Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Information til jægere om afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASF) forekommer i store dele af verden. Hvis du som jæger nedlægger vildsvin i Danmark eller i udlandet, er der en række særlige forhold, du skal være opmærksom på.

​Når der forekommer udb​​rud af afrikansk svinepest i vildsvin i et EU land, vil de berørte områder blive underlagt restriktioner. Området vil blive inddelt i:

  • Frit område, dvs. områder uden forekomst af ASF og derfor uden restriktioner.
  • Bufferzoner (Restriktionszone I), dvs. områder, hvor der ikke er konstateret ASF men som pga. områdets umiddelbare nærhed til områder med ASF alligevel er underlagt restriktioner.
  • Områder med ASF i vildsvin (Restriktionszone II), som er underlagt restriktioner.
  • Områder med ASF i tamsvin (Restriktionszone III).

Der e​​r forskel på, hvilke restriktioner de forskellige områder eller restriktionszoner er underlagt. På siden Afrikansk svinepest - udviklingen i Europa kan du finde links til kort over restriktionszoner både i Europa og globalt.

Hvad skal du gøre, hvis du skyder et vildsvin i Danmark?

​Fødevarestyrelsen overvåger en lang række smitsomme husdyrsygdomme i Danmark, både i tamm​​e og i vilde dyr. For vildsvin drejer det sig om afrikansk svinepest, klassisk svinepest og Aujeszkys sygdom. Dette er sygdomme, som vi har overvågningsprogrammer for, og både tamsvin og vildsvin indgår.

Ud over disse svinesygdomme, skal vildsvin også undersøges for trikiner (parasit). Dette skal gør​​​​es af fødevaresikkerhedsmæssige årsager, da trikiner kan inficere mennesker og forårsage alvorlig sygdom.

Hvis du bortskyder et vildsvin, skal der udtages prøver for Aujeszkys sygdom, klassisk og afrikansk svinepest samt trikiner. Det gælder både for vildsvin fra vildtbanen og vildsvin und​er hegn. De organer, der skal udtages, er milt og hjerte samt et stykke af mellemgulvsmuskulaturen.


Som et led i handlingsplanen for at undgå at få afrikansk svinepest til Danmark, ønsker Fødevarestyrelsen at få kend​​​skab til udbredelsen af vildsvin i landet. Desuden ønsker Fødevarestyrelsen at teste døde og nedlagte vildsvin for svinepest. 

Derfor har Fødevarestyrelsen introduceret appen VildsvineTip, hvor det er muligt at indberette fund af levende vildsvin samt spor efter disse. Det er også muligt at indberette fund af dø​​de eller nedlagte svin. Fund af levende vildsvin og spor vil blive videregivet til Naturstyrelsen med henblik på bortskydning af dyrene. Døde og nedlagte vildsvin vil blive testet for svinepest. De nedlagte vildsvin vil også blive undersøgt for trikiner på Fødevarestyrelsens regning. 

Hent appen nu

Du kan hjælpe med til overvågningen af afrikansk svinepest ved at indmelde fund af vildsvin på appen VildsvineTip. Appen kan hentes i AppStore og på Google Play. Når du har indberette​​t fund af døde og nedlagte vildsvin, vil du i appen få besked om, hvorvidt dyret var smittet med afrikansk svinepest eller ej.

Hjemmeside med fund af vildsvin

I tilknytning til appen har Fødevarestyrelsen etableret hjemmesiden vildsvin.fvst.dk, hvor alle fund af ​levende, døde og ned​lagte vildsvin i hele Danmark kan ses. Du vil således kunne finde din egen og andres indberetninger på et kort. For døde og nedlagte vildsvin vil du også kunne se, om dyrene har været smittet med afrikansk svinepest eller ej.​Tag forholdsregler, hvis du har været på vildsvinejagt i udlandet

Danske jægere, der går på jagt i de berørte lande efter fx vildsvin, udgør en risiko for at tage smitten med til Danmar​​k. Dette skyldes, at virus kan overleve i blod, fæces og kadaverrester. Sidder der rester af fx virusholdigt fæces på en jægers støvler, kan sygdommen på denne måde komme til Danmark. For at minimere risikoen for overførsel af smitte til danske svin bør jægere altid tage følgende forholdsregler:

  • Før hjemrejsen til Danmark, vaskes alt udstyr inkl. tøj, skydestok, våben og støvler.
  • Efter hjemkomst vaskes tøjet i enzymholdigt vaskemiddel ved mindst 60˚. Herefter lægges tøjet i blød i et godkendt desinfektionsmiddel, fx Vircon S.
  • Hunde brugt til jagt må, på grund af mulig smittespredning, ikke komme i kontakt med danske grise.
  • Undlad enhver direkte og indirekte kontakt til danske husdyr inden for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark.

I områder med afrikansk svinepest i EU, er jagt på vildsvin reguleret af de lokale myndigheder. Men sygdommen spreder sig, og der er derfor også risiko for, at der er smittede vil​dsvin uden for allerede kendte områder med svinepest. Der er derfor risiko for, at få afrikansk svinep​​​est virus på sit tøj, fodtøj, udstyr og hænder, selv hvis man går på jagt uden for områder med svinepest. Derfor bør du uanset, hvilket land, og hvor i landet du går på jagt, altid tage dine forholdsregler.​

​Fødev​arestyrelsen har udarbejdet et fakta-ark der opsummerer hvordan du skal forholde dig, hvis du går på jagt i udlandet.

 
Hjembringelse af vildsvinek​ød

Svin og vildsvin kan blive smittet med svinepest, hvis de fodres med kød (herunder pålæg) eller kødaffald, der stammer fra smittede dyr. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud i EU.​ Bl.a. på den baggrund er der totalt forbud mod, at fodre svin og vildsvin med slagte- og madaffald, dette gælder også madpakkerester, i hele EU. 

Skyder man et vildsvin, som er smittet med afrikansk svinepest, kan sygdommen overleve i kødet og på den måde komme med hjem. Derfor er det forbudt, at tage vildsvinekød med hjem til Danmark fra områder, hvor der er konstateret afrikansk svinepest, dvs. fra Part II og Part III områder. Hvis man går på jagt i bufferzonen, dvs. Part I, skal alle nedlagte vildsvin testes for virus, før kødet frigives til jægeren. Det er de lokale myndigheder der står for dette. Det er forbudt, at tage vildsvinekød der ikke er testet (med negativt resultat) fra bufferzonen med til Danmark.​​

Hvis man går på jagt i frie områder i et land, der er ramt af afrikansk svinepest, kan man lovligt tage kødet med hjem uden test. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man undlader, at tage kød med hjem fra disse områder, da sygdommen spreder sig, og der er en risiko for at tage smitte med hjem fra områder, hvor sygdommen endnu ikke er opdaget. 

Går du på jagt udenfor EU, må du ikke tage kød med ind i EU. Hverken fra jagten eller fra et supermarked. Det er f​​orbudt for privatpersoner at tage kød- og mælkeprodukter med ind i EU. 

 

På nedenstående sider kan du l​​​æse mere om reglerne for indførsel og import af jagttrofæer: 

​​​
Særligt om jag​t i Tyskland

Går du på jagt i ​​ i Tyskland, kan du finde information til jægere på link herunder: 

​​