Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Registrering og godkendelse af fodervirksomhed - herunder landbrug

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder både produktionsvirksomheder, lagre, mellemhandlere, transportvirksomheder og landbrug.

​Foderhygiejneforordningen stiller blandt andet krav om, at fodervirksomheder skal være registreret og kun må forsyne sig med foder fra virksomheder og landbrug, der er registreret efter denne forordning. Det skal være med til at sikre, at alt foder er produceret og håndteret på landbrug og virksomheder, der følger reglerne om foderhygiejne og den øvrige foderlovgivning.

Godkendelse og registrering af fodervirksomhed
Hvorvidt din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes, afhænger af virksomhedens aktiviteter. Læs mere i de guides, du finder i den blå boks længere nede på siden. 
 
Du kan finde blanketten til registrering og godkendelse her.

Hvis du som fødevarevirksomhed, leverer bi- og restprodukter til foder, skal du have denne aktivitet registreret efter foderlovgivningen. For foder af vegetabilsk oprindelse eller for mejeriprodukter skal du bruge en anden blanket, som du finder her: Autorisation/registrering/ejerskifte"

Virksomheder med økologisk foder skal i visse tilfælde sende en supplerende anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Læs mere her: Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder

 
Din virksomhed bliver som udgangspunkt identificeret på baggrund af tildelt P-nr. (produktionsenhedsnummer) i CVR (det centrale virksomhedsregister). Se mere på CVR´s hjemmeside www.cvr.dk

Undtagelser til registreringspligten
Der er enkelte undtagelser til registreringspligten efter foderhygiejneforordningen. Det drejer sig fx om virksomheder, der udelukkende har detailhandel af foder til selskabsdyr (kæledyr). Detailhandel af foder til heste og hobbyhøns er ikke omfattet af undtagelsen.

Om betaling mv.
Fødevarestyrelsen registrerer fodervirksomheder for at kunne udføre foderkontrol og sikre, at fodervirksomheder håndterer foder hensigtsmæssigt. Registrering, kontrol, administration mv. er brugerbetalt. Læs mere i denne guide: Hvad skal jeg betale, når jeg har en fodervirksomhed.

Modtag nyt om foderreglerne ved at melde dig til fagligt nyt. Tilmeld eller afmeld dig nyhedsbreve her: Elektronisk tilmelding til nyhedsbrev om foder.

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder. Find listen i den blå boks "Fødevarestyrelsens ansvar og opgaver" længere nede på siden. 
 
Godkendelse og registrering af landbrug
Registrering
Produktion, håndtering og brug af foder til fødevareproducerende dyr er registreringspligtig. Det vil sige, at du skal være registreret i Fødevarestyrelsen, hvis du har en eller flere af disse aktiviteter. Registreringen foregår via www.landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med NemID.

Hvad er foder?
Foder skal forstås bredt, idet det er samtlige produkter, som dyr skal indtage. Det kunne fx være korn, majs, græs, ensilage eller græs til afgræsning. Foder er også foderblandinger som tilskudsfoder eller mineraler.

Hvad er et fødevareproducerende dyr?
Fødevareproducerende dyr er dyr, der senere kan spises af mennesker. Nogle eksempler  er køer, svin, fjerkræ, får, heste og geder. Heste er også et fødevareproducerende dyr, selvom de i Danmark oftest holdes som kæledyr.

Undtagelser til registreringspligten
Du skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen, hvis:
  • du producerer mindre end 5 tons foderafgrøder pr. år, og afgrøderne leveres/sælges i en radius mindre end 50 km fra ejendommen
  • du kun har få dyr til egen husholdning, fx få høner eller en kalv (dine dyr skal derimod muligvis registreres i CHR – se mere i guiden Skal mine dyr registreres i Fødevarestyrelsens CHR?)
  • du kun har heste, og alle hestene er udelukket fra konsum, så de ikke må slagtes (det fremgår af medicinsiderne i deres hestepas, hvis de er udelukket fra konsum)
Du kan læse om hestepas på siden Hestepas.​

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over de registrerede fodervirksomheder. Du kan også bede din foderleverandør fremvise dokumentation for at være registreret.
  
Registreringen danner grundlag for den kontrol, Fødevarestyrelsen skal udføre.
 
Godkendelse til brug af coccidiostatika
Hvis du selv iblander tilsætningsstoffet coccidiostatika i dit foder, skal du godkendes af Fødevarestyrelsen. Du må ikke begynde at blande foder med coccidiostatika, før din virksomhed er godkendt. Du ansøger om godkendelse ved at kontakte Fødevarestyrelsen. Du skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, herunder oplysninger om din virksomheds navn og adresse og de påtænkte aktiviteter m.v.
 
Persondataloven
Hvis din virksomhed er personligt ejet, vil oplysningerne blive behandlet efter principperne i persondataloven. Det betyder blandt andet, at du har ret til at bede om indsigt og klage over de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har registreret på dig. Du har også ret til at kræve berigtigelse af eventuelt forkerte oplysninger.
 
I denne sammenhæng er Fødevarestyrelsens formål med at registrere oplysninger om dig, at du:
  • bliver korrekt registreret efter foderhygiejneforordningen
  • får målrettet kontrollen og eventuelle betalingskrav til dit landbrug/sted
Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder.
 
For nærmere detaljer kan du se reglerne i persondatalovens kapitel 9 og 10 (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger).

 
Lovstof og regler

Her kan du finde et link til fx foderhygiejneforordningen:

Foder – lovstof

 

 

 

Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx02554aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx02596aspx0htmlEmneside
Lister over registrerede og godkendte fodervirksomhederLister over registrerede og godkendte fodervirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx017672aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 24. november 2017