Gå til navigation Gå til hovedindhold

ViD-åbningskonference 2010

18. november 2010 afholdt Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) sin første konference.

​Ca. 100 personer deltog i konferencen, bl.a. fødevareminister Henrik Høegh, justitsminister Lars Barfoed, dyrevelfærdsforskere fra universiteterne, Fødevarestyrelsen, landbrugs-organisationerne, Dyrlægeforeningen, politiet og dyreværnsorganisationerne.

​På billedet ses daværende fødevareminister Henrik Høegh, daværende justitsminister Lars Barfoed og veterinærdirektør Jan Mousing.

 

Se Veterinærdirektør Jan Mousings præsentation af ViD

Se programmet for åbningskonferencen her 

Præsentationer fra åbningskonferencen 2010
Læs her om indlægsholderne ved​ Videncenter for Dyrevelfærds åbningskonference 18. november 2010, og se deres præsentationer. ​

Björn Forkman
Professor i Etologi ved det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Ansat ved Københavns Universitet siden 2001, hvor han forsker i udvikling af unormal adfærd. Har i EU-projektet Welfare Quality® været koordinator for udviklingen af foranstaltninger vedrørende dyrevelfærd.
Se Bjørn Forkmans præsentation: ”Welfare Quality – velfærdsvurdering med fokus på dyret”

Sine Norlander Andreasen
Ph.d.-studerende ved det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I projektet arbejder Sine med vurdering af velfærd hos malkekøer. Titlen på projektet er ”Screening of on-farm animal welfare – Danish dairy herds”.
Se Sine Norlander Andreasens præsentation: ”Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd”

Stig Jessen
Faglig koordinator for Veterinærrejseholdet og kvægfagdyrlæge. Arbejder blandt andet med kontrol af reglerne indenfor dyrevelfærd og transport af dyr og er involveret i planlægning, gennemførelse og afrapportering af tematiske kontroller i besætninger, på samlesteder og på slagterier.
Se Stig Jessens præsentation: ”Når Veterinærrejseholdet sætter fokus på dyrevelfærd”

Inger Anneberg
Journalist, antropolog og Ph.d.-studerende​ ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Husdyrbiologi og -sundhed på Aarhus Universitet. Hendes ph.d.​​-projekt er en del af projektet ”Dyrevelfærd i husdyrbesætninger”, hvor der sættes fokus på at udvikle brugbare værktøjer, der kan udpege problematiske forhold på besætningsniveau.
Se Inger Annebergs præsentation: ”Samspil mellem myndigheder og landmænd – konflikter og dilemmaer”

Lene Munksgaard
Forskningsleder i gruppen Adfærd og Stressbiologi ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Hendes forskningsaktiviteter er indenfor adfærd og stressfysiologi med særlig fokus på sammenhængen mellem adfærdsmæssige og stressfysiologiske reaktioner.
Se Lene Munksgaards præsentation: ”Kan velfærd måles automatisk?”
 
Peter Sandøe
Filosof og professor i Bioetik ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og formand for Det Dyreetiske Råd. Peter Sandøe leder det tværfaglige og tværinstitutionelle forskningscenter ”Center for Bioetik og Risikovurdering” og fokuserer i sin forskning på etiske spørgsmål i relation til jordbrug, dyr og bioteknologi. I de seneste år har han i stigende grad inddraget samfundsvidenskabelige perspektiver på de etiske spørgsmål.
Se Peter Sandøes præsentation: ”Hvad med forbrugeren?”
 
Postere fra åbningskonferencen 2010
Peter Mollerup, forma​nd – 
DOSO (Dyreværnsorganisationernes samarbejdsorganisation) 

 

Hvad har du fået ud af dagen?
- Jeg synes, det har været utroligt spændende, fordi det er så bredt sammensat – emnerne og de mange forskellige synsvinkler, vi har fået på det. Og så har jeg for første gang fået lidt begreb om alle de her kontroller og de forskellige kontrolsystemer med 5 %-kontrollen og det hele. Så det har givet mig et overblik. Et godt og sundt overblik. Og så synes jeg, at det er dejligt at se de initiativer, der bliver taget for at forhøje dyrevelfærden. Det kan kun glæde sådan en gammel dyreværnsrotte som mig. 

 

Peter Sandøe, professor – 
​Københavns Universitet 

 

Hvad mener du, vi kan bruge Videncenter for Dyrevelfærd til?
- Videncenter for Dyrevelfærd har jo flere rigtigt vigtige roller. Den første opgave for centret er at hjælpe myndighederne med at få nogle redskaber til så effektivt som muligt at kontrollere, om den danske dyreværnslovgivning bliver overholdt. Men der er par andre vigtige opgaver, som ligger og venter. 

Det ene er en informationsopgave, som består i at fortælle om emnet dyrevelfærd på en måde, så det skaber interesse hos almindelige borgere, hos vore politikere og hos dem, der holder dyrene. Og så er der det, som jeg selv havde fornøjelsen af at tale om, nemlig at der også er nogle forbrugere, som skal i spil.  
Der er en del forbrugere, som gerne vil betale ekstra for "dyrevenlige" produkter. Her drejer det sig om at finde veje til at kunne markedsføre dyrevelfærd som en værdifuld kvalitet, og dermed være med til at fremme dyrevelfærden via markedet. Dette kan ikke træde i stedet for basale lovgivningsmæssige krav til dyrevelfærd, men det kan være med til at skabe dynamik, skabe nogle nye muligheder og inspirere til, hvordan man på sigt får løftet dyrevelfærden for alle landbrugets dyr.

Britta Riis, direktør - Dyrenes Beskyttelse

 

Hvad mener du, at vi kan bruge ViD til?
- Først vil jeg gerne sige, at jeg synes, at det er fantastisk initiativ. Jeg synes, det er super positivt, at vi har fået videncentret.  

Det kan bruges til netop nogle af de ting, der også er blevet påpeget i de indledende taler bl.a. Mousings og fra ministrene; at vi kan bruge det til at få et objektivt grundlag og et vidensbaseret grundlag i forhold til at forbedre dyrevelfærden.  
Så bliver det ikke sådan, at Dyrenes Beskyttelse står og råber i det ene hjørne, og landbruget står og råber i det andet hjørne. Men at vi faktisk får et fælles grundlag at gå ud fra. Og det synes jeg helt klart er en styrke, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det VIL forbedre dyrevelfærden. 
For nu får vi den her objektivitet, som – når vi fremlægger noget fra Dyrenes Beskyttelse, så kan det jo nærmest per definition ikke siges at være objektivt, vi vil altid få skudt i skoen, at det er subjektivt – men her får vi et objektivt grundlag, og jeg er sikker på, at det styrker dyrevelfærden.

 

​​Car​sten Jensen, dyrlæge –
Den Danske Dyrlægeforening


 

Hvad har du fået ud af dagen i dag?
- Jamen, det er da interessant at få lov til at se, hvordan videncentret… Når man først lige ser det: Samarbejde mellem fire institutioner – to myndigheder og to universiteter…, hvordan hænger det sammen? Så det var da fint med de to oplægsholdere i starten. Det er flot, at man får to ministre til at møde op – godt nok skulle de hjem og arbejde, men alligevel.
Og så var det spændende med de oplægsholdere, der er kommet fra de forskellige steder. Det viser mangfoldigheden i de udfordringer, vi står med.
Jeg er sådan én, der går ude i praksis og ser på dyr i mange forskellige sammenhænge – mest kvæg, men også svin, mink og fjerkræ. Så er det meget skægt at møde de forskere, som prøver at lave nogle tal for os, som vi kan bruge.