Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Til fødevarevirksomheder og mælkeleverende bedrifter

Denne side henvender sig til fødevarevirksomheder, der gerne vil læse mere om godkendelse og brug af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler.

​​​Formålet med, at Fødevarestyrelsen godkender desinfektionsmidler og pattedypningsmidler til hhv. fødevareindustrien og mælkeleverende bedrifter er at undersøge om produkterne er tilstrækkelig effektive til at fjerne bakterier og svampe ved de brugskoncentrationer, der er angivet på produktet. 

Godkendelsen sørger også for at vurdere risikoen for forbrugeren ved den forventede overførsel af kemiske stoffer i desinfektionsmidlet eller pattedypningsmidlet til fødevarer. Derfor er det vigtigt, at fødevarevirksomheder og bedrifterne kun bruger godkendte desinfektionsprodukter og pattedypningsprodukter. 

 

Er produktet godkendt af Fødevarestyrelsen?

Fødevarevirksomheder og bedrifter kan sikre sig, at de produkter der anvendes er godkendte, ved at se efter mærkningen "godkendt af Fødevarestyrelsen" efterfuldt af et udstedt journalnummer eller ved at slå op i Fødevarestyrelsens lister over godkendte desinfektionsmidler eller pattedypningsproduktermidler

I særlige tilfælde kan desinfektionsmidler og pattedypningsmidler til hhv. fødevarevirksomheder og bedrifter være godkendt under biocidforordningen med et godkendelsesnummer. Nummeret skal stå på emballagen af produktet, og skal kunne findes i Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesprodukter eller European Chemicals Agencys (EU) database. 

 

Fra 2025 foretages godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler efter biocidforordningen

Med tiden vil antallet af produkter godkendt i EU (under EU's biocidforordning) stige i takt med at flere aktivstoffer bliver færdigvurderet af ECHA, og antallet af godkendelser af Fødevarestyrelsen vil derfor falde. I 2025 vil alle produkter være godkendt under biocidforordningen, og biocidforordningen vil være fuldt implementeret. Når dette sker vil godkendte produkter fremgå af Miljøstyrelsens bekæmpelsesproduktdatabase.

Anbefalinger til fødevarevirksomheder og mælkeleverende bedrifter om brug af desinfektionsmidler​

 1. Fødevarevirksomheder kan undersøge om et givent produkt er godkendt af Fødevarestyrelsen ved at slå op i listen over godkendte produkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 2. Brugsanvisningen på emballagen eller databladet for produktet skal overholdes for at sikre en optimal fødevaresikkerhed. Man skal være særligt opmærksom på brugskoncentration, virketid og om der kræves efterskyl med rent vand. 

 3. Rengøring og desinfektion skal foretages i to særskilte arbejdsgange.

 4. Ved kombinationsprodukter skal rengøring og desinfektion fortsat foretages som særskilte arbejdsprocesser med tilhørende afskylning. 

 5. Desinfektionsmidler skal opbevares i originalemballage og må ikke omhældes til andre beholdere. Derudover må produkterne ikke opbevares sammen med fødevarer. 

 6. Hvis fødevarevirksomheden anvender eksterne virksomheder til rengøring og desinfektion, anbefaler Fødevarestyrelsen, at der anvendes godkendte desinfektionsmidler.

Tjekliste til mælkeleverende bedrifter om brug af pattedypningsmidler


 1. Brug kun pattedypningsmidler, hvor der på emballagen er påskrevet ”Godkendt af Fødevarestyrelsen” samt et journalnummer, eller som er mærket med et godkendelsesnummer i overensstemmelse med biocidforordningen.
  Fra den 1. september 2019 skal yverhygiejneprodukter ikke godkendes.

 2. Mælkeleverende bedrifter kan undersøge om et givent produkt er godkendt af Fødevarestyrelsen ved at slå op i listen over godkendte produkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 3. Brugsanvisningen på emballagen eller databladet for produktet skal overholdes for at sikre en optimal fødevaresikkerhed. Man skal være særligt opmærksom på brugskoncentration, virketid og om der kræves efterskyl med rent vand. 

 4. Pattedypningsmidler skal opbevares i originalemballage og må ikke omhældes til andre beholdere. Derudover må produkterne ikke opbevares sammen med fødevarer. 

 

 

Ændret 1. august 2022