Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksport

Læs om generelle forhold vedrørerende eksport af fødevarer, foder, animalske biprodukter samt levende dyr og avlsmateriale. Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport til tredjelande, dvs. lande uden for EU. Til venstre på siden kan du læse om specifikke forhold gældende for eksport af dit produkt.

Ønsker du at eksportere, er du selv ansvarlig for at overholde de betingelser, som kræves af myndighederne i modtagerlandet. Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande. Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet.

Ordet 'Eksport' bruges om forsendelser til tredjelande, dvs. kort sagt alle lande uden for EU og samhandelsområdet. Med samhandelsområde menes der for alle fødevarer: EU medlemslande, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra, samt for visse fødevarer: Schweiz, Færøerne og Grønland.

Skal du sende varer inden for EU, er der tale om samhandel. Du kan læse mere om samhandel af animalske biprodukter, fødevare eller levende dyr og avlsmateriale.

Til dig som eksportør 

Når du vil i gang med at eksportere, er der forskellige forhold du skal være opmærksom på.


Er der behov for et eksportcertifikat?

Ofte stiller myndighederne i modtagerlandet krav om, at Fødevarestyrelsen skal udstede (underskrive og stemple) et eksportcertifikat, der skal ledsage sendingen til grænsekontrollen i modtagerlandet. I et eksportcertifikat garanterer Fødevarestyrelsen overfor modtagerlandets myndigheder, at sendingen overholder de krav, der står i certifikatet.

I nogle tilfælde får Fødevarestyrelsen informationer direkte fra modtagerlandene og udarbejder certifikater ud fra dette. I andre tilfælde udarbejder Fødevarestyrelsen et nyt eksportcertifikat på baggrund af importkrav fra modtagerlandet, som danske eksportører har fremskaffet.

Du finder mere information om Fødevarestyrelsens certifikater under emnet 'Certifikater' længere nede på siden.

Lovgivning om eksportørens ansvar

Fødevarestyrelsen kan udstede et eksportcertifikat, hvis vi har gennemført kontrol på din virksomhed, der dokumenterer, at du har sikret dig, at sendinger overholder kravene. Derfor skal du som eksportør have egenkontrolprocedurer, der beskriver og dokumenterer, hvordan du overholder og opfylder særlige krav fra tredjelande.

Fødevarestyrelsen må ikke udstede et certifikat, hvis sendingen ikke længere er i Danmark.

Du kan læse mere om kravene til dig som eksportør under 'Lovstof'.

Ved eksport til tredjelande er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet

Når du vil eksportere til et tredjeland, er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet. Det er nødvendigt, at du kender disse krav, for at du kan opfylde ansvaret om, at produkterne lever op til reglerne i modtagerlandet. Hvis ikke der er et certifikat i certifikatdatabasen, der svarer til kravene, kan du bede Fødevarestyrelsen om at udarbejde et nyt certifikat. Læs mere om dette under emnet 'Certifikater'.

Gælder importkravene stadig?

Du skal være opmærksom på, at myndighederne i modtagerlandet til enhver tid kan ændre deres importkrav, uden at Fødevarestyrelsen modtager information om dette. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at de importkrav, du har, stadig gælder. Du kan eventuelt spørge din importør i modtagerlandet.

Du skal også være opmærksom på, at eksport altid sker for eksportørens egen regning og risiko.

Eksportrestriktioner

Vær opmærksom på, at der kan være eksportrestriktioner på visse produktgrupper. At der er eksportrestriktioner betyder, at nogle modtagerlande har udstedt et importforbud mod bestemte produkter fra Danmark.  Importforbud udstedes oftest i forbindelse med udbrud af dyresygdomme, f.eks. hvis der er fundet aviær influenza i en besætning i Danmark. Importforbud ophæves typisk, når Danmark har opfyldt visse krav fra modtagerlandet eller der er gået en fastsat periode fra sidste udbrud. Se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande uden for EU i forhold til danske dyr og produkter

 

Er du forbruger/borger?

Informationerne på denne side er rettet til virksomheder med eksport. Hvis du som privatperson skal have mad med ud på rejsen, skal du følge andre regler.

Gå til guide for privat udførsel af fødevarer

 

Certifikater

Eksport til tredjelande omfatter eksport til alle lande udenfor EU. Ønsker du at eksportere, er du som eksportør selv ansvarlig for at overholde de betingelser som kræves af myndighederne i modtagerlandet.

