Gå til navigation Gå til hovedindhold

Hvilke produkter skal godkendes af Fødevarestyrelsen

Det er kun desinfektionsmidler, der anvendes i fødevarevirksomheder, mælkeleverende besætninger og fiskefartøjer med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer, samt pattedypningsmidler og spray til desinfektion af patter før og/eller efter malkning, der godkendes af Fødevarestyrelsen

​Biocidholdige produkter er kategoriseret i 22 produkttyper og fire hovedgrupper. Det er forskelligt, hvilke aktivstoffer der må anvendes i de forskellige produkttyper. Såfremt et aktivstof ikke er godkendt til en anvendelse i en produkttype, vil denne kombination mellem aktivstof og produkttype ikke være lovlig, og kan derfor ikke godkendes. 

Fødevarestyrelsen godkender kun visse produkter inden for hovedgruppe 1, som omhandler desinfektionsprodukter og er kategoriseret i produkttype 3 (om veterinærhygiejne) og 4 (om fødevarer og foder).

Det er kun de desinfektionsmidler og pattedypningsmidler (til før og efter malkning), der er reguleret i bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v., der godkendes af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen godkender eksempelvis ikke følgende desinfektionsmidler:

  • Produkter i produkttype 3 til klovbade
  • Produkter i produkttype 4 til desinficering af materialer og overflader i forbindelse med staldfaciliteter
  • Produkter til hygiejne for mennesker, f.eks. hånddesinfektionsprodukter
  • Produkter til desinficering af drikkevand til mennesker og dyr
  • Produkter, der skal anvendes til at desinficere udstyr og beholdere, der kommer i kontakt med drikkevand

Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere vejledning vedrørende disse produkter.

Hvilke aktivstoffer må anvendes i biocidholdige produkter

Det er en betingelse for Fødevarestyrelsens godkendelse, at de aktivstoffer, som indgår i produktet, er underlagt EU's revurderingsprogram for aktivstoffer for den pågældende produkttype. Fødevarestyrelsens godkendelse indeholder derfor to trin, idet de anvendte aktivstoffer skal være godkendte eller under vurdering for den pågældende produkttype af ECHA (EU), og derudover skal selve produktet godkendes af Fødevarestyrelsen. 

Såfremt alle aktivstoffer i desinfektionsmidlet er vurderet og godkendt af ECHA, skal en ansøgning om godkendelse indgives i henhold til biocidforordningen. 

Miljøstyrelsen kan kontaktes for vejledning om godkendelsesprocessen under biocidforordningen.

Den nuværende liste over optagne aktivstoffer, bilag I til biociddirektivet, kan findes som en elektronisk tilgængelig EU-liste over optagne aktivstoffer. Listen indeholder de stoffer, der er godkendt i henhold til biociddirektivet og biocidforordningen.

Gå til EU-listen over optagne aktivstoffer 


Ændret 2. februar 2021