Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering og godkendelse af fodervirksomhed

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder både produktionsvirksomheder, lagre, mellemhandlere, transportvirksomheder og landbrug.

​​​​​​​Foderhygiejneforordningen stiller blandt andet krav om, at fodervirksomheder skal være registreret og kun må forsyne sig med foder fra virksomheder og landbrug, der er registreret efter denne forordning. Det skal være med til at sikre, at alt foder er produceret og håndteret på landbrug og virksomheder, der følger reglerne om foderhygiejne og den øvrige foderlovgivning.

Godkendelse og registrering af fodervirksomhed
Hvorvidt du skal registrere eller få din fodervirksomhed godkendt, afhænger af virksomhedens aktiviteter. 

Læs mere i fodervejledningen, særligt kapitel 79, 81 og 83, som du finder her:

Du kan finde blankette​​n til registrering og godkendelse her:

Fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder, som vil levere restprodukter til foder, skal have denne aktivitet registreret efter foderlovgivningen. I visse tilfælde skal du bruge en anden blanket. Det gælder, hvis virksomheden vil markedsføre følgende fodermidler, der er rester fra egen fødevareproduktion eller fra egne fødevarer:

  • produkter af ikke-animalsk oprindelse (vegetabilsk og/eller mineralsk oprindelse),
  • mælkeprodukter, herunder valle, leveret direkte fra mejeri til husdyrbrug/besætning i Danmark,
  • tidligere forarbejdede fødevarer, som består af flere ingredienser, og som kan indeholde animalske fødevarer i form af: mælk, æg, honning, fedt, gelatine og kollagen.​
Du kan finde blanketten til registrering her: 
Autorisation/registrering/ejerskifte"  (se under 'Væsentlige ændringer')

Fodervirksomheder med primærproduktion

Fodervirksomheder med primærproduktion (landbrug), som dyrker foder eller fodrer dyr til fødevareproduktion, skal som udgangspunkt registrere sig hos Fødevarestyrelsen.

Registrering foregår via denne hjemmeside:​
Landbrugsindberetning.dk (se under tema "Foder og fødevarer")

Du kan læse mere i fodervejledningen om registrering her:
80. Registrering af landbrug (primærproducenter)


Undtagelser til registreringspligten

Der er enkelte undtagelser til registreringspligten efter foderhygiejneforordningen. Det drejer sig f.eks. om virksomheder, der udelukkende har detailhandel af foder til selskabsdyr (kæledyr). Detailhandel af foder til heste og hobbyhøns er ikke omfattet af undtagelsen.

Foderaktiviteter, der hører til privatsfæren eller er af en særlig eller begrænset karakter, skal du ikke registrere hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere i Fodervejledningen om undtagelser fra registrering her:
82. Foderaktiviteter, som du ikke skal registrere


Om betaling mv.

Fødevarestyrelsen registrerer fodervirksomheder for at kunne udføre foderkontrol og sikre, at fodervirksomheder håndterer foder hensigtsmæssigt. Registrering, kontrol, administration mv. er brugerbetalt.
 

Find link til Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. her: "Betaling for kontrol - lovstof"​

Kapitel 9 i bekendtgørelsen omfatter "Kontrol a​f foder og foderstofvirksomheder".


Læs mere

Modtag nyt om foderreglerne ved at melde dig til fagligt nyt.
 
Tilmeld eller afmeld dig nyhedsbreve her: Elektronisk tilmelding til nyhedsbrev om foder.
 
Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder.
​ 
Lovstof og regler

Her kan du finde et link til fx foderhygiejneforordningen:

Foder – lovstof

Ændret 12. februar 2023