Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarestyrelsens oversigt over mistanker og tidlige varslinger

Find aktuelle og tidligere mistanker om og tidlige varslinger af husdyrsygdomme i Danmark.

I oversigten skelnes mellem forskellige typer at mistanker, nemlig kliniske, laboratorie, kontakt og slagteri mistanker.

Tidlig varsling har til hensigt at gøre Fødevarestyrelsen opmærksomme på ændringer i danske dyrs helbredstilstand, som kunne være forårsaget af en anmeldepligtig husdyrsygdom. Foreløbigt benyttes tidlige varslinger kun for den alvorlige og smitsomme fjerkræsygdom fugleinfluenza (aviær influenza).

I oversigten kan du finde informationer om aktuelle og historiske tidlige varslinger og mistanker om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme.  Oversigten indeholder kun tidlige varslinger af og mistanker om husdyrsygdomme, som findes i bekendtgørelse nr. 532 af 25. maj 2018. Oversigten dækker indeværende år frem til dags dato.

Information om tidlige varslinger og mistanker fra tidligere år findes i Fødevarestyrelsens publikationsserie ”Animal Health in Denmark”, som findes i Publikationer.

Download:

Se oversigten over Anmeldepligtige husdyrsygdomme.


Ændret 23. januar 2020