Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Korrosionsnedsættende midler til dampkedler

Indholdsstoffer til at nedsætte korrosion i dampkedler skal godkendes af Fødevarestyrelsen, hvis dampen fra kedlen skal i direkte kontakt med fødevarer.

​​Fødevarestyrelsen skal godkende indholdsstoffer, der anvendes i korrosionsnedsættende midler til dampkedler, hvis disse benyttes til produktion af damp, der kan komme i direkte kontakt med fødevarer.

Anvendelsen af godkendte indholdsstoffer beror på fastsatte restriktioner og specifikationer. Man kan indgive en ansøgning om godkendelse af indholdsstoffer ved brug af ansøgningen herunder. Ansøgningsprocessen varer 5-6 måneder og koster ikke noget.​

Fødevarestyrelsens positivliste over tilladte stoffer til anvendelse som korrosionsnedsættende midler til dampkedler er godkendt iht. bekendtgørelse nr. 859 af 23/08/2019 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i visse fødevarevirksomheder m.v. ​

Tilsætningsstoffer til fødevarer (E.-nr.) kan anvendes. Renheden af stofferne skal overholde renhedskriterierne jf. forordning 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer. Antikorrosionsmidlerne skal af producenten mærkes med kvantitativ angivelse af indhold af tilsætningsstoffer, således at fødevareproducenterne kan sikre, at regler for tilsætningsstoffer i fødevarerne overholdes. Stofferne må ikke kunne afgives til fødevarerne i koncentrationer højere end tilladt som tilsætningsstof, og mærkning skal følge reglerne for tilsætningsstoffer.

Følgende stoffer må ikke anvendes:

• Borsyre og natrium tetraborat (borax)

• Farvestoffer 

Her finder du positivlisten over antikorrosionsmidler

Her finder du ansøgningsskemaet for godkendelse af nye ​indholdsstoffer til korrosionsnedsættende midler

Ændret 22. juni 2022