Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksport

Læs om generelle forhold vedrørerende eksport af fødevarer, foder, animalske biprodukter samt levende dyr og avlsmateriale. Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport til tredjelande, dvs. lande uden for EU. Til venstre på siden kan du læse om specifikke forhold gældende for eksport af dit produkt.

Ønsker du at eksportere, er du selv ansvarlig for at overholde de betingelser, som kræves af myndighederne i modtagerlandet. Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande. Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet.

Ordet 'Eksport' bruges om forsendelser til tredjelande, dvs. kort sagt alle lande uden for EU og samhandelsområdet. Med samhandelsområde menes der for alle fødevarer: EU medlemslande, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra, samt for visse fødevarer: Schweiz, Færøerne og Grønland.

Skal du sende varer inden for EU, er der tale om samhandel. Du kan læse mere om samhandel af animalske biprodukter, fødevare eller levende dyr og avlsmateriale

Til dig som eksportør 
Når du vil i gang med at eksportere, er der forskellige forhold du skal være opmærksom på.


Er der behov for et eksportcertifikat?

Ofte stiller myndighederne i modtagerlandet krav om, at Fødevarestyrelsen skal udstede (underskrive og stemple) et eksportcertifikat, der skal ledsage sendingen til grænsekontrollen i modtagerlandet. I et eksportcertifikat garanterer Fødevarestyrelsen overfor modtagerlandets myndigheder, at sendingen overholder de krav, der står i certifikatet.

I nogle tilfælde får Fødevarestyrelsen informationer direkte fra modtagerlandene og udarbejder certifikater ud fra dette. I andre tilfælde udarbejder Fødevarestyrelsen et nyt eksportcertifikat på baggrund af importkrav fra modtagerlandet, som danske eksportører har fremskaffet.

Du finder mere information om Fødevarestyrelsens certifikater under emnet 'Certifikater' længere nede på siden.

Lovgivning om eksportørens ansvar

Fødevarestyrelsen kan udstede et eksportcertifikat, hvis vi har gennemført kontrol på din virksomhed, der dokumenterer, at du har sikret dig, at sendinger overholder kravene. Derfor skal du som eksportør have egenkontrolprocedurer, der beskriver og dokumenterer, hvordan du overholder og opfylder særlige krav fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen må ikke udstede et certifikat, hvis sendingen ikke længere er i Danmark.

Du kan læse mere om kravene til dig som eksportør under 'Lovstof'.

Ved eksport til tredjelande er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet

Når du vil eksportere til et tredjeland, er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet. Det er nødvendigt, at du kender disse krav, for at du kan opfylde ansvaret om, at produkterne lever op til reglerne i modtagerlandet. Hvis ikke der er et certifikat i certifikatdatabasen, der svarer til kravene, kan du bede Fødevarestyrelsen om at udarbejde et nyt certifikat. Læs mere om dette under emnet 'Certifikater'.

Gælder importkravene stadig?

Du skal være opmærksom på, at myndighederne i modtagerlandet til enhver tid kan ændre deres importkrav, uden at Fødevarestyrelsen modtager information om dette. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at de importkrav, du har, stadig gælder. Du kan eventuelt spørge din importør i modtagerlandet.

Du skal også være opmærksom på, at eksport altid sker for eksportørens egen regning og risiko.

Eksportrestriktioner

Vær opmærksom på, at der kan være eksportrestriktioner på visse produktgrupper. At der er eksportrestriktioner betyder, at nogle modtagerlande har udstedt et importforbud mod bestemte produkter fra Danmark.  Importforbud udstedes oftest i forbindelse med udbrud af dyresygdomme, f.eks. hvis der er fundet aviær influenza i en besætning i Danmark. Importforbud ophæves typisk, når Danmark har opfyldt visse krav fra modtagerlandet eller der er gået en fastsat periode fra sidste udbrud. Se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande uden for EU i forhold til danske dyr og produkter
 
Er du forbruger/borger?
Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport. Hvis du som privatperson skal have mad med ud på rejsen, skal du følge andre regler.

 
Certifikater
Eksport til tredjelande omfatter eksport til alle lande udenfor EU. Ønsker du at eksportere, er du som eksportør selv ansvarlig for at overholde de betingelser som kræves af myndighederne i modtagerlandet.
Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande.
Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet. Når du kender kravene kan du bede din brancheforening om at kontakte Fødevarestyrelsen, for at få udarbejdet et nyt certifikat. Dette er beskrevet nærmere i guiden længere nede på siden.

Vær opmærksom på, at den kompetente myndighed i modtagerlandet til enhver tid kan ændre betingelserne for import. Eksport sker derfor altid for eksportørens egen regning og risiko, og derfor skal du også sikre dig, at certifikatet stadig er gældende.
 

Certifikatdatabasen

Find det rette certifikat i Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase.

 

TRACES

TRACES er en database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU.

