Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Videncenter for Dyrevelfærd

I 2010 blev Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) grundlagt for at bringe øget fokus på dyrevelfærden i Danmark.

Videncenter for Dyrevelfærd blev med Veterinærforlig III videreført med fokus på det internationale udsyn i arbejdet. Videncentret skal de næste fire år arbejde med folkeoplysning og formidling af forskningsbaseret viden om dyrevelfærd i Danmark i forhold til andre sammenlignelige lande.
 
Formidlingen vil blandt andet omfatte viden om nye indsatser som f.eks. dyrevelfærdsmærket, og formålet er at bidrage til et højt vidensniveau om dyrevelfærd både hos personer, der arbejder professionelt med dyr, men også hos elever i folkeskoler, landbrugsskoler mv..
ViD er baseret på et tæt samarbe​​jde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og dyrevelfærdsforskere på Københavns Universitet og Århus Universitet. ViD blev fra 2010 finansieret af en særlig dyrevelfærdsreserve, som ble​v afsat på finansloven for 2009 efter et stort politisk ønske om at forbedre dyrevelfærden i Danmark. ViD finansiering er siden sikret igennem Veterinærforligene.
 
Nyt fra Videncenter for Dyrevelfærd
Læs nyheder fra Videncenter for Dyrevelfærd.

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbreve fra ViD, kan du tilmelde dig her. 
 
Fakta om Videncenter for Dyrevelfærd
Videncenter for Dyrevelfærd er et samarbejde mellem myndigheder og universiteter, som har til formål at styrke indsatsen på dyrevelfærdsområdet. ViD har siden starten af 2010 haft ti​l opgave at opsamle og formidle viden om dyrevelfærd. Siden 2018 er det internationale fokus blevet styrket.
Undervisningsmateriale
ViD har i samarbejde med Københavns og Aarhus universitet og Det Dyreetiske Råd udarbejdet gratis undervisningsmateriale til grundskolen om dyrevelfærd. Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevarer og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO) har bidraget med faglig viden til materialet.

Undervisningsmaterialet om dyrevelfærd kan bestilles her​.
 
Sådan er Videncenter for Dyrevelfærd organiseret
ViD’s styregruppe træffer de overordnede beslutninger om, hvilke indsatsområder videncentret skal fokusere på, og hvilke projekter der skal igangsættes i regi af videncentret.

ViD's styregruppe består af:

  • Per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen
  • Christian Strøyer, kontorchef i Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, Fødevarestyrelsen.
  • Katja Goodhew, chefkonsulent i Veterinærkontoret, Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Hans Henrik Dietz, skoledirektør for Skolen for Veteinærmedicin og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet


ViD's faggruppe udarbejder oplæg til projekter, som godkendes af styregruppen. Gennemførelsen af projekter, der igangsættes i regi af ViD, varetages af projektlederne for de enkelte projekter og sker i samarbejde med øvrige relevante projektdeltagere. 

Faggruppen består af ViD's sekretariatsmedarbejdere og fagpersoner fr a Aarhus og Københavns Universitet.

ViD's sekretariat, som er forankret i Fødevarestyrelsen, står for den daglige drift af videncentret.

 
Fokus på databaseret viden

ViD’s formål er at bidrage til en forbedring af dyrevelfærden v​ed at skabe en vidensplatform for dyrevelfærd og indsamle, organisere og formidle forskningsbaseret viden om dyrevelfærdstilstanden i Danmark i relation til internationale forhold.
Data kommer fra både myndigheder, landbrugserhverv og forskere og giver et samlet billede af, hvordan det står til med dyrevelfærden i Danmark og andre europæiske lande.

Derudover bidrager ViD til folkeoplysningen igennem undervisningsmaterialer til kommende generationer i grundskolen, på gymnasierne og på landbrugsskolerne.
 
Årlig konference om dyrevelfærd
Videncenter for Dyrevelfærd afholder en årlig konference med fokus på aktuelle dyrevelfærdstemaer.

Læs mere om konferencer i ViD
 
Ændret 29. september 2021