Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyreværnsrådets udtalelser

Per 1. januar 2016 er Dyreværnsrådet nedlagt. På denne side kan du finde udvalgte af Dyreværnsrådets udtalelser, høringssvar mv. fra perioden indtil 1. januar 2016.

Udtalelser vedrørende hunde
 
Udtalelser vedrørende heste
 
Udtalelser vedrørende erhvervsmæssig handel med og fremvisning af dyr
 
Vedrørende markeder og samlesteder
 
Udtalelser vedrørende slagtning og aflivning af produktionsdyr
17. maj 1993 – Rådets høringssvar vedrørende rituelle slagtninger.

17. juni 1993 – Rådets høringssvar vedrørende aflivning af dyr.

14. oktober 1994 – Rådets udtalelse vedrørende rituel slagtning af fjerkræ uden permanent tilstedeværelse af veterinærkontrol.

21. oktober 1994 – Rådets udtalelse vedrørende dyrs bevidsthedstilstand ud fra øjenreflekser.

12. juli 1995 – Rådets udtalelse vedrørende slagtekyllinger.

25. marts 1997 – Rådets udtalelse vedrørende rituelle slagtninger.

23. september 1997 – Rådets høringssvar udkast til ændring af bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

18. november 1998 – Rådets udtalelse vedrørende aflivning af pattegrise ved at slå deres hoved ned i gulvet.

18. april 2000 – Rådets høringssvar vedrørende anvendelse af boltpistol.

17. maj 2001 – Rådets høringssvar vedrørende aflivningsmetoder i sygdomsbekæmpelsesøjemed.

23. november 2001 – Rådets udtalelse vedrørende anlæg til ophængning af slagtekyllinger.

15. januar 2004 – Rådets høringssvar vedrørende udkast til lov om slagtning og aflivning af drægtige dyr.

12. april 2007 – Rådets udtalelse vedrørende slagtning og aflivning af fostre fra produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

31. oktober 2008 – Rådets høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet.

15. januar 2010 – Rådets høringssvar vedrørende ændring af lov om slagtekyllinger, uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger og hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion.

18. april 2012 – Rådets udtalelse vedrørende anvendelse af ikke-penetrerende boltanordning i forbindelse med bedøvelse af kreaturer, der slagtes efter religiøse ritualer.

8. oktober 2012 – Rådets høringssvar vedrørende ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

13. december 2012 – Rådets høringssvar vedrørende bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

12. juli 2013 – Rådets udtalelse vedrørende anvendelse af ikke-penetrerende boltanordninger i forbindelse med bedøvelse af kreaturer, der slagtes efter religiøse ritualer (supplerer rådets udtalelse af 18. april 2012).
 
Udtalelser vedrørende fjerkræ
 
Udtalelser vedrørende familie- og hobbydyr (undtagen vedrørende hund og hest)

 
Udtalelser vedrørende diverse operative indgreb på dyr
27. september 1991 - Rådets udtalelse vedrørende halekupering af visse jagthunderacer.

19. november 1993 – Rådets udtalelse vedrørende afhorning, halekupering og kastration af får og geder samt andre dyrearter.

26. november 1993 – Rådets høringssvar vedrørende amputation af ulveklør og/eller vildtkløer på hundehvalpe.

29. juli 1994 – Rådets høringssvar vedrørende udkast til regler om afhorning, halekupering og kastration af visse dyrearter (erstattet af rådets udtalelse af 23. januar 1995).

23. januar 1995 – Rådets høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om halekupering og kastration af visse dyrearter (erstattet af rådets udtalelse af 27. marts 1995).

27. marts 1995 – Rådets udtalelse vedrørende halekupering og kastration af visse dyrearter.

31. oktober 1995 – Rådets udtalelse vedrørende fjernelse af ulvekløer og/eller vildtkløer på hunde.

29. december 1995 – Rådets udtalelse vedrørende Det Veterinære Sundhedsråds bemærkninger til bekendtgørelse om halekupering og kastration af visse dyrearter.

18. marts 1996 – Rådets udtalelse vedrørende kastration af tyrekalve med elastrator.

10. april 1996 – Rådets udtalelse vedrørende forebyggende fjernelse af ulve/vildtkløer.

2. juli 1996 – Rådets udtalelse vedrørende kupering af hundehaler.

8. juli 1996 – Rådets udtalelse vedrørende halekupering af Dobermann og Spaniels.

8. juli 1996 – Rådets udtalelse vedrørende kupering af hjørnetænder på hunde.

15. oktober 1996 – Rådets udtalelse vedrørende afhorning af kalve.

21. november 1996 – Rådets udtalelse vedrørende halekupering af heste.

