Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Til producenter af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler

Her kan man læse, hvilke desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der godkendes af Fødevarestyrelsen

​Det er kun de desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der er reguleret i bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv., der godkendes af Fødevarestyrelsen. 

Disse produkter er desinfektionmidler, der anvendes i fødevarevirksomheder, mælkeleverende besætninger og fiskefartøjer med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer, samt pattedypningsmidler og spray til desinfektion af patter før og/eller efter malkning. 

Fødevarestyrelsen godkender disse produkter efter vurdering af, om de er dokumenteret effektive til at eliminere mikroorganismer ved den fastsatte brugskoncentration. 

Godkendelsen beror også på, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt. Produkterne må ikke markedsføres i Danmark før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

Kontakt Fødevarestyrelsen om desinfektionmidler og pattedypningsmidler

Henvendelser om desinfektionsmidler, der bruges til overflader, som kommer i kontakt med fødevarer og i landbrug (fx restaurations-, fiskeri-, fødevare- og landbrugsvirksomheder) og pattedypningsmidler, kan sendes til vores e-mail-adresse.

Skriv til des-godkend@fvst.dk