Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning af hjorte

Læs om reglerne for mærkning af hjorte og mulighederne for dispensation fra mærkningskravet.

​​​​Hvordan skal hjorte mærkes?

Nye EU-regler betyder, at hjorte skal være mærket på én af følgende måder:

• Med to øremærker - ét i hvert øre.

• En chip (Injicerbar transponder).

Hvornår skal hjorte mærkes?

Hjorte skal mærkes senest ni måneder efter fødslen, eller hvis du flytter dem ud af besætningen inden de er ni måneder.

Hjorte der er født inden 13. maj 2021, skal være mærket senest 13. august 2022, eller hvis du flytter dyrene ud af din besætning inden. 

Dyr, der er mærket med mindst ét øremærke inden 13. maj 2021 er korrekt mærkede efter de nye EU-regler.

Hvis du får en dispensation fra Fødevarestyrelsen skal du først mærke dine dyr, hvis du flytter dem ud af besætningen. Mærkningen skal ske inden du flytter dyrene.

Jeg har læst i medierne, at kravet om mærkning træder i kraft d. 1. januar 2022. Passer det?

Nej. Fødevarestyrelsen har ikke kommunikeret om datoen 1. januar 2022 i relation til mærkning af hjorte. 

Hvordan søger jeg dispensation fra kravet om mærkning af mine hjorte?

Du finder ansøgningsblanketten her:

Ansøgning o​m dispensation f​ra mærkningsfristen på 9 måneder for hjorte​


Udfyld ansøgningsblanketten og send den til email@fvst.dk 

Vi skriver til dig, med svar på din ansøgning. Men da vi modtager man​ge ansøgninger, kan det tage tid.  

Hvilke krav skal man opfylde for at få en dispensation fra mærkningskravet?

EU-reglerne gør det muligt for Fødevarestyrelsen at dispensere fra kravet om at hjorte skal mærkes senest ni måneder efter fødslen. Du kan søge Fødevarestyrelsen om en dispensation, hvis du mener, at din besætning lever op til disse tre krav:

• Dyrene er opdrættet under ekstensive forhold.

• Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker.

• Området, hvor dyrene holdes, sikrer en høj grad af isolering af dyrene.

Mange spørger til hvad betegnelsen ”ekstensivt” betyder. EU-reglerne giver ikke Fødevarestyrelsen mulighed for at fastlægge præcise krav til størrelsen af indhegningen eller antallet af dyr for at kunne definere en besætning som ekstensiv. 

Hvis du er i tvivl, om dine dyr er opdrættet under ekstensive forhold, så søg Fødevarestyrelsen om dispensation. Det kan du gøre på email@fvst.dk 

§2 dyrehaver skal ikke søge igen 

Hvis du allerede har en dispensation fra § 2 i hjortebekendtgørelsen (bek. nr. 1497 af 10-12-2015 om opdræt af hjortedyr),skal du ikke gøre mere. Så har du automatisk en dispensation fra mærkningskravet, og skal først mærke dine dyr, hvis du flytter dem ud af besætningen. Mærkningen skal ske før du flytter dyrene.

EU-Kommissionen nævner, at der er ”fleksibilitet” i indførslen af reglerne – kan Fødevarestyrelsen selv bestemme, hvilke regler de vil indføre?

Den fleksibilitet, der fremgår af EU-reglerne, betyder kun, at hjorteavlere kan vælge mellem enten to øremærker eller én chip, når de skal mærke deres dyr. 

EU-reglerne fastslår, at medlemsstaterne selv bestemmer tidsfristen for mærkning af hjortene, men, at fristen ikke må overstige ni måneder. Fødevarestyrelsen har givet hjorteavlerne den maksimale frist på ni måneder. 

Kan jeg få en bøde, hvis mine dyr ikke er mærket?

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at der er tale om helt nye EU-regler. Hvis Fødevarestyrelsen ved en kontrol konstaterer, at der er hjorte i besætningen, som ikke er korrekt mærket, vil vi som udgangspunkt starte med at vejlede om reglerne. 

Kan jeg blive trukket i EU-støtte, hvis jeg ikke mærker mine hjorte til tiden?

Nej. Der er ingen sammenhæng mellem EU-kravet om mærkning af hjorte og reglerne for udbetaling af EU–støtte. Det oplyser Landbrugsstyrelsen, der er ansvarlig for udbetaling af EU–støtte. 

Hvis jeg bedøver mine hjorte i forbindelse med mærkningen, kan hjortekødet så spises bagefter? 

Ja, men der vil være en tilbageholdelsestid, afhængig af hvilket lægemiddel, der bliver brugt til bedøvelsen.​

Ændret 25. januar 2022