29. november 1996 – Rådets udtalelse vedrørende revurdering af kastration af tyrekalve med elastrator.

27. november 1997 – Rådets udtalelse vedrørende kastration af gedekid uden forudgående bedøvelse.

9. juni 1998 – Rådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om halekupering og kastration af visse dyrearter.

7. juni 2000 – Rådets høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om halekupering og kastration af visse dyrearter.

28. august 2000 – Rådets høringssvar vedrørende Det Dyreetiske Råds udtalelse om halekupering af hunde.

28. august 2000 – Rådets høringssvar vedrørende en supplerende udtalelse om halekupering og kastration af visse dyrearter (supplerer rådets høringssvar af 7. juni 2000).

7. december 2000 – Rådets høringssvar vedrørende halekupering og kastration af visse dyrearter (berigtigelse af rådets høringssvar af 28. august 2000).

28. marts 2001 – Rådets udtalelse vedrørende halekupering og kastration af visse dyrearter (supplerer rådets høringssvar af 7. december 2000).

6. november 2001 – Rådets udtalelse vedrørende halekupering af svin ved brug af elastratorringe.

10. juni 2002 – Rådets høringssvar vedrørende aflivning af muldvarpe.

7. oktober 2003 – Rådets høringssvar vedrørende bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr.

1. juli 2008 – Rådets udtalelse vedrørende kastration af pattegrise og den dermed forbundne smertefølelse.

5. september 2008 – Rådets præcision vedrørende udtalelse vedrørende kastration af pattegrise og den dermed forbundne smertefølelse (supplerer rådets udtalelse af 1. juli 2008).

16. marts 2010 – Rådets udtalelse vedrørende salve til afhorning af kalve.

17. juni 2010 – Rådets udtalelse vedrørende kastration af pattegrise.

13. oktober 2010 – Rådets høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr (supplerer rådets udtalelser af hhv. 1. juli 2008, 8. september 2008 og 17. juni 2010).

18. april 2012 – Rådets udtalelse vedrørende halekupering af lam og kastration af lam og gedekid.
 
Udtalelser vedrørende gravjagt og/eller jagt
 
Udtalelser vedrørende fisk og skaldyr
 
Udtalelser vedrørende svin og kvæg
Svin
 
Svin og kvæg
 
Kvæg
 
Udtalelser vedrørende udegående dyr
18. oktober 1994 – Rådets udtalelse vedrørende læ til får.

12. november 1996 – Rådets udtalelse vedrørende udegående dyr uden læ.

14. marts 1997 – Rådets udtalelse vedrørende hold af dyr udendørs hele året (supplerer rådets udtalelse af 12. november 1996).

14. december 2001 – Rådets udtalelse vedrørende udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

17. januar 2005 – Rådets udtalelse vedrørende forståelsen af udtrykkene "vinterperioden" og "perioder med vinterlignende vejr".

1. november 2007 – Rådets og Det Veterinære Sundhedsråds supplerende udtalelse af 1. november 2007 vedrørende udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr (Supplerer rådets udtalelse af 14. december 2001).

19. november 2007 – Rådets udtalelse vedrørende adgang til læskur for heste, der holdes ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

14. april 2009 – Rådets udtalelse vedrørende hold af småheste udendørs i vinterperioden.

7. december 2011 – Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds fælles udtalelse vedrørende udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr (præciserer) rådenes fælles udtalelse af 14. december 2001).

8. november 2012 – Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds fælles udtalelse vedrørende udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr (supplerer rådenes fælles udtalelse af 7. december 2011).

26. juni 2013 – Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds præcisering af rådenes fælles høringssvar vedrørende udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr (supplerer rådenes fælles udtalelse af 8. november 2012).

18. november 2013 - Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds fælles høringssvar vedrørende udendørs hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr (supplerer rådenes fælles udtalelse af 8. november 2012 og 26. juni 2013).
 
Udtalelser vedrørende særlige dyr
2. april 1993 – Rådets udtalelse vedrørende hold af farlige dyr m.v.

3. februar 1995 – Rådets udtalelse vedrørende hold af dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt.

20. januar 2004 – Rådets høringssvar vedrørende bekendtgørelse om forbud mod privates hold af særlige dyr.
 
Udtalelser vedrørende opdræt af vildt
 
Udtalelser vedrørende diverse emner
 
Udtalelser vedrørende pelsdyr
 
Udtalelser vedrørende transport af dyr
 
Udtalelser vedrørende avl af dyr
 
Udtalelser vedrørende dyrevelfærd generelt
 
Udtalelser vedrørende dyreforsøg