Gå til navigation Gå til hovedindhold

ViD - Årsrapporter

Her kan du læse og downloade rapporter fra Videncenter for Dyrevelfærd

​Videncenter for Dyrevelfærd laver både årsrapp​orter, der måler temperaturen på dyrevelfærd i Danmark, og rapporter om specifikke problematikker.

 

Dyrevelfærd i Danmark 2020

Den årlige dyrevelfærdsrapport "Dyrevelfærd i Danmark 2020 - med resultater fra velfærdskontrollen af besætninger i 2019", er nu udkommet og kan downloades fra denne side.

Download rapporten her

 

Dyrevelfærd i Danmark 2019

Den årlige dyrevelfærdsrapport "Dyrevelfærd i Danmark 2019 - med resultater fra velfærdskontrollen af besætninger i 2018", er nu udkommet og kan downloades fra denne side.

Download rapporten

Dyrevelfærd i Danmark 2018

Den årlige dyrevelfærdsrapport "Dyrevelfærd i Danmark 2018 - med resultater fra velfærdskontrollen af besætninger i 2017", er nu udkommet og kan downloades fra denne side.

Download rapporten

 
Dyrevelfærd i Danmark 2017

Den årlige dyrevelfærdsrapport "Dyrevelfærd i Danmark 2017 - med resultater fra velfærdskontrollen af besætninger i 2016 ", er nu udkommet og kan downloades fra denne side.

 

Download rapporten

 

Dyrevelfærdsrapporten er den 23. januar 2017 blevet opdateret, og der er i tabel 4 foretaget en mindre justering i form af:

  • Antal indskærpelser om at dyrene ikke har permanent og tilstrækkelig adgang til beskæftigelses- og/eller rodemateriale nedsættes fra 37 til 36.
  • Antal indskærpelser om at syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling opjusteres fra 26 til 27

Rapporten er den 31. maj 2018 blevet opdateret med resultaterne af kontrollen med transport af dyr.

 

Dyrevelfærd i Danmark 2016

Den årlige dyrevelfærdsrapport fra Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) – "Dyrevelfærd i Danmark 2016 – med resultater fra velfærdskontrollen i 2015" – er nu udkommet og kan downloades fra denne side.

Download rapporten

Dyrevelfærd i Danmark 2015
Den årlige dyrevelfærdsrapport fra Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) – "Dyrevelfærd i Danmark 2015 – med resultater fra velfærdskontrollen i 2014" – er nu udkommet og kan downloades fra denne side.

Download rapporten​

 

Dyrevelfærd i Danmark 2014
Den årlige dyrevelfærdsrapport fra Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) - "Dyrevelfærd i Danmark 2014 – med resultater fra velfærdskontrollen i 2013” er nu udkommet og kan downloades fra denne side.
 
Rapporten har som et vigtigt formål at præsentere resultaterne af Fødevarestyrelsens kontrol med dyrevelfærd i 2013 i besætninger, under transport og på slagteri. Men rapporten giver også indsigt i trends, ny lovgivning og ny forskning på dyrevelfærdsområdet.
 
Rapportens faglige artikler fokuserer i 2014 bl.a. på emnerne: 
• Ny lovgivning og krav om løsgående søer 
• Undervisning i dyrevelfærd i Danmark med eksempler fra udlandet
• Selektiv avl af racehunde og -katte
 
 
Dyrevelfærd i Danmark 2013
Den årlige dyrevelfærdsrapport fra Videncenter for Dyrevelfærd, "Dyrevelfærd i Danmark 2013 – med resultater fra velfærdskontrollen i 2012”, kan downloades fra denne side.
 
Dyrevelfærd i Danmark 2011
Download rapporten Dyrevelfærd i Danmark 2011

NB! Bemærk, at antal heste i tabel 12 angiver registrerede heste i Danmark i 2011. Det totale antal heste i Danmark er i 2011 anslået til 180.000. ​

Rapporten 2011 i trykt version + retteark
Bemærk at der til den trykte version er et retteark til siderne 69, 81 og 114.
 
 
Andre rapporter
Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger
I 2011 igangsatte Fødevarestyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet en "nulpunktsundersøgelse" i svinebesætninger.
 
Formålet med "nulpunktsundersøgelsen" var at få et overblik over, hvor mange danske svinebesætninger, der ikke overholder dyrevelfærdslovgivningen for svin, dvs. ikke opfylder de dyrevelfærdsmæssige krav til hold af svin.
 

 

Ændret 21. december 2020