Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ansøg om facilitetsgodkendelse

Som led i implementeringen af Direktivet (2010/63/EU) skal alle faciliteter, der opdrætter og avler dyr til forsøg, godkendes af de enkelte landes kompetente myndigheder. Leverandører er også omfattet af kravene om godkendelse.


Fremadrettet skal hver facilitet have én godkendelse, som dækker hele faciliteten, og som administreres centralt samme sted. Processen simplificeres dermed, da den enkelte forsøgsudøver ikke skal ansøge om en selvstændig opdrætstilladelse. 

Kravet gælder kun for opdræt af vildtypedyr. Avl af genmodificeret dyr kræver stadig en avlstilladelse, som søges igennem Dyreforsøgstilsynets onlineløsning AIRD, og behandles særskilt fra facilitetsgodkendelsen.

En facilitetsgodkendelse består af 2 dele:

  • En godkendelse af de fysiske rammer for avl og opdræt af forsøgsdyr
  • Opdræt af de vildtypedyr, der er listet i ansøgningen

En facilitetsgodkendelse vil være gyldig i 5 år, hvorefter der skal ansøges på ny.


Start din ansøgning om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt


Ændret 3. juni 2021