Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Produktgodkendelse af Fødevarestyrelsen

​Virksomheder, der ønsker at markedsføre desinfektionsmidler eller pattedypningsmidler skal indgive en ansøgning til Fødevarestyrelsen før produktet må markedsføres.

Fødevarestyrelsen godkender disse produkter efter vurdering af, om de er dokumenteret effektive til at eliminere mikroorganismer ved den fastsatte brugskoncentration. Godkendelsen beror også på, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt.

Ved ansøgning om godkendelse af desinfektionsmidler eller pattedypningsmidler skal der indsendes dokumentation for, at produktet har en teknologisk effekt i henhold til gældende europæiske standarder. Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler kan opfylde kravene til teknologisk effekt ved at have enten en baktericid eller fungicid effekt eller både en baktericid og fungicid effekt.

Den teknologiske effekt af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler/pattespray kan dokumenteres med følgende effektivitetstest

  • DS/EN 13697: desinfektionsmidler, der skal anvendes i fødevarevirksomheder og har både en baktericid og fungicid effekt
  • DS/EN 1276: desinfektionsmidler, der skal anvendes i fødevarevirksomheder og har kun en baktericid effekt
  • DS/EN 1656: pattedypningsmidler, pattespray eller andre produkter til desinfektion af patter før og/eller efter malkning.


Fødevarestyrelsen godkender som udgangspunkt ikke desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, som indeholder farvestoffer. Hvis der ønskes tilsat farvestoffer i produktet, skal disse være fødevaregodkendte.


Spørgsmål og svar

Hvem skal jeg ansøge om produktgodkendelse hos for mit desinfektionsmiddel/pattedypningsmiddel?

Hvis der skal søges om godkendelse af et produkt af produkttype 3 eller 4, som er omfattet af Fødevarestyrelsen nationale godkendelsesordning, dvs. et desinfektionsmiddel, der bruges på overflader og udstyr, som kommer i kontakt med fødevarer og foderstoffer (produkttype 4), eller et pattedypningsmiddel (produkttype 3), hvor alle aktivstoffer stadig ikke er færdigvurderet som godkendte, da skal der ansøges om produktgodkendelse hos Fødevarestyrelsen. Ansøgningsskema og yderligere oplysninger om ansøgningsprocessen kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvis alle aktivstoffer i et produkt er godkendte, da skal der ansøges under biocidforordningen, hvilket er Miljøstyrelsens ressortområde. 

Hvordan får jeg mit desinfektionsmiddel/pattedypningsmiddel godkendt under den nationale godkendelsesordning?

Hvis dit produkt er omfattet af Fødevarestyrelsens nationale godkendelsesordning, da skal du indsende et ansøgningsskema, som du finder her på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvor lang sagsbehandlingstid er der for en produktgodkendelse?

Sagsbehandlingstiden i Fødevarestyrelsen for en produktgodkendelse er ca. 5-6 måneder.

Hvad er prisen for en produktgodkendelse?

Sagsbehandlingsgebyret udgør i omegnen af kr. 13.300. For parallelgodkendelser af produkter, som er max. 5 år gammel, og som ikke kræver yderligere toksikologisk vurdering, er gebyret ca. kr. 5.000. Gebyrtaksterne justeres årligt.

Hvor lang tid er en produktgodkendelse under den nationale godkendelsesordning gyldig?

En produktgodkendelse fra Fødevarestyrelsen under den nationale godkendelsesordning har ingen slut-dato. Det er derfor ikke nødvendigt at forny en godkendelse. Godkendelser under den nationale godkendelsesordning bortfalder, når området er fuldt reguleret af biocidforordningen.

Hvilke krav er der til ansøgning om produktgodkendelse af et desinfektionsmiddel/pattedypningsmiddel hos Fødevarestyrelsen?

En ansøgning om produktgodkendelse hos Fødevarestyrelsen under den nationale godkendelsesordning, skal opfylde følgende krav:

  • Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes.
  • Dokumentation for, at desinfektionsmidlet  eller pattedypningsmidlet har en teknologisk effekt i henhold til gældende europæiske standarder. Proddukterne kan opfylde kravene til teknologisk effekt ved at have enten en baktericid eller en fungicid effekt eller både en baktericid og fungicid effekt.
  • Dokumentation for, at produktet indeholder aktivstoffer, som er godkendte eller ved at blive godkendt i EU's revurderingsprogram.
  • Dokumentation for, at aktivstofleverandøren er registreret på art. 95-listen.
  • Hvis det drejer sig om en parallelgodkendelse, da skal virksomheden dokumentere, at produktet er identisk med det allerede godkendte produkt.
Kan man ansøge om produktgodkendelse under den nationale godkendelsesordning, selvom man ikke er etableret i Danmark?

Ja. Der er ikke noget krav i bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsprodukter m.v. i fødevarevirksomheder m.v., om at den ansøgende virksomhed skal være etableret i Danmark.

Men såfremt aktivstofferne i produktet er godkendt under biocidforordningen, så skal produktet godkendes efter biocidforordningen, og her er der krav om, at godkendelsesindehaver er etableret inden for EU.

Kan man ændre produktnavnet på et af Fødevarestyrelsen godkendt produkt?

Nej. Det fremgår af Fødevarestyrelsens godkendelse, at såfremt et godkendt produkt ændres, værende det sammensætningen, anvendelsesmulighed, handelsnavnet eller lignende, kræver dette en godkendelse fra Fødevarestyrelsen. Det er ikke muligt at berigtige handelsnavnet, som er tilknyttet en godkendelse. Såfremt en virksomhed ønsker at markedsføre sit produkt under et andet handelsnavn, da skal der sendes en ny ansøgning til Fødevarestyrelsen

Det er dog muligt at markedsføre flere produkter under samme handelsnavn, såfremt der er tale om identisk sammensætning, anvendelse, koncentration af aktivstof og lignende, og det alene er mængden i produktet, som er forskellig.

Kan man ændre godkendelsesindehaveren på en godkendelse af Fødevarestyrelsen?

Ja. Dette kræver dog, at anmodningen og dokumentation kommer fra den oprindelige godkendelsesindehaver. Dvs. at den oprindeligt ansøgende virksomhed, skal bekræfte over for Fødevarestyrelsen, at de ønsker at overføre godkendelsen til en anden virksomhed, som derefter vil blive godkendelsesindehaver for det pågældende produkt.Ændret 8. april 2021