Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foderlægemidler - fremstilling, håndtering m.m.

Foderlægemidler er en særlig type foder, og der er særlige regler for foderlægemidler – ud over den øvrige foderlovgivning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​R​​eglerne for foderlægemidler og mellemprodukter til foderlægemidler omfatter fremstilling, opbevaring og transport samt markedsføring, import​ og brug af foderlægemidler og af mellemprodukter til foderlægemidler. 

Reglerne gælder for alle fodervirksomheder, herunder primærproducenter, transportvirksomheder og dyrlæger, der håndterer eller markedsfører foderlægemidler.


Godkendelse ​ell​er regis​​​trering af aktiviteter med foderlægemid​​l​er
Virksomheder, som vil fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre fod​erlægemidler eller mellemprodukter til foderlægemidler, skal godkendes af Fødevarestyrelsen. ​​​​Det gælder også primærproducenter, der selv vil blande foderlægemidler.

Virksomheder i detailledet, f.eks. en dyrlægevirksomhed, der sælger foderlægemidler til selskabsdyr, skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Find blanket til at ansøge om godkendelse eller anmelde registrering her: 


Overgangsordn​in​g til 28. juli 2022  for virksomheder der har tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen

Hvis en virksomhed har fået en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at fremstille eller forhandle foderlægemidler efter de tidligere regler for foderlægemidler, kan virksomheden fortsætte disse aktiviteter frem til 28. juli 2022. 

Hvis virksomheden ønsker at fortsætte sine aktiviteter fra den​ 28. juli 2022, skal virksomheden senest denne dato sende en erklæring til Fødevarestyrelsen om, at virksomhedens system til at håndtere foderlægemidler eller mellemprodukter af foderlægemidler opfylder kravene om godkendelse i EU forordningen om foderlægemidler. 

Virksomheder, der ikke vil fremstille foderlægemidler efter, at zinkoxid bliver udfaset, behøver derfor ikke indsende en erklæring. 

Indsend virksomhedens erklæring for at blive godkendt via Fødevarestyrelsen kontaktformular her: ​Kontakt Fødevarestyrelsen


Undtagelser for godkend​els​e af aktiviteter med foderlægemidler​

Der er et par undtagelser fra kravet om at blive godkendt til aktiviteter med foderlægemidler:

En primærproducent, som køber færdigblandede foderlægemidler til brug på egen bedrift, kan opbevare og transportere foderlægemidlerne uden en særlig godkendelse til dette. 

En fodervirksomhed, der markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter af foderlægemidler uden at opbevare produkterne i egne lokaler, skal ikke godkendes til denne aktivitet. 

En fodervirksomhed, der opbevarer eller transporter indpakkede foderlægemidler eller mellemprodukter af foderlægemidler, skal ikke godkendes til disse aktiviteter. 

Selvom om de nævnte primærproducenter m.fl. ikke skal godkendes, skal de stadig overholde de relevante regler i EU forordningen om foderlægemidler.


Om betaling mv.​
Læs om betaling for godkendelse, registrering og kontrol af foder og foderstofvirksomheder i Kapitel 9 i betalingsbekendtgørelsen.

Find bekendtgørelsen her: Betaling for kontrol - lovstof 

​Krav om registrering eller godkendelse som fodervirksomhed​
Foderlægemidler kategoriseres som foder ifølge EU forordningen for foderlægemidler. Derfor skal en virksomheder med aktiviteter inden for foderlægemidler som udgangspunkt også være registreret eller godkendt som fodervirksomhed.

Læs mere om krav til registrering og godkendelse af fodervirksomhed her:

Fødevarestyrelsen offentliggør en liste over godkendte fodervirksomheder. ​​Se listerne her:

Fodervejl​ed​​​ningen
Fodervejledningen beskriver reglerne om foder og fodervirksomheder i alle led i produktion, håndtering og markedsføring af foder, herunder foderlægemidler og mellemprodukter. 

​Gå til Fodervejledningen

Lovstof og re​​gler 
Her kan du finde oversigt over foderlovgivningen, bl.a. link til foderlægemiddelforordningen (2019/4).

​Gå til​ Foder – lovstof​ Ændret 28. januar 2022