Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Dyreforsøgstilsynet - Statistik

Her finder du Dyreforsøgstilsynets seneste årsrapport og statistik for forsøgsdyr anvendt i Danmark.

 
Årsrapporter

Dyreforsøgstilsynet udgiver ikke længere årsrapporter. Hvis du har brug for en årsrapport fra tidligere år, kan du sende en mail til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk
 
 
Statistik 2014
 
 
 
Statistik 2016
 

 

Origin of animals

 

Use of species in procedures

 

Use of species in procedures by purposes

 

Use of species and serverity

 

Use of species and genetic status

 

Species and re-use

 

Species and first use versus re-use

 

Genetically alterred animals - creation

 

Genetically alterred animals - breeding

 

Genetically alterred animals - use in procedures

 

Purposes and serverity

Purposes and re-use

 

Purposes and testing by type of legislation

 

Purposes and origin of legislative requirement

 

Species, severity and purposes

 

EU Statistical Data of all uses of animals

 

 

Kommentarer til forsøgsdyrsstatistikken 2016

Der blev i 2016 anvendt 273.224 forsøgsdyr i Danmark. I 2015 anvendtes der 244.411, hvilket vil sige, at antallet steg med 28.813 forsøgsdyr.
Årsagen til den ganske markante stigning skyldes hovedsagelig et forskningsmæssigt gennembrud på et nyere forskningsområde - nemlig opdræt af ål til både konsum og til genudsætning.

Det har hidtil ikke været muligt at avle ål, som kunne overleve efter larvestadiet, hvor de skal optage føde på egen hånd. Et forskningsmæssigt gennembrud har gjort det muligt for forskere at få ålene til at optage føde efter larvestadiet og derved overleve længe nok til at være omfattet af reglerne for dyreforsøg. Og da man kan teste rigtig mange meget små ålelarver på kort tid, har dette forskningsmæssige resultat også betydet, at der er blevet anvendt flere forsøgsdyr (ål) i 2016.

En anden forskel imellem 2015 og 2016 er det forøgede antal forsøgsdyr, som oplever en betydelig belastning. Antallet blev således næsten fordoblet fra 2015 (0,89 %) til 2016 (1,68 %). Årsagen hertil er, at to større forskningsgrupper i 2016 har haft større fokus på modeller, hvor dyrene netop oplever en betydelig belastning. Hertil skal det dog bemærkes, at sammenlignet med andre lande er det meget få forsøgsdyr i Danmark, som oplever en betydelig belastning, og når blot en enkelt eller to forskningsgrupper forøger forsøgene med de belastende modeller, så påvirkes antallet ganske dramatisk.

Det er stadigvæk mus og rotter, som der anvendes flest af i Danmark. I 2016 anvendtes 201.973 mus og rotter, i 2015 anvendtes der 202.035. Det samlede antal forsøgsdyr i Danmark er, hvis man ser bort fra ålene, relativt stabilt.

 

Inspektionsvirksomhed 2016

Antallet af inspektioner i 2016 var i alt 49. Af disse var 38 uanmeldte og 11 anmeldte inspektioner. 5 af de anmeldte inspektioner blev gennemført på baggrund af en inspektions-klausul i dyreforsøgstilladelsen. Dette svarer til 10.2 % af samtlige inspektioner.
Det totale antal besøg som Dyreforsøgstilsynet har foretaget på virksomheder eller institutioner i 2016 er 50.

Da Danmark er et forholdsvist lille land er tilladelsesindehavere fordelt på forholdsvis få virksomheder eller institutioner. Således er det kun omkring 60 steder i landet, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr. Og da mange f.eks. universiteter eller store medicinalvirksomheder har flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder eller institutioner i Danmark, hvor der udføres dyreforsøg.  Af disse blev i alt 25 inspiceret i 2016.

I de fleste tilfælde er flere tilladelses-indehaveres aktiviteter blevet inspiceret ved samme besøg. Ved disse besøg blev der i alt inspiceret 185 tilladelser, heraf i alt 167 blev inspiceret ved uanmeldte besøg. Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et øget antal inspektioner i de kommende år.

Ændret 22. juni 2018