Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Foderhygiejne og kvalitetsstyring

Formålet med reglerne om foderhygiejne og kvalitetsstyring på virksomheder og landbrug er at øge beskyttelsen af forbrugerne ved at højne sikkerheden fra jord til bord.

​​​​​​​​Foderhygiejneforordningen skal sikre, at virksomheder og landbrug sætter fokus på risici for, at noget går galt i foderproduktionen – og dernæst fødevaresikkerheden. Du kan finde et link til Foderhygiejneforordningen under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Foderhygiejne og kvalitetsstyring på virksomhed
Formålet med reglerne er at beskytte forbrugerne ved at højne foder- og fødevaresikkerheden.
 
Alle, der håndterer foder, skal registreres
Alle virksomheder, der producerer, håndterer eller sælger foder, skal registreres. Hvis virksomheden ikke er registreret eller godkendt i Fødevarestyrelsen, skal virksomheden indsende et ansøgningsskema, inden den påbegynder sine aktiviteter.
 
Hvem skal følge reglerne om foder?
Alle virksomheder, der arbejder med fod​er, fx:
 • produktion af foderblandinger
 • produktion af tilsætningsstoffer eller forblandinger
 • produktion og forarbejdning af fodermidler
 • handel, pakning og oplagring
 • transport og distribution
 • import
 • eksport

Hvem er undtaget fra reglerne om foder?
Detailhandel med foder til selskabsdyr – fx supermarkeder, der sælger foder til hunde og katte. Enkelte landbrug er også undtaget fra reglerne.

Hvad betyder reglerne om foder?
Foderhygiejneforordningen udstikker de generelle rammer, som virksomhederne skal følge for god foderhygiejne. Derudover skal alle fodervirksomheder følge al lovgivning på foderområdet. Det vil sige de regler, der gælder for blandt andet salmonella, animalsk protein, uønskede stoffer, mærkning af foder, osv. Reglerne betyder, at alle virksomheder skal:
 • være registreret eller godkendt i Fødevarestyrelsen 
 • indføre og følge God ProduktionsPraksis
 • indføre og følge kvalitetsstyring baseret på HACCP-principperne
 • sikre fuld sporbarhed

Kontrol af reglerne om foder
Fødevarestyrelsen kontrollerer reglerne efter Kontrolforordningen, herunder at virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer fungerer. Når den enkelte virksomhed har vist, at dens kvalitetsstyringssystem fungerer, bliver Fødevarestyrelsens kontrolbesøg færre. Med andre ord: Jo bedre en virksomheds kvalitetsstyringssystem fungerer, jo mindre vil Fødevarestyrelsen skulle kontrollere. Du finder Kontrolforordningen via linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.
 
Europæiske branchekoder
Forskelli​ge brancheorganisationer indenfor foderindustrien har en branchekode, som medlemmerne kan bruge til at udarbejde et kvalitetsstyringssystem til virksomhederne.
Branchekoder for foderindustrien kan findes på EU’s hjemmeside:​

Vejledninger for de forskellige typer fodervirksomheder
 
​Foderhygiejne og kvalitetsstyring på landbrug
Producenten af foderet eller den enkelte landbruger har ansvaret for produktion og håndtering af foder på bedriften. Derfor skal du sætte fokus på de risici, der kan være for at noget går galt i foderproduktionen.       

Når du er særlig opmærksom på de ting, der k​an gå galt, kan du forebygge. Hvis der alligevel sker en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, fx ved at standse brugen af et forurenet eller fejlproduceret foder.
 
I reglerne for foderhygiejne skelnes der mellem to typer landbrug med forskellige krav til kvalitetsstyring:
 • GMP – Good Manufacturing Practice (God produktionspraksis)
 • HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)
GMP-landbrug
Alle, der dyrker foder eller fodrer fødevareproducerende dy​r, er GMP-landbrug.
Når du dyrker foder (fx korn og græs) eller afgrøder, som kan blive til foder (fx frøgræs), gælder kravene i bilag I i Foderhygiejneforordningen. Når du fodrer fødevareproducerende dyr (fx kvæg, svin, fjerkræ, får og heste), gælder kravene i bilag III i Foderhygiejneforordningen.
 
HACCP-landbrug
Hvis du anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, er du et HACCP-landbrug.

Når du er i denne gruppe, gælder kravene i bilag II i Foderhygiejneforordningen. Du skal have et skriftligt kvalitetsstyringssystem, som er baseret på HACCP-principperne. Du skal stadig overholde reglerne for GMP-landbrug.
 
Du finder Foderhygiejneforordningen via linket under "Lovstof og regler" nederst på siden.

Læs Fødevarestyrelsens vejledning til reglerne: Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug
 
Dansk Landbrug har også lavet en vejledning, som du kan følge: 

 

 
Opbevaring af foder –​ herunder fiskemel
Foder,​ som kun er tilladt til særlige dyregrupper, skal opbevares og håndteres, så der ikke sker overslæb til andet foder, beregnet til andre dyregrupper.
 ​
Dette gælder fx for rent fi​skemel og blodprodukter, samt foderblandinger med indhold af eller ”advarsel” om fiskemel. Dette foder må anvendes til svin, fjerkræ og andre ”ikke-drøvtyggere”.

 
Her skal stalde, foder- og lagerfaciliteter, samt udendørsarealer være fysisk adskilt fra tilsvarende faciliteter til de andre produktionsdyr, således at der ikke kan ske overslæb eller fejlfodring.​
 
Lovstof og regler

 

 

Salmonella i foderSalmonella i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella-i-foder.aspx02592aspx0htmlEmneside
Analyser af foderAnalyser af foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyse-af-foder.aspx018600aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 28. november 2017