Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyrevelfærd

Begrebet dyrevelfærd ændrer sig hele tiden, fordi bl.a. forskningen hele tiden gør os klogere på dyrene og deres behov. Det er det enkelte dyrs egen oplevelse af sin situation, der er afgørende for, om velfærden er god eller ej.
Dyrevelfærdsreglerne sætter rammerne for, at dyr skal behandles ordentligt, ligesom der skal tages hensyn til den enkelte dyrearts behov.

Fødevarestyrelsen arbejder for, at dyr er sunde, og at dyrevelfærden er i orden. I kolonnen til venstre og i boksen med relateret indhold kan du læse mere om Fødevarestyrelsens aktiviteter på området.

 
Alle dyr er beskyttet af dyreværnsloven

De mest grundlæggende regler om dyrevelfærd findes i dyreværnsloven. Dyreværnsloven gælder for alle dyr, herunder landbrugsdyr, familiedyr, forsøgsdyr, dyr i zoo og dyr, der lever i naturen.

Overordnet sikrer dyreværnsloven, at alle dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Der skal tages hensyn til det enkeltes dyrs behov i forhold til dets fysiologi, adfærd og sundhed. Ligeledes skal de omgivelser, hvor dyr lever, indrettes, så deres behov tilgodeses i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Der findes flere regler om dyrevelfærd, både generelt for alle dyr og regler for den enkelte dyreart, for dyr i besætninger, dyr under transport og ved slagtning. 


Fødevarestyrelsen holder øje med dyrs velfærd

Fødevarestyrelsen kontrollerer, at reglerne om dyrevelfærd bliver overholdt, bl.a. hos landbrugsdyr som svin, kvæg, får og geder, pelsdyr, fjerkræ og heste. 

Reglerne om dyrevelfærd indgår også ved Fødevarestyrelsens kontrol på slagterier og i forbindelse med dyretransporter.

Hvordan et kontrolbesøg foregår, kan du læse mere om på "Sådan foregår et kontrolbesøg i en besætning".


Ny dyrevelfærdslov

Den nye dyrevelfærdslov har til formål at fremme god dyrevelfærd og respekt for dyr som levende og sansende væsener. Med loven gennemføres en forenkling af strukturen af lovgivning på dyrevelfærdsområdet.

Dyrevelfærdsloven forventes at træde i kraft 1. januar 2021 og erstatter den nuværende dyreværnslov samt love om forskellige dyrearter. Reglerne fra disse love vil sammen med regler fra gældende bekendtgørelser om de forskellige dyrearter indgå i kommende bekendtgørelser om dyrearterne. Disse bekendtgørelser forventes at træde i kraft samtidig med dyrevelfærdsloven.

Find den nye dyrevelfærdslov (lov nr. 133 af 25. februar 2020 her

Pressemeddelelse om den nye dyrevelfærdslov


Ændret 4. september 2020