Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyrevelfærd

Dyreværnsloven sikrer, at landmænd, slagterier med videre tager hensyn til dyrevelfærd.

​​​Loven siger blandt andet, at dyr ikke må mishandles eller leve under uhygiejniske forhold. Der er fx en lang række krav til, hvor meget plads en gris og en kylling skal have, og hvor lang tid dyrene må transporteres for at komme til et slagteri.

Dyr, vi spiser, og i det hele taget dyr, vi bruger til produktion af fødevarer (såsom fx høns, der lægger æg), skal have det mindst lige så godt, som loven siger.

Hvis en landmand eller et slagteri overtræder dyreværnsloven, kan de få en bøde, de kan komme i fængsel eller få frataget retten til at have med dyr at gøre. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at dyreværnsloven bliver overholdt.

Spørgsmål og svar om dyrevelfærd
Lever fødevarer fra andre lande op til de samme regler for dyrevelfærd som fødevarer produceret i Danmark?
Både-og. Køber du fødevarer fra andre lande i EU, er du sikret et vist minimumsniveau af dyrevelfærd. Men de enkelte lande kan fastsætte strammere regler, hvilket bl.a. Danmark har gjort.

Køber du fødevarer fra lande udenfor EU, er det ikke sikkert, at fødevarerne lever op til de samme regler som fødevarer fra lande i EU.
 
Har økologiske dyr det bedre end ikke-økologiske dyr?
Ja, det kan man godt sige. Dyreværnsloven sikrer et minimumsniveau af dyrevelfærd hos alle de dyr, vi bruger til at fremstille mad af. Men reglerne for de økologiske dyr er skrappere. For eksempel må der være ni fritgående- og skrabehøns pr. m², mens der højst må være seks økologiske høns pr. m².

Økologisk produktion er baseret på principper, der generelt tilstræber en bedre velfærd for dyrene.
 
Hvad siger loven om aflivning i en besætning?
Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.
Slagtning eller aflivning af enhovede dyr (heste og æsler m.m.), kvæg og strudsefugle må kun foretages af dyrlæger, slagtere, personer med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning eller aflivning.

Dyrene må ikke bedøves, hvis der ikke er mulighed for afblødning umiddelbart herefter.
Slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden er forbudt.

Se venligst Lov nr. 473/2014 (Dyreværnsloven​), Bekendtgørelse nr. 135/2014 om slagtning og aflivning af dyr og Bekendtgørelse​ nr. 258/2013 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. Der er links til disse love under "Lovstof og regler" længere nede på siden.
 
Hvordan aflives svin typisk i besætningen?
Med bedøvelse med boltpistol, og aflivning ved afblødning, hvilket sikrer, at dyret dør hurtigt. Grise under fem kg må aflives ved nakkeslag.

Se Bekendtgørelse nr. 135/2014 om slagtning og aflivning af dyr.

Hvad siger loven om isolering af syge og tilskadekomne svin?
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier med særlige krav til areal og indretning. Der skal altid være mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, skal landmanden straks gøre mindst én yderligere sygesti klar til brug.

I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, så dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås.

I sygestier skal mindst ⅔ af det samlede minimumsgulvareal være med et blødt underlag, fx en gummimåtte eller strøelse i tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet, jf. Bekendtgørelse nr. 323/2016​ om beskyttelse af svin.
 
Hvad siger loven generelt om fravænning af pattegrise?
Pattegrise må tidligst fravænnes, når de er 28 dage gamle, medmindre det ellers ville gå ud over moderdyrets eller pattegrisenes velfærd eller sundhed.

Hvis pattegrisene flyttes til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde med søer, for at minimere overførelse af sygdomme til pattegrisene, kan pattegrisene dog fravænnes indtil syv dage tidligere.

Hvad siger loven generelt om arealkrav til smågrise, avls- og slagtesvin?
Der er fastsat arealkrav til fravænnede grise, og til avls- og slagte​svin, som opdrættes i flok.

Der er fastsat krav om, at der i stier til smågrise, avls- og slagtesvin, skal være fast eller drænet gulv, eller en kombination heraf, svarende til mindst 1/3 af det krævede minimumsareal.
I stier, der kun anvendes til smågrise, er det 1/2 af det krævede minimumsareal, der skal være fast eller drænet eller en kombination heraf.

Der er fastsat særlige arealkrav, hvis søer, gylte, smågrise, avls- og slagtesvin holdes i sygestier, jf. Lov nr. 465 af 15. maj 2014 om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin samt Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin.
 
