Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksport af levende dyr og avlsmateriale

Find praktiske oplysninger og regler om eksport af levende dyr og avlsmateriale til tredjelande.

Siden er under færdiggørelse.

 

På denne side kan du læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til eksport til tredjelande af levende dyr og avlsmateriale.

 

Mens siden er under revidering, henvises i øvrigt til siderne om Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmateriale samt Udførsel og eksport af avlsmateriale.

Du skal være opmærksom følgende når du vil eksportere levende dyr og avlsmateriale:

 • Om der er behov for et eksportcertifikat

 • Lovgivning om eksportørens ansvar
 • Ved eksport til tredjelande er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet
 • Undersøge om importkravene stadig gælder
 • Særlige krav til godkendelse af virksomheder
 • Eksportrestriktioner

Disse forhold kan du læse mere om, på den generelle side om eksport.

  

Information til eksportører vedr. karantæne af levende dyr før eksport til tredjelande

Ønsker du at eksportere levende dyr til et tredjeland (et land uden for EU), er du som eksportør selv ansvarlig for at overholde de krav, der stilles af myndighederne i modtagerlandet.

Hvis der er krav om officiel karantæne eller isolation af dyrene inden eksport, skal du kontakte den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.

Godkendte karantænefaciliteter

Karantænen skal foregå i faciliteter, der opfylder kravene til det pågældende bestemmelsesland og er godkendt af Fødevarestyrelsen til dette formål. Hvis faciliteterne ikke i forvejen er godkendt til formålet, skal du ansøge om godkendelse mindst 10 arbejdsdage før eksportkarantænen skal opstartes, så den lokale veterinærenhed kan planlægge en godkendelseskontrol på stedet.

Karantænedyrlæge

Til eksportkarantænen skal der tilknyttes en karantænedyrlæge. Karantænedyrlægen er en autoriseret dyrlæge, du selv skal træffe aftale med.  Karantænedyrlægen er ansvarlig for de dyresundhedsmæssige forhold i karantæneperioden og skal blandt andet inspicere dyrene ved opstart af karantæneperioden og forestå behandlinger og udtagninger af blodprøver i karantæneperioden med henblik på at opfylde kravene i certifikatet. Vær dog opmærksom på, at der til visse lande kan være krav om, at en embedsdyrlæge skal tilse dyrene i karantæneperioden. I så fald skal du træffe aftale med den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen specifikt herom.

Opstart af eksportkarantæne

Ved ansøgning om opstart af en karantæneperiode til en forestående eksport, skal du sørge for at din ansøgning til Fødevarestyrelsen indeholder den nødvendige information:

 • Sagsnummer på godkendelsen af karantænefaciliteten / kopi af godkendelsen

 • Adresse på karantænefaciliteten

 • Besætningsnummer (ved klovbærende dyr og fjerkræ)

 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for eksportkarantænen

 • Navn, autorisationsnummer, adresse og kontaktoplysninger på den tilknyttede karantænedyrlæge

 • Bestemmelsesland, dyreart, brugsart, antal

 • Perioden for karantænen (forventede tidspunkter for opstart og eksport)

 • Hvis eksporten skal foregå via et samlested, oplyses dette samt hvilket samlested der benyttes

 • Hvilke tredjelandskrav der stilles til karantænefaciliteten samt bekræftelse på, at disse er overholdt

 • Information om eksportcertifikatet (titel og La-nr.), der gælder for eksportkarantænen

 • Bekræftelse på, at certifikatet samt relevante baggrundserklæringer er sendt til karantænedyrlægen

Du kan finde en blanket til ansøgning her.

Når du har indsendt din ansøgning om karantæneopstart til den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse med oplysninger om betingelser for godkendelse af eksportkarantænen.

Erklæring om inspektion af dyrene i karantænen

Karantæneperioden starter først officielt, når karantænedyrlægen har inspiceret dyrene i karantænen og meddelt Fødevarestyrelsen om dette indenfor 24 timer efter inspektionen af dyrene.  Meddelelsen fra karantænedyrlægen skal indeholde følgende informationer:

 • Navn, autorisationsnummer, adresse og kontaktoplysninger på karantænedyrlægen

 • Adresse og CHR nr. på karantænefaciliteten

 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for eksportkarantænen

 • Oplysninger om dyrene, der skal eksporteres (art, antal/CHR øremærkenr.)

 • Tidspunkt for inspektion af dyrene (dato, klokkeslæt)

 • Bekræftelse på at dyrene ved inspektionen er fundet klinisk sunde

 • Bekræftelse på at betingelserne for karantænen og kravene fra tredjelandet er overholdt

Blanket til meddelelsen findes her.

Meddelelsen sendes til den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, som på baggrund heraf sender en opstartsskrivelse. Modtages meddelelsen senere end 24 timer efter inspektionen af dyrene, kræves ny inspektion af dyrene. Dette for at sikre Fødevarestyrelsen mulighed for at foretage kontroltilsyn i eksportkarantænen i hele karantæneperioden.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontaktes den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.

Generel vejledning

Allerede forhandlede certifikater for eksport af levende dyr til tredjelande kan du finde i certifikatdatabasen, hvor krav til karantæne fremgår af certifikaterne og/eller teksten på certifikatsiderne. Læs mere her.

 

Du kan læse mere om eksport af levende dyr til tredjelande på disse sider:

 

 

Spørgsmål om eksport af akvariefisk og akvakulturdyr skal rettes til Team Akvakultur, VeterinærSyd, Vejen.

Team Akvakultur
VeterinærSyd
Søndergade 50, 6600 Vejen
Tel.: + 45 72 27 69 00
Fax.:​​+ 45 72 27 55 02
E-post: akva@fvst.dk 

 
Portaler og databaser til brug ved eksport og udførsel
 • ​Eksportportalen
  Gennem Eksportportalen bestilles tid til, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen kan komme for at syne dyrene før eksport. Der skal bestilles tid til syn af dyrene, senest 4 arbejdsdage før eksporten skal foregå.
  Gå til Eksportportalen

 • TRACES
  TRACES står for TRAde Control and Expert System og er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med bl.a. samhandel med levende dyr og visse animalske produkter.
  Gå til TRACES

 • Certifikatdatabasen
  Certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter mv.
  Gå til Certifikatdatabasen

 

 

 

 

Ændret 1. november 2018