Gå til navigation Gå til hovedindhold

Retrospektiv evaluering

Hvis du har en dyreforsøgstilladelse, der er klassificeret som betydeligt belastende, er denne underlagt kravet om retrospektiv evaluering.

Senest 30 dage efter tilladelsens udløb skal du indsende en række oplysninger til Dyreforsøgstilsynet, som Rådet for Dyreforsøg skal bruge til den retrospektive evaluering af dine forsøg. 

Du vil automatisk få tilsendt en mail, når din tilladelse er ved at udløbe. Af mailen fremgår det, at oplysningerne skal indsendes i en blanket på Virk.dk, som du finder et link til nedenfor.

Informationerne, som Tilsynet skal bruge til at foretage den retrospektive evaluering, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Formålet med projektet blev opnået.
  • Arten og antallet af anvendte dyr.
  • Hvilke skadevirkninger, de anvendte dyr blev udsat for.
  • Klassificering af forsøgenes belastningsgrad.
  • De anvendte principper om erstatning, begrænsning og forfinelse.

Alle retrospektive evalueringer offentliggøres efterfølgende i EU-Kommissionens database i anonymiseret form.
Offentliggørelse af retrospektive evalueringer

Der foreligger endnu ikke nogle retrospektive evalueringer.


Ændret 18. maj 2021