Hvad siger loven generelt om arealkrav til drægtige søer og gylte?
Når drægtige søer og gylte holdes på stald, skal de senest fire uger efter, de er blevet løbet (dvs. insemineret eller parret) og indtil syv dage før forventet faring (dvs. fødsel) være løsgående i større eller mindre grupper. Der er fastsat krav til mindsteareal for løsgående søer og gylte, og der er krav til, at en del af gulvet skal være fast eller drænet gulv og med strøelse.

I løsdriftsystemer må den enkelte sti ikke på noget​ sted være smallere end tre meter.

Hvis dyr er aggressive eller syge eller t​ilskadekomne​​, må de midlertidigt opstaldes i individuelle stier eller aflastningsstier, og der er også fastsat arealkrav til sådanne stier, og krav om, at en del af gulvet skal være fast eller drænet gulv, eller en kombination heraf, og med strøelse.​
​​
Når drægtige søer og gylte holdes i e​nkeltdyrsbokse de første fire uger efter løbning, skal boksene være indrettet, så de kan lægge sig, hvile og rejse sig uden besvær, og der skal være mindst 90 cm fast gulv målt fra krybbens bagkant, jf. Lov nr. 77 af 21. januar 2015 om indendørs h​old af drægtige søer og gylte.
 
Hvad lægges der vægt på ved Fødevarestyrelsens velfærdskontrol i besætninger med produktionsdyr?
Du kan se de vejledninger, som de tilsynsførende benytter sig i forbindelse med kontrollen af dyrevelfærd, på denne side.
 
Lovstof og regler

 

 

Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Danmarks_3R_Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png0821aspxhtmlEmneside
DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02809aspx0htmlEmneside
DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Raad_og_udvalg/Dyreforsoegstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02888aspx0htmlEmneside
Udvalget for Forsøgsdyr og AlternativerUdvalget for Forsøgsdyr og Alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png0413aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærd - VejledningerKontrol med dyrevelfærd - Vejledningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx06641aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsmærketDyrevelfærdsmærkethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsmærket.aspx017449aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategiFødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Foedevarestyrelsens_Dyreforsoegsstrategi.aspx07554aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærdKontrol med dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Velfærdskontrol.aspx06871aspx0htmlEmneside
Det Dyreetiske RådDet Dyreetiske Rådhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Dyreetisk-Raad.aspx07543aspx0htmlEmneside
Fakta om dyrevelfærdsmærketFakta om dyrevelfærdsmærkethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx06549aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx06611aspx0htmlEmneside
Slagtekyllingers opvækstSlagtekyllingers opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx06649aspx0htmlEmneside
Svins opvækstSvins opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svinekød.aspx06827aspx0htmlEmneside
Kvægs opvækstKvægs opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kalvekød-og-oksekød.aspx06442aspx0htmlEmneside
Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremvisning-af-dyr-i-cirkus,-forlystelsesparker-m-m.aspx06582aspx0htmlEmneside
Æglæggende høners opvækstÆglæggende høners opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx06349aspx0htmlEmneside
Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldeOverbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overbrusning-af-svin.aspx06720aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsansvarligDyrevelfærdsansvarlighttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsansvarlig.aspx06510aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdspuljenDyrevelfærdspuljenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Dyrevelfaerdspuljen.aspx07545aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx06734aspx0htmlEmneside
Forhold for dyr under transportForhold for dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhold-for-dyr-under-transport.aspx06579aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdDyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærd.aspx06509aspx0htmlEmneside
Skuldersår hos svinSkuldersår hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skuldersår-hos-svin.aspx06790aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx06878aspx0htmlEmneside
Udegående dyrUdegående dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx06848aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx06603aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx06518aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserSpørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-dyrevelfaerdsindekser.aspx07656aspx0htmlEmneside
Udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinUdvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Udvikling-af-nationale-dyrevelfaerdsindekser-for-kvaeg-og-svin.aspx07666aspx0htmlEmneside
Statistik og årsrapportStatistik og årsrapporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik-og-rapporter.aspx02840aspx0htmlEmneside
Statistik og årsrapportStatistik og årsrapporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Raad_og_udvalg/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik-og-rapporter.aspx02903aspx0htmlEmneside
Danish animal welfare indices for cattle and pigsDanish animal welfare indices for cattle and pigshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/Developing-Danish-animal-welfare-indices-for-cattle-and-pigs.aspx09353aspx0htmlTopics
Ansøgning og indberetningAnsøgning og indberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx02837aspx0htmlEmneside
Ansøgning og indberetningAnsøgning og indberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Raad_og_udvalg/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx02900aspx0htmlEmneside

Ændret 9. februar 2017