Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fødevarekontaktmaterialer

Producenter og importører skal leve op til en række regler for bl.a. emballage, procesudstyr og redskaber til fremstilling af fødevarer.

​​​Der anvendes mange forskellige materialer til kontakt med fødevarer. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.
 
De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere (adipater, ESBO eller ftalater) fra plast, bly fra krystalglas, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver.
 
Generelt er det v​igtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Både virksomheder og forbrugere bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. En isbakke er fx ikke beregnet til varme fødevarer, og en affaldspose er ikke beregnet til kontakt med fødevarer.
 

 

Overensstemmelseserklæringer
Alle fødevarekontaktmaterialer skal i Danmark ledsages af en overensstemmelseserklæring i forsyningskæden fra producent af udgangsmaterialer til eksempelvis producenten af fødevarer. Overensstemmelseserklæringen er et resumé af virksomhedens kontrolarbejde og skal vise, at materialet er i overensstemmelse med reglerne. Begrænsninger i anvendelsen af materialet skal bl.a. fremgå af overensstemmelseserklæringen, fx hvilken fødevare materialet kan bringes i kontakt med, og de temperaturer, som det kan udsættes for.
 
Du kan læse mere om overensstemmelseserklæringer i den nordiske tjekliste.
Nordisk tjekliste for fødevarekontaktmaterialer (DK udgave 2018)
 
Krav til FKM-virksomheder
Virksomheder, der producerer, importerer og engrosforhandler FKM, skal sikre sig, at det generelle krav i lovgivningen om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må afgive stoffer til fødevarerne i mængder, der kan være sundhedsskadelige, er overholdt. De har ansvar for at foretage en sundhedsvurdering, før emballagen eller fx køkkengrejet sælges og anvendes. Ved vurderingerne bør man tage udgangspunkt i de krav til data, som EFSA stiller.
 
Virksomheden kan evt. støtte sig til regler eller anbefalinger i lande, som stiller samme type krav som EU, fx de tyske anbefalinger eller de amerikanske regler. Desuden har Europarådet udarbejdet en række resolutioner og vejledninger, som i nogle tilfælde kan bidrage med information til brug for vurdering af, om et materiale kan anvendes i overensstemmelse med gældende regler.
 
Hvis virksomheden støtter sig til regler og anbefalinger fra andre lande, skal virksomheden sikre sig, at det stemmer overens med de krav, der stilles i lovgivningen i Danmark.
 
 
Fødevarestyrelsen har lavet en tjekliste over kemiske forureninger i fødevarer, der også indeholder information om FKM:
Tjekliste til kemiske forureninge​​r i fødevarer
 
FKM-producenter skal leve op til kravene om god fremstillingsmæssig praksis i forordning 2023/2006 og bl.a. have et kvalitetssikringssystem.
 
Et italiensk institut (Istituto Superiore di Sanità) har i forbindelse med CAST-projektet udarbejdet generelle og specifikke GMP-g​uidelines for fødevarekontaktmaterialer: 
 
Krav om FKM i fødevarevirksomheder
Virksomheder, der anvender FKM, skal sikre sig, at det generelle krav i lovgivningen om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må afgive stoffer til fødevarerne i mængder, der kan være sundhedsskadelige, er overholdt.
 
Fødevarevirksomheder, der anvender FKM, skal modtage en overensstemmelseserklæring fra deres leverandør af FKM. Det er​ vigtigt, at de kun anvender materialer, der er egnet til kontakt med fødevarer og følger evt. begrænsninger for anvendelsen. Detail-fødevarevirksomheder skal især sørge for at dokumentere sporbarhed, følge mærkningen og brugsanvisningen for materialet.
 
Fødevarevirksomheder, der fremstiller, forhandler eller importerer FKM, skal opfylde de samme krav som FKM-virksomheder.
Egenkontrol
Virksomheder skal have en egenkontrol, som dokumenterer, at fødevarekontaktmaterialet kan anvendes til formålet i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Virksomhedernes egenkontrol skal omfatte alle typer materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer og virksomhederne skal have sporbarhed på fødevarekontaktmaterialet. 

