning om certifikater: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF. Find link på denne side: Samhandel med EU (foedevarestyrelsen.dk)