Gå til navigation Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar - for fødevarevirksomheder

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende desinfektionsmidler ​særligt for fødevarevirksomheder

Hvordan ved jeg om et desinfektionsmiddel/pattedypningsmiddel er lovligt?

Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler skal godkendes før de må markedsføres. Hvis aktivstofferne endnu ikke er godkendte skal godkendelsen ske af Fødevarestyrelsen. Hvis alle aktivstoffer derimod er godkendte, skal produktet godkendes under biocidforordningen.

Hvis produktet er godkendt af Fødevarestyrelsen, vil det være angivet på mærkningen af produktet. Det er nemlig et krav til godkendte midler, at de skal mærkes med oplysning om, at det er godkendt af Fødevarestyrelsen samt med et journalnummer (også kaldt godkendelsesnummer), som refererer til godkendelsen. Godkendelser udstedt af Fødevarestyrelsen kan desuden findes på Fødevarestyrelsens liste over henholdsvis godkendte desinfektionsmidler og godkendte pattedypningsmidler og pattespray. Fødevarestyrelsen har desuden en liste over godkendte yverhygiejnemidler.  Bemærk venligst, at yverhygiejnemidler fra den 1. september 2019 ikke godkendes, hvorfor listen ikke ajourføres mere.

Hvis produktet er godkendt under biocidforordningen, da skal der ligeledes fremgå godkendelsesnummer på produktet. Godkendte produkter under biocidforordningen kan fremgå af Bekæmpelsesmiddeldatabasen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Skal jeg skifte desinfektionsmiddel?

Listeria kan udvikle resistens imod et desinfektionsmiddel på samme måde som bakterier kan blive resistente over for antibiotika.

Derfor bør en virksomhed jævnligt udskifte desinfektionsmiddel eller løbende veksle imellem to eller flere forskellige typer, så man bedre kan komme eventuelle listeriabakterier i miljøet til livs. Det handler om at undgå, at der opbygges modstandsdygtige listeriabakterier, som kan overleve desinfektionsmidlet. Jo længere tid man bruger det samme middel, jo større risiko er der for, at det sker.

Et godt udgangspunkt vil være at have to forskellige desinfektionsmidler på lager, som man skifter imellem hver måned.

Det er også vigtig at sikre, at de anvendte desinfektionsmidler specifikt er virksomme over for listeria. Fx er nogle desinfektionsmidler kun virksomme overfor gram negative bakterier, og listeria er en gram positiv bakterie. Du kan rådføre dig hos leverandøren af desinfektionsmidlerne.

Hvordan ved jeg, at produktet er effektivt?

Et produkt bliver godkendt på baggrund af dens effektivitet og sikkerhed. Produkter, der er godkendt af Fødevarestyrelsen eller under biocidforordningen, er derfor tilstrækkeligt effektive forudsat de anvendes til det formål de er beregnet til og man følger brugsanvisningen.

Hvis du anvender et produkt, der ikke er godkendt, kan du ikke være sikker på, at produktet er tilstrækkeligt effektivt og produktet kan desuden udgøre en fødevarerisiko grundet kontaminering.

Hvordan sikrer jeg mig, at jeg anvender desinfektionsmidler/pattedypningsmidler korrekt?

Ved at følge producentens brugsanvisning på det godkendte produkt, kan du gå ud fra, at produktet anvendes korrekt.  Ændret 2. februar 2021