Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Videncenter for Dyrevelfærd

I 2010 blev Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) grundlagt for at bringe øget fokus på dyrevelfærden i Danmark.

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har til formål a​​t bidrage til forbedring af dyrevelfærden i Danmark. Det sker bl.a. ved at indsamle og formidle viden om dyrevelfærd og derved skabe et samlet overblik over dyrevelfærdstilstanden i Danmark og i de europæiske lande, som vi ofte sammenligner os med. Derudover igangsætter ViD hvert år et antal projekter på dyrevelfærdsområdet. 

ViD er baseret på et tæt samarbe​​jde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og dyrevelfærdsforskere på Københavns Universitet og Århus Universitet. ViD blev fra 2010 finansieret af en særlig dyrevelfærdsreserve, som – efter et stort politisk ønske om at forbedre dyrevelfærden i Danmark – ble​v afsat på finansloven for 2009. Med veterinærforliget, som blev indgået i november 2012, blev ViD's finansiering sikret indtil 2016.
 
 
Nyt fra Videncenter for Dyrevelfærd
Læs nyheder fra Videncenter for Dyrevelfærd.

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbreve fra ViD, kan du tilmelde dig her. 
 
Fakta om Videncenter for Dyrevelfærd
Videncenter for Dyrevelfærd er et samarbejde mellem myndigheder og universiteter, som har til formål at styrke indsatsen på dyrevelfærdsområdet. ViD har siden starten af 2010 haft ti​l opgave at opsamle og formidle viden om dyrevelfærd.

Derudover igangsætter ViD hvert år nye projekter på de områder, hvor der især er problemer med dyrevelfærden – en indsats der komplementerer den indsats, der i øvrigt foregår på universiteterne.
 
Sådan er Videncenter for Dyrevelfærd organiseret
ViD’s styregruppe træffer de overordnede beslutninger om, hvilke indsatsområder videncentret skal fokusere på, og hvilke projekter der skal igangsættes i regi af videncentret.

ViD’s styregruppe består af:
  • Per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen
  • Charlotte Vilstrup, kontorchef i Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, Fødevarestyrelsen.
  • Paolo Drostby, kontorchef for Veterinærkontoret, Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Hans Henrik Dietz, institutleder ved Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
ViD’s sekretariat, som er placeret i Fødevarestyrelsen, står for den daglige drift af videncentret.

ViD’s projektgruppe organiserer oplæg til projekter, som godkendes af styregruppen. Gennemførelsen af projekter, der igangsættes i regi af ViD, varetages af projektlederne for de enkelte projekter og sker i samarbejde med øvrige relevante projektdeltagere.  Projektgruppen arbejder desuden med at indsamle og formidle viden om dyrevelfærd.

Projektgruppen består af ViD’s sekretariatsmedarbejdere, forskningsledere fr​a Aarhus og Københavns Universiteter samt en fuldmægtig fra Miljø - og Fødevareministeriet.

ViD’s referencegruppe be​​​står af repræsentanter for videncentrets primære interessenter, bl.a. landbrugserhvervets organisationer, dyreværnsorganisationer, Rigspolitiet og Den Danske Dyrlægeforening.

Formålet med referencegruppen er sparring omkring behov og ønsker for ViD’s arbejde.
 
Fokus på databaseret viden
ViD vil bidrage til en forbedring af dyrevelfærden v​ed at skabe en vidensplatform for dyrevelfærd og indsamle, organisere og formidle databaseret viden om dyrevelfærdstilstanden i Danmark.

Data vil komme fra både myndigheder, landbrugserhverv og forskere og vil derfor kunne give et samlet billede af, hvordan det står til med dyrevelfærden i Danmark og vil kunne sammenligne med forholdene i andre europæiske lande. ViD vil desuden støtte forsknings- og udviklingsprojekter på dyrevelfærdsområdet.
 
Årlig konference om dyrevelfærd
Videncenter for Dyrevelfærd afholder en årlig konference med fokus på aktuelle dyrevelfærdstemaer, hvor ViD's igangværende og afsluttede projekter præsenteres.

Læs mere om konferencer i ViD
 
Ændret 7. april 2017