Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer arbejder for at fremme anvendelsen af 3R-principperne – Replacement, Reduction & Refinement, på dansk Erstatning (brug af alternativer til dyreforsøg), Begrænsning (brug af så få dyr som muligt til forsøg) og Forfinelse (brug af de mest skånsomme metoder til dyreforsøg og opstaldning af forsøgsdyr).

Udvalget skal rådgive de kompetente myndigheder (i Danmark Dyreforsøgstilsynet) og dyrevelfærdsorganerne i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af forsøgsdyr og sikre udveksling af bedste praksis (du kan finde mere information om forsøgsdyr på Danmarks 3R-Centers hjemmeside).
 
Alle dyreforsøgsfaciliteter skal være tilknyttet et dyrevelfærdsorgan, som har til opgave at rådgive forskere, dyrepassere, dyrlæger og andre faggrupper om anvendelsen af de 3R´er i forskningen. Udvalget skal desuden sikre vidensdeling inden for de 3R´er med udvalg fra andre EU medlemslande.

Udvalgets medlemmer er også bestyrelsesmedlemmer i Danmarks 3R-Center. ​​​

​Udvalgets sammensætning
Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer består af en formand og seks andre medlemmer med høj faglig viden og erfaring på minimum ét af følgende områder: Replacement, Reduction og Refinement i forbindelse med dyreforsøg. Læs også Bekendtgørelse om forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

Christine Nellemann, DTU (formand)
clne@food.dtu.dk

Adrian Smith, Veterinærinstituttet, Norge
adrians@online.no

Axel Kornerup Hansen, Københavns Universitet
akh@sund.ku.dk

Erwin L. Roggen, 3Rs Management and Consulting ApS
3RsMC.eu@gmail.com

Jan Lund Ottesen, Novo Nordisk
jlo@novonordisk.com

Lisbeth E. Knudsen, Københavns Universitet
liek@sund.ku.dk

Peter Bollen, Syddansk Universitet
pbollen@health.sdu.dk
​ ​​
Dyrevelfærdsorganer
Indehavere af en tilladelse til at udføre dyreforsøg skal være tilknyttet et dyrevelfærdsorgan på den virksomhed/institution, hvor dyreforsøgene foretages. Hvis et sådan ikke findes, skal det oprettes.
 

Opfordringerne er ment som supplerende vejledning (udover lovgivningen på området) til, hvordan dyrevelfærdsorganerne kan opfylde deres rolle.
 

Oprettelse af et dyrevelfærdsorgan​​

Hvis man skal have oprettet et dyrevelfærdsorgan, kan man tage kontakt til Dyreforsøgstilsynet, der kan rådgive om reglerne på området. Nedenstående eksempler kan fungere som retningslinjer i forhold til de gældende regler.
 
Eksempel 1:
  • en virksomhed/institution med en eller få dyrestalde
  • central ledelse og tilsyn mht. indretning, drift og pasning af dyr
  • central ledelse og tilsyn med tilladelser, forsøg, indkøb af dyr mv.
I dette eksempel vil et dyrevelfærdsorgan kunne dække samtlige tilladelsesindehavere på virksomheden/institutionen.
 
Eksempel 2:
  • en virksomhed/institution, hvor de enkelte afdelinger/fakulteter har hver deres ledelse og tilsyn mht. indretning, drift og pasning af dyr
  • hver afdeling/fakultet har egen ledelse og tilsyn med tilladelser, forsøg, indkøb af dyr mv.
I dette eksempel vil der som udgangspunkt skulle oprettes et dyrevelfærdsorgan for hver afdeling/fakultet. Man kan dog forestille sig, at virksomheden/institutionen opretter et fælles dyrevelfærdsorgan og sikrer, at beslutninger, information og rådgivning videregives ensartet til alle afdelinger/fakulteter. Der skal være en repræsentant fra alle afdelinger/fakulteter i dette organ.
 
Eksempel 3:
  • en tilladelsesindehaver med egen dyrestald
  • tilladelsesindehaver har selv ansvar for indretning, drift og pasning af dyr
  • tilladelsesindehaver har selv ledelse og tilsyn i forbindelse med tilladelser, forsøg, indkøb af dyr mv.
I dette tilfælde skal der som udgangspunkt oprettes et særskilt dyrevelfærdsorgan, der dækker stald, forsøgssted samt alle forsøg der udføres. Man kan dog forestille sig, at tilladelsesindehaveren indgår en aftale med et eksisterende dyrevelfærdsorgan om at vedkommende tilknyttes dette. Det vil kræve, at dyrevelfærdsorganet får tilstrækkelig viden og indsigt i forholdene til at kunne foretage den korrekte rådgivning og opfølgning.
 

Dyrevelfærdsorganets medlemmer

Et dyrevelfærdsorgan skal som minimum bestå af den/de ansvarlige for tilsynet med dyrenes velfærd og pasning samt et videnskabeligt medlem, nemlig tilladelsesindehaveren eller en, der repræsenterer denne. Et dyrevelfærdsorgan skal således bestå af minimum to personer, men det vil være en fordel, hvis dyrevelfærdsorganet har flere medlemmer, idet en større videndeling og et bedre informationsflow til resten af organisationen sikres. En repræsentant for dyrepasserne kan eksempelvis være medlem, ligesom afdelingsledere, eksterne repræsentanter og tilsynsførende dyrlæger med fordel kan inkluderes i dyrevelfærdsorganet.
 

Dyrevelfærdsorganets arbejdsopgaver

Det fremgår af Bekendtgørelsen om dyreforsøg (kapitel 19), hvilke arbejdsopgaver et dyrevelfærdsorgan skal varetage. Overordnet set handler det om at bidrage til dyrenes velfærd, hvilket foregår gennem rådgivning om dyrevelfærd og brugen af de 3R’er (Replacement, Reduction, Refinement). Dyrevelfærdsorganet skal desuden fastlægge interne driftsprocedurer mht. overvågning, rapportering og opfølgning i forbindelse med forsøgsdyrenes velfærd. Hvordan dette arbejde udføres de enkelte steder, er i høj grad op til de enkelte dyrevelfærdsorganer.
 

Journal over dyrevelfærdsorganet opgaver

Der skal føres journal over de opgaver, som dyrevelfærdsorganet udfører. Denne journal skal efter anmodning stilles til rådighed for Dyreforsøgstilsynet. Der er ingen særlige krav til, hvordan journalen udformes, men oplysningerne skal fremvises ved inspektion.

Oplysningerne behøver således ikke være indført i en klassisk journal, men kan fx bestå af dyrevelfærdsorganets mødereferater, interne procedure- og kursusbeskrivelser samt andre tiltag, der fremmer dyrenes velfærd og brugen af de 3R´er.

​ 

Ændret 4. juni 2019