Sporbarhed af fødevarekontakt​materialer
 
Registrering
Reglerne om god fremstillingsmæssig praksis i virksomheder på området fødevarekontaktmaterialer har medført et krav om registrering af disse virksomheder i Danmark.
 
Reglerne om god fremstillingsmæssig praksis omfatter fødevarekontaktmaterialer, som i færdig stand:  
  1. er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer,
  2. allerede er i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med deres formål, eller
  3. med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer eller at afgive deres bestanddele til fødevarer under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold.
Det er aktiviteter under punkt 1 og 3, der er omfattet af registreringskravet, se dog også "Spørgsmål og svar om registrering".
 
  

Hvordan?

Registrering sker ved indsendelse af registreringsblanket. Blanketten findes som en elektronisk formular på virk.dk, eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
 ​
Grænsedragning mellem fødevarekontaktmaterialer og faste vandinstallationer
 ​​
Hygiejne
Der er ikke fastsat mikrobiologi​ske kriterier for fødevarekontaktmaterialer, før disse anvendes i fødevareproduktion. Det er derfor bestemmelserne i Hygiejneforordningen, der skal anvendes for fødevarekontaktmaterialer, der anvendes i produktionen eller til emballering af fødevarer. Af Hygiejneforordningens bilag II fremgår det, at stoffer, der indgår i indpakningsmaterialer og emballager, ikke må være en kilde til kontaminering.
 
Forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne
 
Hygiejnevejledningens afsnit 29 om indpakning og emballering af fødevarer
 ​​
Smøremidler
 ​
Lovstof og regler

 ​

 

 

TræTræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Træ.aspx040479aspx0htmlEmneside
Porcelæn og fajancePorcelæn og fajancehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fajance.aspx040069aspx0htmlEmneside
IonbyttereIonbytterehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ionbyttere.aspx040227aspx0htmlEmneside
StenmaterialerStenmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stenmaterialer.aspx040455aspx0htmlEmneside
MaterialetyperMaterialetyperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Materialetyper.aspx040304aspx0htmlEmneside
SilikonerSilikonerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Silikoner.aspx040428aspx0htmlEmneside
KorkKorkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kork.aspx040253aspx0htmlEmneside
TekstilerTekstilerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekstiler.aspx040474aspx0htmlEmneside
TrykfarveTrykfarvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trykfarve.aspx040485aspx0htmlEmneside
GummiGummihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gummi.aspx040139aspx0htmlEmneside
Sundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerSundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsmæssig-vurdering-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx040459aspx0htmlEmneside
FlerlagsmaterialerFlerlagsmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flerlagsmaterialer.aspx040083aspx0htmlEmneside
LimLimhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lim.aspx040278aspx0htmlEmneside
Etiketter og afsmitningEtiketter og afsmitninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Etiketter-og-afsmitning.aspx040065aspx0htmlEmneside
KeramikKeramikhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Keramik.aspx040236aspx0htmlEmneside
Aktiv og intelligent emballageAktiv og intelligent emballagehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aktiv-og-intelligent-paking.aspx039926aspx0htmlEmneside
Additiver og dual-use additiverAdditiver og dual-use additiverhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Additiver-og-dual-use-additiver.aspx039913aspx0htmlEmneside
Overfladebehandling og lakOverfladebehandling og lakhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overfladebehandlinger-og-lakker.aspx040354aspx0htmlEmneside
GenbrugsflaskerGenbrugsflaskerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genbrug.aspx040120aspx0htmlEmneside
Papir og papPapir og paphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Papir-og-pap.aspx040368aspx0htmlEmneside
PlastPlasthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Plast.aspx040378aspx0htmlEmneside
Brugt procesudstyrBrugt procesudstyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brugt-procesudstyr.aspx039993aspx0htmlEmneside
GlasGlashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glas.aspx040126aspx0htmlEmneside
Metaller og legeringerMetaller og legeringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Metaller-og-legeringer.aspx040307aspx0htmlEmneside
Kontrol af plastredskaber fra Kina og HongkongKontrol af plastredskaber fra Kina og Hongkonghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-af-plastredskaber-fra-Kina-og-Hong-Kong.aspx040249aspx0htmlEmneside
​Mærkning af fødevarekontaktmaterialer​Mærkning af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning.aspx040293aspx0htmlEmneside

Ændret 12. november 2018