Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rejser med kæledyr

Ved ”rejse med kæledyr” menes det, som i lovgivningen kaldes en ikke-kommerciel flytning af et selskabsdyr.

​​​For at en flytning kan betragtes som ikke-kommer​ciel, skal den overholde alle disse krav:
 • Flytningen af selskabsdyret er betinget af ejerens behov for at rejse, fordi selskabsdyret enten
  • rejser sammen med ejeren, eller
  • det flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse, ledsaget af en bemyndiget person.

 • Selskabsdyret skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over selskabsdyret skal ikke overdrages til en anden person.

Selskabsdyr er i denne sammenhæng følgende dyrearter:
 • Hunde (Canis lupus familiaris)
 • Katte (Felis silvestris catus)
 • Fritter (Mustela putorius furo).
 • Hvirvelløse dyr (bortset fra bier, bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, og krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea)
 • Vandlevende pryddyr
 • Padder
 • Krybdyr
 • Fugle: andre fuglearter end høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsfugle (Ratitae)
 • Pattedyr: gnavere og kaniner, som ikke er bestemt til fødevareproduktion

Regler om ikke-kommercielle flytninger af selskabsdyr​​​​

Den nye dyresundhedslovs del VI indeholder regler om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr. Denne del af forordningen skal først anvendes fra 21. april 2026.

​Rejse med kæledyr skal derfor indtil da ske efter de regler, der er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (Kæledyrsforordningen).


Lovstof​​​

Reglerne fremgår af følgende EU-forordninger:


​Dyresundhedsloven, del VI (krav), artikel 277 (overgangsforanstaltning):

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)


Kæledyrsforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 576/2013af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003


Supplerende forordninger:
​Se desuden mere på siden om Rejse med kæledyr:

Gå til: Rejse med kæledyr


Ændret 18. oktober 2022