 

Anmod om et nyt certifikat

Når du kender kravene, kan du kontakte branchen og så Fødevarestyrelsen for at få udarbejdet et nyt certifikat. Dette er beskrevet nærmere i guiden Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater.

 

Erstatningscertifikater

Erstatningscertifikat er et certifikat, der træder i stedet for det oprindelige certifikat, hvis dette er ødelagt, bortkommet eller indeholder åbenlyse fejl, som ikke vedrører selve sendingen. Erstatningscertifikater kan kun udstedes for den oprindelige sending, hvis denne er samlet, og der kan ikke certificeres for attestationer, som ikke er indbefattet i det originale certifikat (jf. bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer).

Erstatningscertifikater kan udstedes når det oprindelige, færdigstemplede certifikat er ude af Fødevarestyrelsens hænder.

For at få udstedt et erstatningscertifikat, skal virksomheden fremsende en skriftlig ansøgning til Fødevarestyrelsen (den lokale kontrolenhed). Herefter foretager Fødevarestyrelsen en konkret vurdering af, om der er mulighed for at udstede et erstatningscertifikat. Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger i sagen, herunder kopi af det udstedte certifikat og oplysninger om årsagen til, at der ønskes udstedt et erstatningscertifikat. Ansøgningen skal endvidere være vedlagt nødvendig dokumentation for håndtering og opbevaring af sendingen efter afsendelse fra Danmark.

Øverst på erstatningscertifikatet skal der stå:
The certificate replaces and cancels previous certificate no. (Indsæt oprindeligt certifikatnummer) issued (Indsæt dato for hvornår det oprindelige certifikat er udstedt) and covering the same consignment.

Det må ikke være påført i hånden, og det skal stå med en læselig skriftstørrelse.

På certifikatdatabasen findes en maske med ovenstående tekst, som kan benyttes ved udstedelsen af erstatningscertifikater. Masken kan findes via linket:

Visse lande (fx Argentina) kræver, at ovennævnte tekst også anføres på importlandets sprog. Dette vil fremgå af certifikatsiden.

Opsplitning af den oprindelige sending, med henblik på udstedelse af et erstatningscertifikat for hvert delparti, kan kun ske hvis virksomheden kan fremlægge dokumentation for:

  1. at det oprindelige parti er i den kompetente myndigheds varetægt, og
  2. at importlandets kompetente myndighed har accepteret, at partiet opsplittes og at Fødevarestyrelsen udsteder erstatningscertifikater for hvert delparti.

Samlæsning

I forbindelse med samlæsning af forsendelser kan du læse nærmere om muligheder her: Notat om procedurer ved samlæsning 20150522

 

Nyhedsbrev fra certifikatdatabasen

Hver uge udsender Fødevarestyrelsen nyhedsbrev om Certifikatdatabasen.

 
Landespecifik information (inkl. lister)
 
Eksportrestriktioner fra lande udenfor EU
 
Vejledninger til dig som eksportør
 
Inspektion fra tredjeland
Skal din virksomhed til at modtage en myndigheds inspektion fra lande uden for EU? Eller overvejer din virksomhed eksport af fødevarer, levende dyr, petfood med mere til lande uden for EU? Så er denne inspektionsguide noget for dig.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationerne udviklet en inspektionsguide for at klæde de danske virksomheder bedre på fra starten, når de ønsker at eksportere til lande uden for EU - såkaldte tredjelande. Guiden kan hjælpe eksportører eller kommende eksportører med at skaffe et overblik over en ellers kompleks proces med mange forskellige aspekter.


Danmarks status for husdyrssygdomme
 Her kan du finde de mest relevante links for at holde dig opdateret om den dyresundhedsmæssigestatus i Danmark.
 
Definitioner
 Siden er under færdiggørelse. 
  • Animalske eller ikke-animalske fødevarer
  • Eksport eller samhandel/udførsel
 
Lovstof
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer nr. 213/2019
  
Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 står som "historisk" i Retsinformation, da den henviser til en tidligere bekendtgørelse om eksport af fødevarer. Vejledningen er dog indtil videre gældende vejledning til den nuværende Bekendtgørelse nr. 806 af 22. juni 2017. Vær opmærksom på, at visse paragrafnumre er ændret i Bekendtgørelse nr. 806 i forhold til vejledningen. 
Vejledning om indenrigserklæringer for fødevarer:
Vejledningen findes i Certifikatdatabasen, se link ovenfor. I Certifikatdatabasen vælges  "Indenrigstransport" i kolonnen "Handling" til højre på siden, klik på "søg". På siden der kommer frem er der links til de forskellige indenrigserklæringer. Klik på "vis" ud for en vilkårlig indenrigserklæring. På siden der kommer frem, findes et link til selve Vejledning om indenrigserklæringer for fødevarer.
 
   
Ændret 5. september 2019