Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksport af fødevarer

Fødevareeksporterende virksomheder har det overordnede ansvar for at efterleve krav i de aftaler om eksport, der er indgået mellem Danmark og tredjelande.

​​​​​Bekendtgørelse nr. 806/2017 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer til tredjelande indeholder særlige krav til eksport. Vejledende bestemmelser om bekendtgørelsens krav findes i Vejledning om eksport af fødevarer. Find bekendtgørelsen og vejledningen under "Lovstof og regler".


Eksport til tredjelande

Her på siden kan du finde information om eksport til alle lande udenfor EU og samhandelsområdet. Med samhandelsområde menes der for alle fødevarer: EU medlemslande, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra, samt for visse fødevarer: Schweiz, Færøerne og Grønland.

Ønsker du at eksportere fødevarer, er du som eksportør selv ansvarlig for at overholde de betingelser, som kræves af myndighederne i modtagerlandet. Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande. Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet.

Når du kender kravene, kan du kontakte Fødevarestyrelsen for at få udarbejdet et nyt certifikat. Dette er beskrevet nærmere i guiden Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater.

Fødevareeksporterende virksomheder skal være godkendt af den lokale fødevarekontrol-enhed. 


Er du forbruger/borger, som blot vil tage mad med på rejsen?

Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport af fødevarer. Hvis du som privatperson skal have mad med ud på rejse, skal du følge andre regler.

Gå til guide for privat udførsel af fødevarer


Hvis du vil læse om eksport på andre områder:

Eksport af foder 

Eksport af levende dyr og avlsmateriale 

Aviær Influenza – retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelande

 
Eksportrestriktioner – fra lande uden for EU
 
Modtagerlandet kan ændre betingelser
Vær opmærksom på, at den kompetente myndighed i modtagerlandet til enhver tid kan ændre betingelserne for import. Eksport sker derfor altid for eksportørens egen regning og risiko, og derfor skal du også sikre dig gennem din importør i modtagerlandet, om certifikater er gældende. 
 
Krav om inspektion i Danmark? 
Hvis myndighederne i tredjelandet stiller krav om inspektion i Danmark, kan du finde nogle generelle instruktioner i denne vejledning, som er udarbejdet af Fødevarestyrelsen.
Listen over fødevarevirksomheder godkendt til eksport og øvrig landespecifik information 
 ​
Certifikatdatabasen
Certifikatdatabasen indeholder certifikater til eksport af fødevarer.

Gå til ce​rtifikatdatabasen
TRACES 
TRACES er en database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU.

Gå til TRACES
 
Læs mere
 
Lovstof og regler

Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 står som "historisk" i Retsinformation da den henviser til en tidligere bekendtgørelse om eksport af fødevarer. Vejledningen er dog indtil videre gældende vejledning til den nuværende Bekendtgørelse nr. 806 af 22. juni 2017. Vær opmærksom på, at visse paragrafnumre er ændrede i Bekendtgørelse nr. 806 i forhold til vejledningen.
Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 om eksport af fødevarer


Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer nr. 671/2018

Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer nr. 673/2018

 

 

Eksport af fødevarer, særlige forholdEksport af fødevarer, særlige forholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-fødevarer-særlige-forhold.aspx02266aspx0htmlEmneside
Eksport til RuslandEksport til Ruslandhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-generelt.aspx02273aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, virksomheder godkendt til eksportEksport til Rusland, virksomheder godkendt til eksporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-virksomheder-godkendt-til-eksport.aspx02275aspx0htmlEmneside
Eksport til Kina, genereltEksport til Kina, generelthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Kina-generelt.aspx02271aspx0htmlEmneside
Liste over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik informationListe over fødevarevirksomheder godkendt til eksport samt øvrig landespecifik informationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Liste_over_foedevarevirksomheder_godkendt_til_eksport.aspx08976aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, procedurer for godkendelseEksport til Rusland, procedurer for godkendelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-procedurer-for-godkendelse.aspx02274aspx0htmlEmneside
Eksport af økologiEksport af økologihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-økologi.aspx017714aspx0htmlEmneside
Eksport til Rusland, embargoEksport til Rusland, embargohttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-embargo.aspx019213aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx08975aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx018875aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 2. juli 2018