Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Transport af dyr

Ved transport af dyr gælder Dyreværnsloven, Transportforordningen og specifikke bekendtgørelser om transport af dyr.

​​Dyr må aldrig lide overlast under en transport, og det er​​​ lige meget, hvor langt dyrene skal transporteres.

Reglerne for transport af dyr er forskellige alt efter, hvilke dyr det dreje​r sig om, samt hvor langt og i hvilken forbindelse de skal transporteres.

Overtrædelser af lovgivningen kan medføre fængsel og bødestraf.

Andre lande
Fortolkningen af reglerne kan variere i forskellige lande, ligesom der kan være særlige nationale regler. Skal du transportere dyr i andre lande, er det derfor vigtigt på forhånd at undersøge hvilke regler og fortolkninger, der gælder i de aktuelle lande.
 
Autorisation til transport af dyr
Hvis du transporterer dyr i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal du som udgangspunkt have en autorisation. Der er forskellige krav afhængig af, om du skal foretage transporter på over eller under 8 timer. Du kan derfor få autorisation til korte transporter  under 8 timer, eller autorisation til lange transporter over 8 timer. Ønsker du at foretage både korte og lange transporter, skal du have en autorisation til lange transporter.
 
Du skal ikke have autorisation, hvis
- du transporterer dyr over en strækning på højst 65 km
- du er selvkører, hvilket vil sige, at du transporterer dine egne dyr i dit eget transportmiddel  
   i en afstand af under 50 km fra din besætning eller
- hvis du transporterer dyr i eget transportmiddel i forbindelse med sæsonbestemt
  græsningsskifte.
 
Hvis du er omfattet af kravet om autorisation, er der også krav om uddannelse i transport af dyr, ligesom der er krav til, at køretøjet er synsgodkendt til transport af dyr. 
 
Autorisation til transport af dyr udstedes af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter, og autorisationen skal kunne fremvises, når du transporter dyr.  ​
 
Uddannelse i transport af dyr
Som transportvirksomhed skal du sørge for, at personer, der håndterer dyr i forbindelse med transport, har gennemført del 1 (grunduddannelsen) af AMU`s uddannelse i transport af dyr eller et andet grundkursus i transport af dyr, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.
Personer, der skal køre med eller skal fungere som ledsager på vejkøretøjer, der transporterer heste, kvæg, får, geder svin eller fjerkræ skal have erhvervet et kompetencebevis i transport af dyr. Dette kræver, at man udvover del 1 (grunduddannelsen) også gennemfører og består del 2 (kompetencebevisuddannelsen) af AMU´s uddannelse i transport af dyr. Her kan der vælges mellem uddannelse i transport af alle dyrearter eller afkortede kurser i transport af heste eller får og geder.
 
Synsgodkendelse af køretøjer til transport af dyr 
Hvis du foretager transporterer af dyr af en varighed på over 8 timer, skal du altid have et godkendelsescertifikat til vejtransportmidler til lange transporter af dyr.
 
Hvis du foretager transporter af en varighed på under 8 timer i Danmark af heste, kvæg, kalve, svin på 40 kg og derover, geder, får og lam, skal du have et godkendelsescertifikat for vejtransportmidler til korte transporter af dyr.
 
Godkendelse af vejtransportmidler til transport af dyr og udstedelse af godkendelsescertifikater foretages af godkendte synsvirksomheder. Godkendelsescertifikater har en gyldighed på maksimalt 5 år.
 
Godkendelsescertifikatet skal altid kunne fremvises, når du transporterer dyr.
Læs mere i guiden "Sådan får du godkendt dit transportmiddel til dyretransport"
 
 

 
Reglerne i Transportforordningen
Reglerne i Transportforordningen gælder for alle, der transporterer levende hvirveldyr i forbindelse med økonomisk virksomhed.
 
Ved ”hvirveldyr” forstås alle dyr, der har en rygsøjle, herunder heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ.​

Regler
​​1. Transportforordningen er fælles for alle EU-lande, således at dyrene sikres ens forhold, selvom de bliver fragtet over landegrænser.

 
 
​Supplerende regler
​​​​2. Der er fastsat supplerende regler for dyretransporter omfattet af Transportforordningen i relation til kontrol og godkendelse af transportmidler samt transportegnethed.
3. I tillæg til pkt. 2 er der for dyretransporter af pa​ttedyr og fugle, der fuldt ud afvikles nationalt, fastsat supplerende regler i relation til kontrol og godkendelse af transportmidler, planlægning af transporten, transportegnethed og transportpraksis.

 
 
​Lovgivning om dyrevelfærd ved transport af dyr
Lovstof indenfor transport af dyr finder du under lovgivning om dyre​velfærd.

 

 

 

Fødevarestyrelsen tjekker, om slagtekyllingerne får knubs Fødevarestyrelsen tjekker, om slagtekyllingerne får knubs https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Fødevarestyrelsen-tjekker,-om-slagtekyllingerne-får-knubs-.aspx02680aspx0html16-08-2016 10:30:00

Ændret 26. august 2016

 

 

Fodring af dyr under transportFodring af dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring-af-dyr-under-transport.aspx03248aspx0htmlEmneside