Gå til navigation Gå til hovedindhold

ViDs konference 2013

Med temaet "Dyr-menneske-relationen – hvad betyder den for dyrevelfærden?" kredsede indlæggene på Videncenter for Dyrevelfærds konference 2013 om betydningen af relationen mellem mennesker og dyr for dyrevelfærden, i forhold til såvel landbrugets produktionsdyr som familiedyr og heste.

​Indlæggene på ViD’s konference den 21. november 2013 omhandlede bl.a. frygt og aggression hos dyr, stockmanship (godt landmandskab) i teori og praksis, den etiske vinkel på de incitamenter, vi har til at holde dyr, og samspillet mellem dyrevelfærd, offentlig tillid og professionel husdyrproduktion.
 
Konferencen bød på en åbningstale ved fødevareminister Karen Hækkerup samt indlæg ved indlægsholdere fra forskningsverdenen, myndighederne og primærproduktionen.
 
Download program for ViDs konference i 2013
Download abstracthæfte fra konferencen

Om eftermiddagen var der en postersession med præsentation af de forskningsprojekter, der finansieres af og udføres i regi af ViD.

Konferencens præsentationer og postere kan downloades nedenfor.

Præsentationer 2013
Velkomst v/Per Henriksen, veterinærdirektør
Download præsentation

Åbningstale v/Karen Hækkerup, fødevareminister
Se video

Animal Welfare, Public Trust, and Professional Animal Production v/David Fraser, professor, University of British Columbia, Canada
Download præsentation
Se video

Love hurts – om dyr-menneskerelationens betydning for dyrevelfærd v/Peter Sandøe, professor, Københavns Universitet
Download præsentation
Se video

Dyr-menneske-forholdets betydning for frygt og aggression hos produktions- og familiedyr v/Björn Forkman, professor, Københavns Universitet
Download præsentation

Dyr-menneske-forholdets betydning for frygt og aggression hos heste v/Janne Winther Christensen, forsker, Aarhus Universitet
Download præsentation
Se video

Investigating the Human-Animal Interactions from the Animal’s Perspective  v/Xavier Boivin, ethologist, French National Institute of Agronomical Research (INRA), France
Download præsentation
Se video

Mink og menneske – i praksis v/Lars Eilertsen, pelsdyravler
Download præsentation
Se video

Ansattes erfaringer med dyrevelfærd i dansk landbrug v/Inger Anneberg, Ph.d., postdoc, Aarhus Universitet
Download præsentation
Se vi​​deo
Postere fra konferencen
Sammenhængene mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau
Download poster

Identifikation af smerteadfærd hos malkekvæg
Download poster

Adfærd og smittekontakter hos spædekalve opstaldet enkeltvis
Download poster

Er koen rask igen? – adfærd og velfærd hos malkekøer i forbindelse med raskmelding efter mastitis
Download poster

Anvendelse af sygebokse og kvantificering af halte køers præferencer
Download poster

Identifikation af so-besætninger med dyrevelfærdsproblemer på basis af centrale databaser
Download poster

Validering samt kvalitets- og fremtidssikring af velfærdsregistreringer i svinebesætninger
Download poster

Udpegning af svinebesætninger med bemærkninger ud fra en helhedsorienteret velfærdsvurdering
Download poster

Har Gult kort ordningen reduceret velfærden i svinebesætninger?
Download poster

Brok på transporten – er svin med brok egnede til transport?
Download poster

Velfærdsøkonomiske konsekvenser ved halthed og trædepudesvidninger hos danske slagtekyllinger
Download poster

Har 80 millioner danske slagtekyllinger velfærdsproblemer?
Download poster

Pålidelighed og gyldighed af bidmærker som velfærdsindikator hos mink
Download poster

Sygefravær hos danske rideskoleheste
Download poster

Udegående heste i vinterperioden: Hvilke faktorer har betydning for anvendelsen af læskure?
Download poster