Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dispensation fra uddannelseskrav om forsøgsdyrskursus

Hvis du ikke har et godkendt dansk forsøgsdyrskursus, kan du hos Dyreforsøgstilsynet søge om dispensation fra § 56 eller § 57 i Bekendtgørelsen om dyreforsøg.

§ 56 – Tilladelse til dyreforsøg: Hvis du ikke har et godkendt dansk forsøgsdyrskursus, men ønsker at være ansvarlig for dyreforsøg og dermed være kvalificeret til at kunne ansøge om forsøgstilladelse hos Dyreforsøgstilsynet, skal du ansøge om dispensation fra § 56 i Bek. om dyreforsøg (funktion ABD jf. EU direktiv 2010/63, Artikel 23.2).

 

§ 57 – Deltage i dyreforsøg: Hvis du ønsker at deltage i dyreforsøg under en anden forskers forsøgstilladelse, skal du ansøge om dispensation fra § 57 i Bek. om dyreforsøg (funktion AD jf. EU direktiv 2010/63, Artikel 23.2).

 

Gå til Bekendtgørelse om dyreforsøg

Gå til EU direktiv 2010/63, Artikel 23.2

Gå til EU Guideline om uddannelsesramme (Tillæg I, Moduler og de tilhørende læringsresultater)

 

Sådan ansøges om dispensation fra § 56

Det er et krav, at ansøger har bestået en kandidatuddannelse inden for det sundheds- eller naturvidenskabelige hovedområde. Ansøger skal desuden tidligere have haft tilladelse til eller på anden måde beskæftiget sig med dyreforsøg i udlandet og tilegnet sig kvalifikationer der svarer til at have gennemført et eller flere kurser med betydning for den forsøgsaktivitet, herunder den eller de dyrearter, som forsøget omfatter. Disse kurser/kvalifikationer skal sikre, at ansøger kan anvende forsøgsdyr efter en høj etisk og videnskabelig standard og skal svare til funktion ABD-kursus/FELASA-C kursus. 

 

Har du et kursusbevis for et FELASA-akkrediteret kursusforløb (funktion ABD)?

Hvis JAiconfinder_login_account_enter_door_3005767.png

 • Gennemfør onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
 • Indsend følgende dokumenter samlet til Dyreforsøgstilsynet og skriv "ansøgning om dispensation § 56" i emnefeltet:
  • Kursusbevis for onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
  • Kursusbevis i forsøgsdyrskundskab (funktion ABD) inkl. læringsmål
  • Eksamensbevis for kandidatuddannelse i naturvidenskab/sundhedsvidenskab
  • Evt. relevante kursusbeviser/kvalifikationer i forhold til den eller de dyrearter, som ansøgningen vedrører
  • Kontaktoplysninger (arbejdssted)

Hvis NEJ iconfinder_login_account_enter_door_3005767.png

 • Gennemfør onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
 • Indsend følgende dokumenter samlet til Dyreforsøgstilsynet og skriv "ansøgning om dispensation § 56" i emnefeltet:
  • Kursusbevis for onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
  • Eksamensbevis for kandidatuddannelse i naturvidenskab/sundhedsvidenskab
  • Relevante kursusbeviser inkl. læringsmål
  • CV med tidligere erhvervserfaringer inden for dyreforsøg og den eller de dyrearter, som ansøgningen vedrører
  • Kontaktoplysninger (arbejdssted)

Din sag vil blive behandlet, når samtlige oplysninger er indsendt til Dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.

Hvis du opfylder kravene til dispensation, vil du snarest herefter modtage et brev fra Dyreforsøgstilsynet.

 

Sådan ansøges om dispensation fra § 57

Det er et krav, at ansøger har gennemført en relevant uddannelse og i den forbindelse har gennemgået et både teoretisk og praktisk kursus i udførelse af dyreforsøg, som svare til funktion AD-kursus/FELASA-B kursus.

Desuden kræves det, at ansøger kan dokumentere at have tilstrækkelig viden om den eller de dyrearter, som forsøgene vedrører. Denne viden kan være opnået gennem praktisk oplæring i en institution eller virksomhed.

 

Har du et kursusbevis for et FELASA-akkrediteret kursusforløb (funktion AD)?

Hvis JAiconfinder_login_account_enter_door_3005767.png

 •  Gennemfør onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
 • Indsend følgende dokumenter samlet til Dyreforsøgstilsynet og skriv "ansøgning om dispensation § 57" i emnefeltet:
  • Kursusbevis for onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
  • Kursusbevis i forsøgsdyrskundskab (funktion AD) inkl. læringsmål
  • Kontaktoplysninger (arbejdssted)

Hvis NEJ iconfinder_login_account_enter_door_3005767.png

 • Gennemfør onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
 • Indsend følgende dokumenter samlet til Dyreforsøgstilsynet og skriv "ansøgning om dispensation § 57" i emnefeltet:
  • Kursusbevis for onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
  • Uddannelsesbevis
  • Relevante kursusbeviser inkl. læringsmål
  • CV med tidligere erhvervserfaringer inden for dyreforsøg og den eller de dyrearter, som ansøgningen vedrører
  • Kontaktoplysninger (arbejdssted)

Din sag vil blive behandlet, når samtlige oplysninger er indsendt til Dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.

Hvis du opfylder kravene til dispensation, vil du snarest herefter modtage et brev fra Dyreforsøgstilsynet.

 

Engelsk vejledning (Guideline in English)

 

Onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning 

Kursusudbydere:

Gå til Københavns Universitets hjemmeside

 

Anvendelse af veterinærstuderende i arbejdet med forsøgsdyr (§ 57 & § 58)

 

 

 

Ændret 8. juli 2021