Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler

Her kan du læse om reglerne og proceduren for godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler. Se menuen for at finde det emne, du søger.

​​​Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler er biocidholdige produkter, hvis indholdsstoffer kan udgøre en risiko for mennesker, dyr og miljøet. Derfor skal desinfektionsmidler, der bruges på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer samt pattedypningsmidler godkendes af Fødevarestyrelsen, før de må markedsføres i Danmark.

Biocidholdige produkter

Et biocidholdigt produkt indeholder et eller flere aktivstoffer, eller genererer et eller flere aktivstoffer, som har til formål at ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af - eller bekæmpe virkningen af - skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning. Det er således kun produkter, der bekæmper skadegørere ved hjælp af kemiske stoffer, der er omfattet af biocidreglerne.

Lovgivningen bag Fødevarestyrelsens godkendelse 

Fødevarestyrelsens godkendelsesordning reguleres af bekendtgørelse nr. 859 af 23. august 2019 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv., som fastsætter, at desinfektionsmidler og pattedypningsmidler/pattespray skal godkendes inden markedsføring. Derudover fastsætter bekendtgørelsen bestemmelser for, hvilke produkter, der skal godkendes af Fødevarestyrelsen og krav til mærkning. 

Hvad kan Fødevarestyrelsen godkende?

Fødevarestyrelsen godkender udelukkende følgende produkter til desinfektion:

  1. Desinfektionsmidler, der bruges på overflader, der kan komme i berøring med fødevarer i fødevarevirksomheder, mælkeleverende besætninger og fiskefartøjer med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer. 
  2. Produkter til desinfektion af patter (pattedypningsprodukter) før og efter malkning.
     

Generelt om vores godkendelse

Fødevarestyrelsens godkendelse af produkterne bygger på en vurdering af, om de er dokumenteret effektive til at eliminere mikroorganismer ved den fastsatte brugskoncentration. Godkendelsen beror også på, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt. Produkterne må ikke markedsføres i Danmark, før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen. 

Kontakt om andre desinfektionsmidler

For henvendelser vedrørende markedsføring og brug af andre desinfektionsmidler end ovennævnte rettes henvendelse til Miljøstyrelsen på e-mail biocidehelpdesk@mst.dk.

Ændret 31. august 2022