Betingelserne vil ofte fremgå af et certifikat, og i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde de certifikater, som Fødevarestyrelsen/EU allerede har aftalt med tredjelande.

Hvis ikke der er et certifikat til den ønskede eksport, må du selv fremskaffe modtagerlandets officielle krav til import af produktet. Når du kender kravene kan du kontakte bede din brancheforening om at kontakte Fødevarestyrelsen, for at få udarbejdet et nyt certifikat. Dette er beskrevet nærmere i guiden længere nede på siden.

Vær opmærksom på, at den kompetente myndighed i modtagerlandet til enhver tid kan ændre betingelserne for import. Eksport sker derfor altid for eksportørens egen regning og risiko, og derfor skal du også sikre dig, at certifikatet stadig er gældende.

 

Certifikatdatabasen

Find det rette certifikat i Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase.

 

 

TRACES

TRACES er en database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse animalske produkter indenfor EU.

Gå til TRACES

 

Anmod om et nyt certifikat

Når du kender kravene, kan du kontakte branchen og så Fødevarestyrelsen for at få udarbejdet et nyt certifikat. Dette er beskrevet nærmere i guiden Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater.

 

Erstatningscertifikater

Siden er under udarbejdelse

 

Samlæsning

I forbindelse med samlæsning af forsendelser kan du læse nærmere om muligheder her.

Notat om procedurer ved samlæsning 20150522

Skematisk oversigt samlæsninger

 

Nyhedsbrev fra certifikatdatabasen

Hver uge udsender Fødevarestyrelsen nyhedsbrev om Certifikatdatabasen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 
Landespecifik information (inkl. lister)
 
 
Eksportrestriktioner fra lande udenfor EU

Se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande uden for EU i forhold til danske dyr og produkter

 
Vejledninger til dig som eksportør
 
 
Inspektion fra tredjeland

Skal din virksomhed til at modtage en myndigheds inspektion fra lande uden for EU? Eller overvejer din virksomhed eksport af fødevarer, levende dyr, petfood med mere til lande uden for EU? Så er denne inspektionsguide noget for dig.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med brancheorganisationerne udviklet en inspektionsguide for at klæde de danske virksomheder bedre på fra starten, når de ønsker at eksportere til lande uden for EU - såkaldte tredjelande. Guiden kan hjælpe eksportører eller kommende eksportører med at skaffe et overblik over en ellers kompleks proces med mange forskellige aspekter.

Se mere her

Danmarks status for husdyrssygdomme
 Her kan du finde de mest relevante links for at holde dig opdateret om den dyresundhedsmæssigestatus i Danmark.
 
Definitioner
 Siden er under færdiggørelse.
 
    • Animalske eller ikke-animalske fødevarer
    • Eksport eller samhandel/udførsel
 
Lovstof
 

 

   

 

 

Udførsel og eksport af kaniner og harerUdførsel og eksport af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx028635aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af pelsdyrUdførsel og eksport af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-pelsdyr.aspx028638aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx028125aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af hvirvelløse dyrUdførsel og eksport af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-hvirvelløse-dyr.aspx028634aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af krybdyr og padderUdførsel og eksport af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-krybdyr-og-padder.aspx028636aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af gnavereUdførsel og eksport af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-gnavere.aspx028632aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fugleUdførsel og eksport af fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fugle.aspx028631aspx0htmlEmneside
ErstatningscertifikaterErstatningscertifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx028187aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af kvægUdførsel og eksport af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-kvæg.aspx028637aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af svinUdførsel og eksport af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-svin.aspx028639aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenUdførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udfoersel_og_eksport_af-salamandre.aspx028627aspx0htmlEmneside
BaggrundserklæringerBaggrundserklæringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Baggrundserklæringer.aspx028089aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af fjerkræ og rugeægUdførsel og eksport af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx028630aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx028086aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af honningbier og humlebierUdførsel og eksport af honningbier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-bier-og-humlebier.aspx028169aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af får og gederUdførsel og eksport af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-får-og-geder.aspx028629aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af cirkusdyrUdførsel og eksport af cirkusdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udførsel-og-eksport-af-cirkusdyr.aspx028628aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx028167aspx0htmlEmneside
EksportrestriktionerEksportrestriktionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx028173aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx028642aspx0htmlEmneside
Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialeUdførsel og eksport af levende dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx028171aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 5. marts 2019